Biuletyn informacji publicznej


OGŁOSZENIE SK.110.17.2018 Z DNIA 17.09.2018 R.

Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi zatrudni  pracownika:

stanowisko: Asystent/Adiunkt       

dział: Dział Kontekstów Kulturowych Włókiennictwa

wymiar: pełny wymiar czasu pracy  /umowa o pracę/.

Do obowiązków pracownika będzie należało między innymi:

 • gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie eksponatów zgromadzonych w zbiorach działu, a w szczególności w kolekcji odzieży,
 • sporządzanie opisów katalogowych eksponatów i wprowadzanie do bazy programu Musnet,
 • udział w pracach związanych z działalnością badawczą, wystawienniczą, publicystyczną i popularyzatorską w zakresie wyznaczonym przez kierownika działu,
 • przygotowywanie scenariuszy wystaw,
 • prowadzenie penetracji rynku antykwarycznego i kolekcjonerskiego w celu pozyskiwania nowych obiektów do zbiorów,
 • przygotowywanie eksponatów pozostających w ewidencji działu do udostępniania wystawienniczego i studyjnego

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe z zakresu: projektowania ubioru, architektury tekstyliów, wzornictwa przemysłowego, historii sztuki, historii lub etnologii,
 • dobra znajomość języka obcego (min. B2) – konieczność komunikacji w tym języku zarówno pisemnej i ustnej,
 • dobra znajomość programów pochodzących z pakietu MS Office,
 • dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialności za powierzone zadania.

Mile widziane doświadczenie w pracy w muzeum lub instytucji kultury oraz zainteresowanie modą.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV  zawierające klauzulę o treści:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1  lit. a  Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”

Oferty  niezawierające  klauzuli  NIE BĘDĄ  ROZPATRYWANE.

Termin składania dokumentów z podanym numerem ogłoszenia do 10 października 2018 r.

Miejsce składania dokumentów – Sekretariat Muzeum lub  kadry@cmwl.pll.zganiacz@cmwl.pl  

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Centralne  Muzeum Włókiennictwa w Łodzi ul. Piotrkowska 282, 93-034 Łódź,

2.Kontakt z Inspektorem ochrony danych pod adresem  iod@cmwl.pl,

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a   Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy.

4.Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez maksymalnie 4 miesiące od  dnia zakończenia rekrutacji.

5.Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7.Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.   


Informacje dodatkowe

Podpisał: Marta Płoszczyca
Dokument z dnia: 17.09.2018
Dokument oglądany razy: 309

Opublikował: Marta Płoszczyca
Publikacja dnia: 17.09.2018


Strona główna BIP

WERSJE ARCHIWALNE

Wersja aktualna


Wersja z dnia: 17.09.2018

Wersja z dnia: 17.09.2018


Powód zmian: edycja

Wersja z dnia: 17.09.2018


Powód zmian: edycja

Wersja z dnia: 17.09.2018


Powód zmian: edycja

Wersja z dnia: 17.09.2018


Powód zmian: edycja

Wersja z dnia: 17.09.2018


Powód zmian: edycja

Wersja z dnia: 17.09.2018


Powód zmian: edycja

Wersja z dnia: 17.09.2018


Powód zmian: edycja

Wersja z dnia: 17.09.2018


Powód zmian: edycja