Biuletyn informacji publicznej


OGŁOSZENIE SK.110.16.2018 z dnia 17.09.2018 r.

Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi zatrudni  pracownika:

stanowisko: Opiekun ekspozycji

dział: Dział Administracyjno-Gospodarczy (Brygada Obsługi Galerii)

wymiar:  pełny wymiar czasu pracy  /umowa o pracę/.

Do obowiązków pracownika będzie należało między innymi:

  • sprzedaż biletów /obsługa kasy fiskalnej/, obsługa komputera,
  • wystawienia faktur VAT,
  • informowanie zwiedzających o aktualnych wystawach i ich miejscu,
  • nadzorowanie sal ekspozycyjnych i opieka nad eksponatami,
  • sprawdzanie biletów,
  • utrzymanie czystości w wyznaczonych pomieszczeniach,

 

Wymagania:

  • wykształcenie minimum średnie,
  • doświadczenie przy obsłudze kas fiskalnych i praktyczna umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office,

Ponadto od kandydata oczekujemy odpowiedzialności, komunikatywności, dyspozycyjności i kultury osobistej.

Wymagane dokumenty:

  • list motywacyjny,
  • CV  zawierające klauzulę o treści:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1  lit. a  Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”

Oferty  niezawierające  klauzuli  NIE BĘDĄ  ROZPATRYWANE.

Termin składania dokumentów z podanym numerem ogłoszenia do 10 października  2018 r.

Miejsce składania dokumentów – Sekretariat Muzeum lub kadry@cmwl.pl, i.zak@cmwl.pl

 

 Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Centralne  Muzeum Włókiennictwa w Łodzi ul. Piotrkowska 282, 93-034 Łódź,

2.Kontakt z Inspektorem ochrony danych pod adresem  iod@cmwl.pl,

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a   Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy.

4.Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez maksymalnie 4 miesiące od  dnia zakończenia rekrutacji.

5.Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7.Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Informacje dodatkowe

Podpisał: Marta Płoszczyca
Dokument z dnia: 17.09.2018
Dokument oglądany razy: 233

Opublikował: Marta Płoszczyca
Publikacja dnia: 17.09.2018


Strona główna BIP

WERSJE ARCHIWALNE

Wersja aktualna


Wersja z dnia: 17.09.2018

Wersja z dnia: 17.09.2018


Powód zmian: edycja

Wersja z dnia: 17.09.2018


Powód zmian: edycja

Wersja z dnia: 17.09.2018


Powód zmian: edycja

Wersja z dnia: 17.09.2018


Powód zmian: edycja

Wersja z dnia: 17.09.2018


Powód zmian: edycja

Wersja z dnia: 17.09.2018


Powód zmian: edycja

Wersja z dnia: 17.09.2018


Powód zmian: edycja

Wersja z dnia: 17.09.2018


Powód zmian: edycja