Biuletyn informacji publicznej


OGŁOSZENIE SK.110.22.2018 Z DNIA 25.10.2018 r.

Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi zatrudni pracownika:

stanowisko: Asystent/Adiunkt    

dział: Dział Realizacji Wystaw i Wydawnictw

wymiar: pełny wymiar czasu pracy /umowa o pracę/.

 

Do obowiązków pracownika będzie należało między innymi:

 • koordynacja wydawnicza czyli organizacja procesu produkcji książek, katalogów oraz druków ulotnych;
 • koordynacja działań związana z realizacją projektów wystawienniczych;
 • nadzór organizacyjny, logistyczny związany z przygotowywaniem wystaw
 • współpraca z instytucjami kultury, artystami, partnerami zewnętrznymi, także zagranicznymi;
 • koordynacja procesu produkcji publikacji oraz materiałów promocyjnych;
 • przygotowywanie oraz terminowa realizacja założeń budżetu i harmonogramów wystaw i wydawnictw;
 • wykonywanie zadań organizacyjno-administracyjnych związanych z realizacją projektów.
   

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • praktyczna umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office;
 • samodzielność, terminowość, odpowiedzialność, kreatywność, komunikatywność;
 • umiejętność organizacji pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Mile widziane doświadczenie w pracy w muzeum lub instytucji kultury.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV  zawierające klauzulę o treści:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1  lit. a  Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”

Oferty niezawierające powyższej klauzuli oraz numeru ogłoszenia NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

Termin składania dokumentów do 25 listopada 2018 r.

Miejsce składania dokumentów – Sekretariat Muzeum  lub kadry@cmwl.pl i b.bocian@cmwl.pl

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Centralne  Muzeum Włókiennictwa w Łodzi ul. Piotrkowska 282, 93-034 Łódź,

2.Kontakt z Inspektorem ochrony danych pod adresem iod@cmwl.pl,

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy.

4.Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez maksymalnie 4 miesiące od  dnia zakończenia rekrutacji.

5.Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7.Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Informacje dodatkowe

Podpisał: Karolina Maciejewska
Dokument z dnia: 26.10.2018
Dokument oglądany razy: 54

Opublikował: Karolina Maciejewska
Publikacja dnia: 26.10.2018


Strona główna BIP

WERSJE ARCHIWALNE

Wersja aktualna


Wersja z dnia: 26.10.2018

Wersja z dnia: 26.10.2018


Powód zmian: edycja

Wersja z dnia: 26.10.2018


Powód zmian: edycja

Wersja z dnia: 26.10.2018


Powód zmian: edycja