Biuletyn informacji publicznej


Ogłoszenie SK.110.15.2019

Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi zatrudni pracownika.

Stanowisko: opiekun ekspozycji

Dział: Dział Administracyjno-Gospodarczy (Brygada Obsługi Galerii)

Wymiar: pełny wymiar czasu pracy /umowa o pracę/.

Do obowiązków pracownika będzie należało między innymi:

• informowanie zwiedzających o aktualnych wystawach i miejscu ich ekspozycji,

• sprawdzanie biletów, nadzorowanie sal ekspozycyjnych i opieka nad eksponatami,

• utrzymywanie czystości w salach wystawowych i innych pomieszczeniach /w tym również w toaletach/.

Wymagania:

• wykształcenie minimum zasadnicze.

Ponadto od kandydata oczekujemy odpowiedzialności, sumienności, komunikatywności, dyspozycyjności i kultury osobistej.

Wymagane dokumenty:

• list motywacyjny,

• CV zawierające klauzulę o treści: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”

Oferty niezawierające klauzuli oraz numeru ogłoszenia NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

Zachęcamy i zapraszamy osoby niepełnosprawne mogące wykonywać w/w zadania do wzięcia udziału w rekrutacji.

Termin składania dokumentów do 30 września 2019 r.

Miejsce składania dokumentów – Sekretariat Muzeum lub na adres: kadry@cmwl.pl; DW: i.zak@cmwl.pl

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi ul. Piotrkowska 282, 93-034 Łódź,

2.Kontakt z Inspektorem ochrony danych pod adresem iod@cmwl.pl,

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy.

4.Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez maksymalnie 4 miesiące od dnia zakończenia rekrutacji.

5.Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7.Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Informacje dodatkowe

Podpisał: Magda Komarzeniec
Dokument z dnia: 10.09.2019
Dokument oglądany razy: 271

Opublikował: Magda Komarzeniec
Publikacja dnia: 10.09.2019


Strona główna BIP

WERSJE ARCHIWALNE

Wersja aktualna


Wersja z dnia: 10.09.2019

Wersja z dnia: 10.09.2019


Powód zmian: edycja

Wersja z dnia: 10.09.2019


Powód zmian: edycja

Wersja z dnia: 10.09.2019


Powód zmian: edycja

Wersja z dnia: 10.09.2019


Powód zmian: edycja

Wersja z dnia: 10.09.2019


Powód zmian: edycja