Projekty 2020


 

  • "Digitex.cmwl.pl - wirtualne zasoby Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi - II edycja"

Celem zadania "Digitex.cmwl.pl - wirtualne zasoby Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi - II edycja" realizowanego w roku 2020 jest szerokie udostępnienie i popularyzacja zasobów CMWŁ za pośrednictwem uruchomionego w 2018 r. portalu Digitex.cmwl.pl. W ramach projektu katalog zasobów CMWŁ wzbogaci się on o cyfrowe wizerunki 400 obiektów wraz z opisami popularnonaukowymi a także - w odpowiedzi na potrzeby osób z dysfunkcją wzroku - audiodeskrypcje do 20 obiektów. Zasoby przeznaczone do digitalizacji i udostępnienia w ramach części katalogowej portalu obejmą cenne i zróżnicowane zbiory ze wszystkich 9 kolekcji Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Pracownia fotograficzna wyposażona zostanie w nowoczesny sprzęt do digitalizacji i archiwizacji zasobów muzeum.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura cyfrowa 2020”.

   

 

  • „Zakup wyposażenia do Pracowni Konserwacji Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi - II etap”

Projekt przewiduje realizację kolejnego etapu doposażenia pracowni konserwacji CMWŁ, specjalizującej się w pracach przy obiektach tekstylnych oraz papierowych. Planowany zakup obejmie sprzęt do zabiegów konserwatorskich, profilaktyki i poprawy warunków pracy przy obiektach. Realizacja projektu umożliwi rozwój działalności statutowej CMWŁ związanej z powiększaniem kolekcji, zwiększy jego udział w ruchu muzealiów oraz przyczyni się do podniesienia jakości oferty wystawienniczej. Pozwoli także w najbliższym czasie na sprawne i prawidłowe przygotowanie grupy obiektów z kolekcji CMWŁ do prezentacji na organizowanych przez instytucję nowych wystawach stałych, powstających w wyniku projektu finansowanego ze środków UE.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Wspieranie działań muzealnych 2020”.

   

 

  • Wystawa stała "Łódzkie mikrohistorie. Ludzkie mikrohistorie"

Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi zdobyło ponad 300 tys. zł., które pomogą w rozbudowaniu planowanej wystawy stałej w Skansenie Łódzkiej Architektury Drewnianej. W zabytkowych budynkach położonych wzdłuż malowniczej głównej alei kończą się właśnie wieloetapowe prace, stanowiące część inwestycji o wartości ponad 15 milionów złotych. 

Potęgę włókienniczej Łodzi przez kolejne dekady tworzyli ludzie – od XIX-wiecznych fabrykantów i tkaczy, poprzez międzywojennych kupców i robotników, aż po rzemieślników czy urzędników z czasów PRL. To właśnie oni i ich autentyczne losy staną się kanwą nowej wystawy stałej Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, pt. „Łódzkie mikrohistorie. Ludzkie mikrohistorie”, która zagości w pięciu domach Skansenu po zakończeniu ich kompleksowej modernizacji.

We wnętrzach zwiedzający będą mogli prześledzić narrację o rozwoju przemysłu włókienniczego w Łodzi, będącego główną siłą napędową transformacji miasta, a pokazaną nie przez pryzmat wielkiej historii i słynnych fabrykantów, lecz zwykłych mieszkańców, ich domów, warunków pracy oraz indywidualnych losów.

Pozyskane na wystawę „Łódzkie mikrohistorie. Ludzkie mikrohistorie” fundusze przeznaczone zostaną m.in. na opracowanie scenariusza oraz projekt aranżacji, przygotowanie ścieżek zwiedzania, pozyskanie materiałów archiwalnych, nagranie i montaż słuchowisk, a także konserwację obiektów służących do rekonstrukcji wnętrz czy wykonanie elementów aranżacyjnych, np. replik zabawek. Wystawa zostanie otwarta dla zwiedzających jesienią 2020 roku.  

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z programu Wspieranie działań muzealnych.

   

 

  • 16. Międzynarodowe Triennale Tkaniny

Przedmiotem projektu, realizowanego w latach 2019-2020, jest organizacja 16. Międzynarodowego Triennale Tkaniny - festiwalu odbywającego się nieprzerwanie od prawie 50 lat, który w ciągu swego istnienia wyrósł na najpoważniejszy i najbardziej reprezentatywny, specjalistyczny przegląd poświęcony medium tkaniny w kontekście współczesnych trendów w sztuce (porównywalne imprezy w Lozannie i Kioto zakończyły działalność w latach 90. XX w.), w którym dotychczas wzięło udział ponad 2000 twórców z ponad 70 krajów. W ramach festiwalu przygotowane zostały trzy wystawy: międzynarodowa, pokonkursowa wystawa główna, ogólnopolska wystawa tkaniny unikatowej oraz ogólnopolska wystawa miniatury tkackiej wraz z towarzyszącymi im katalogami i informatorami. 16 MTT ma charakter przełomowy, ponieważ po prawie 5 dekadach jego istnienia Rada Programowa zdecydowała się wprowadzić w jego formule istotne zmiany, które pozwalają na pełniejsze dostosowanie go do współczesnych oczekiwań artystów i odbiorców.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Sztuki wizualne 2019”.

 

    
 

  • Punkty Widzenia. Młodzi o Triennale – projekt artystyczno-animacyjny

Przedmiotem projektu, realizowanego w latach 2019-2020, jest cykl warsztatów przygotowujących grupę dzieci do roli przewodników po 16. Międzynarodowym Triennale Tkaniny (16. MTT) oraz kuratorów wystawy Triennale ≤ 18 inspirowanej 16. MTT. W rezultacie uczestnicy projektu w roku 2019 poprowadzili dwa oprowadzania kuratorskie po 16. MTT skierowane do szerokiej publiczności oraz stworzyli MiniKatalogi 16. MTT dostępne w przestrzeni wystawy. W roku 2020 uczestnicy wcielą się w rolę jurorów i aranżerów Triennale ≤ 18. Projekt realizuje ideę muzeum partycypacyjnego, w którym dochodzi do zatarcia granicy między instytucją jako nadawcą, a gościem jako odbiorcą. Poprzez wykorzystanie aktywizujących metod dydaktycznych, ukazanie pracy muzeum „od kuchni”, atrakcyjną dla dzieci tematykę (wcielenie się w różne role społeczne) projekt ma na celu oswojenie odbiorcy „od małego” z językiem sztuki, kształtowanie kreatywności i zdolności świadomej percepcji sztuki, a także zwiększenie społecznej roli muzeum.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z programu „Edukacja kulturalna 2019” z Funduszu Promocji Kultury.