Projekty 2022


 

 • 17 Międzynarodowe Triennale Tkaniny w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

Przedmiotem projektu jest organizacja 17. Międzynarodowego Triennale Tkaniny (17. MTT) – wydarzenia odbywającego się nieprzerwanie od 50 lat, które wyrosło na najpoważniejszy i najbardziej reprezentatywny, specjalistyczny przegląd poświęcony medium tkaniny w kontekście współczesnych trendów w sztuce i w którym dotychczas wzięło udział ponad 1000 twórców z ponad 70 krajów. W ramach imprezy przygotowane zostaną dwie wystawy wraz z towarzyszącym im katalogiem: międzynarodowa, pokonkursowa wystawa główna oraz ogólnopolska wystawa tkaniny unikatowej.

Celem głównym projektu jest popularyzacja wśród różnorodnej publiczności, zarówno polskiej, jak i zagranicznej, najnowszych dokonań w dziedzinie światowej tkaniny artystycznej.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. Dofinansowanie MKiDN: 358 505 PLN netto. Całkowita wartość zadania: 602 042 PLN netto

 

 • Struktury przeplatania: tkanina jako materiał, metoda, nośnik

Projekt pn. “Struktury przeplatania: tkanina jako materiał, metoda, nośnik” realizowany będzie we współpracy Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi (CMWŁ) z Uniwersytetem w Bergen w Norwegii (UB) oraz Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie (ASPK) w okresie 2022-03-01 - 2024-02-29. Jego zakres tematyczny skupiony jest wokół sztuki tkaniny, która prezentowana jest po pierwsze, jako część dziedzictwa sztuk wizualnych - artystyczny komentarz autorów dotyczący ważnych, aktualnych zjawisk i zagadnień. Po drugie, jako nośnik znaczeń kulturowych, składnik rytuałów i dokument historyczny. Projekt uwzględnia również potrzeby w zakresie włączania w szerszy nurt kultury i sztuki tradycji twórczych mniejszości etnicznej Saamów z północy Norwegii czy też ginących technik tkackich społeczności lokalnych regionu Podlasia.

W ramach zadania zakłada się współorganizację międzynarodowych wystaw sztuki tkaniny, seminariów z udziałem studentów i doktorantów uczelni artystycznych i ekspertów z Polski i Norwegii, rezydencji badawczych, międzynarodowego sympozjum, a także współpracę przy tworzeniu publikacji naukowej, platformy internetowej oraz materiałów promocyjnych projektu.

Głównym celem projektu jest rozwój ponadnarodowej integracji i współpracy środowisk kulturalnych i naukowych z Polski i Norwegii.

 

 • "W kratkę" - wystawa w willi letniskowej Łódzkiego Parku Kultury Miejskiej CMWŁ

Przedmiotem projektu jest organizacja wystawy pt. „W kratkę” w zabytkowej willi letniskowej Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, zmodernizowanej w ramach środków UE. Trzon ekspozycji zostanie oparty o dzieła współczesnych artystów wizualnych działających w różnych obszarach sztuki: od ilustracji, przez witraż czy film animowany po instalacje. Inspiracją dla tworzonych specjalnie na potrzeby projektu obiektów będą wybrane prace z kolekcji tkaniny przemysłowej Muzeum – chusty robotnicze i tkaniny „w kratkę”. Wystawa będzie mieć multimedialny charakter oraz liczne elementy aktywizujące dzieci i młodzież. Pozwoli na nieskrępowane doświadczenie dzieła sztuki, ukaże w sposób oryginalny związek artefaktów życia codziennego ze sztuką, przyczyni się także do kształtowania wrażliwości estetycznej odbiorcy, kreatywności oraz umiejętności krytycznej percepcji sztuki. Ekspozycja będzie dostosowana do możliwości poznawczych młodych odbiorców, w tym osób niepełnosprawnych, oraz wzbogacona programem edukacyjnym.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury –państwowego funduszu celowego. Dofinansowanie MKiDN: 92 000 zł netto. Całkowita wartość zadania: 153 203 zł netto.

 

 • Zakup systemu monitoringu warunków klimatycznych do pomieszczeń wystawienniczych i magazynowych CMWŁ

 

Przedmiotem projektu jest zakup i instalacja systemu monitoringu parametrów klimatycznych w pomieszczeniach wystawienniczych i magazynowych CMWŁ. Muzeum gromadzi obiekty zabytkowe, archiwalne, jak również artystyczne, wykonane w większości z tworzyw tekstylnych, drewna i papieru. Wymagają one odpowiedniej, możliwie stałej temperatury i wilgotności względnej powietrza. Aktualnie pomiary tych czynników wykonywane są manualnie przez pracowników Działu Konserwacji, przy pomocy przenośnych urządzeń. Praktyka ta odbiega od nowoczesnych standardów w zakresie cyfrowych systemów pomiarowych i wymaga zmiany. Realizacja zadania umożliwi zarówno poprawę ochrony zbiorów CMWŁ przed degradacją, jak również przełoży się na rozwój oferty kulturalnej i wzrost frekwencji zwiedzających, dzięki dostosowaniu Muzeum do standardów międzynarodowych i szerszej prezentacji dzieł z prestiżowych zagranicznych kolekcji tkanin oraz mody.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w ramach programu „Infrastruktura kultury". Dofinansowanie MKiDN 65 000 PLN netto.  Całkowita wartość zadania 81 976 PLN netto

 

 • Rozbudowa kolekcji współczesnej tkaniny artystycznej Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi w 2022 r.

Projekt przewiduje kolejny etap rozwoju kolekcji współczesnej tkaniny artystycznej Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi (CMWŁ) oraz realizację powiązanych z nią programów edukacyjnych, badawczych i promocyjnych podnoszących kompetencje w odbiorze sztuki współczesnej wśród odbiorców. Gromadzona kolekcja powinna zatem stanowić reprezentatywną ilustrację współczesnej tkaniny artystycznej i prezentować w wiarygodny sposób transformację, jaka nastąpiła w jej obrębie na przestrzeni dekad. Wybór prac do kolekcji dokonywany jest w oparciu o stałą pracę badawczą specjalistów zatrudnionych w muzeum oraz założeniom sformułowanym w „Polityce gromadzenia zbiorów”. Do zakupu wytypowano prace uznanych, współczesnych artystów polskich i zagranicznych, których twórczość ma zasadnicze znaczenie dla poszerzania pola znaczeń i kontekstów współczesnej sztuki tkaniny. Projekt dotyczy zakupu prac artystów: Rizti i Petera Jacobich, Lidii Cankovej, Pawła Bownika.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – w ramach programu „Narodowa Kolekcja Sztuki Współczesnej". Dofinansowanie MKiDN 150 000 PLN netto. Całkowita wartość zadania 188 500,14 PLN netto.

 

 • „Wystawa multimedialna i materiały edukacyjne dostępne online o Helenie Bohle-Szackiej”

Projekt obejmuje organizację wystawy pt. „Helena Bohle-Szacka. Przenikanie”, udostępnienie materiałów edukacyjnych on-line oraz warsztaty towarzyszące ekspozycji. Punkt wyjścia wystawy stanowi biografia i twórczość Heleny Bohle-Szackiej – artystki związanej z Łodzią, projektantki mody i graficzki, więźniarki obozów Ravensbrück i Helmbrechts, Polki pochodzenia niemiecko-żydowskiego.

Na ekspozycji udostępnione zostaną artefakty i archiwa z kolekcja Galerii Slendzińskich w Białymstoku – głównego partnera projektu, wywiad z Heleną Bohle-Szacką poświęcony m.in. jej doświadczeniom w obozach Ravensbrück i Helmbrechts podczas II wojny światowej, a także dzieła współczesnych artystów, którzy w ramach prezentacji pt. „Walka z zapomnieniem” stworzą prace inspirowane biografią i twórczością Bohle-Szackiej, odnoszące się do tematu terroru nazistowskiego w czasie II wojny światowej i obecnych form dyskryminacji w Europie.


Dofinansowano ze środków Fundacji "Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość“ (Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“) w ramach programu „Historia lokalna”.

 

 

 • Geyer Music Factory 2022

Geyer Music Factory to letni festiwal muzyczny odbywający się na dziedzińcu XIX-wiecznej Białej Fabryki Ludwika Geyera – w jednym z najpiękniejszych w Polsce zabytków architektury przemysłowej. Od początku festiwalu, tj. od 2009 r. zorganizowano blisko 90 koncertów, m.in. Anny Marii Jopek, Mietka Szcześniaka, Krzysztofa Herdzina, Ani Rusowicz, Kroke czy Motion Trio. Celem zadania jest pogłębienie świadomości muzycznej odbiorców, zwiększenie dostępności do kultury i sztuki oraz aktywizacja kulturalna mieszkańców Łodzi.

W roku 2022 Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi jest partnerem Fundacji Mozart i Ty w zakresie organizacji koncertów Geyer Music Factory w lipcu 2022 r.

Zadanie "Geyer Music Factory 2022"  jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.

 

 • „600-lecie Łodzi - digitalizacja obiektów dokumentujących dziedzictwo przemysłu włókienniczego ze zbiorów CMWŁ i partnerów”

Celem zadania "600-lecie Łodzi" jest uczczenie rocznicy nadania Łodzi praw miejskich poprzez nieodpłatne udostępnienie i popularyzację cyfrowych obiektów ze zbiorów CMWŁ i partnerów: Państwowego Archiwum w Łodzi i Muzeum Miasta Zgierza - za pośrednictwem uruchomionego w 2018 r. portalu Digitex. Zaprezentowane zostaną wizerunki 100 obiektów wraz z opracowaniami popularnonaukowymi i ciekawostkami nawiązującymi do historii włókienniczej Łodzi - w języku polskim i angielskim. Będą to eksponaty opowiadające o barwnej, wielokulturowej historii regionu, który w XIX w. stał się największym, najdynamiczniej rozwijającym się ośrodkiem przemysłu tekstylnego w tej części Europy.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – w ramach programu „Kultura cyfrowa 2022”. Dofinansowanie MKiDN 50 000 PLN netto. Całkowita wartość zadania 63 390 PLN

 • "Chusta" Kosmos Project - zakup projektu i realizacja rzeźby w przestrzeni Łódzkiego Parku Kultury Miejskiej

Zadanie polega na zakupie od autorów - duetu Kosmos Project - projektu instalacji wraz z jego realizacją i montażem w przestrzeni przynależącego do Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi - Łódzkiego Parku Kultury Miejskiej. Tematyka dzieła odnosi się do charakteru muzeum gromadzącego obiekty ściśle związane z włókiennictwem i tradycją włókienniczą Łodzi. Praca swą ideą nawiązuje do lokalnej tożsamości kulturowej, inspiracją do jej powstania jest kraciasta chusta - typowy element stroju łódzkich robotnic pracujących w fabrykach włókienniczych, którego przykłady znajdują się w zbiorach muzeum. Swą formą zachęca zwiedzających nie tylko do refleksji na temat przeszłości miasta, ale także daje możliwość do swobodnego bezpośredniego obcowania ze sztuką, odczuwania jej wieloma zmysłami, doświadczania poprzez zabawę.

Dofinansowano w ramach Programu Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pn. „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2022” oraz ze środków Miasta Łodzi.
 

 

 • Kolekcja stworzona ze zgliszczy. Upcycling jako symbol odrodzenia

CMWŁ jest partnerem Fundacji „Impuls dla Kultury” w projekcie realizowanym w ramach konkursu organizowanego przez Urząd Miasta „Rezydencje artystyczne w Łodzi". Projekt obejmuje 7-miesięczną rezydencję artystyczną Yaroslavy Marii Khomenko - urodzonej w 1988 r. absolwentki Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Techniki i Projektowania, założycielki modowo-artystycznej marki XOMEHKO. W toku rezydencji zrealizowana zostanie wystawa w CMWŁ poświęcona idei odbudowy Ukrainy ze zniszczeń, jakie przyniosła rosyjska inwazja prezentująca ubrania upcyclingowe stworzone przez projektantkę z odzieży pochodzącej z pomocy humanitarnej dla Ukrainy. Wystawie w CMWŁ towarzyszyć będą warsztaty adresowane do polskich i ukraińskich dzieci.

Zadanie "Kolekcja stworzona ze zgliszczy. Upcycling jako symbol odrodzenia” jest realizowane dzięki finansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.

 • Realizacja modelu dostępności wystawy "Miasto-Moda--Maszyna" dla osób niewidomych i słabowidzących

Celem zadania jest poprawa dostępności nowo otwartej wystawy stałej w CMWŁ „Miasto-Moda-Maszyna” dla odbiorców z niepełnosprawnościami wzroku. Wystawa ukazuje historię i rolę przemysłu włókienniczego, który w XIX i XX w. kształtował oblicze Łodzi oraz wpływał na rozwój przemysłu odzieżowego w kraju. Ekspozycja stanowi angażującą emocje i zmysły opowieść zapraszającą do słuchania, odbioru wrażeń dotykowych, czuciowych, zapachowych, bogatą w materiały multimedialne: filmy, aplikacje, materiały dźwiękowe. W ramach zadania w latach 2022-2023 zrealizowany zostanie model dostępności obejmujący m.in. zwiedzanie z audioprzewodnikiem. Ścieżkę podróży odbiorcy oraz materiały przeznaczone do udostępnienia opracowane będą wspólnie z przedstawicielami grupy docelowej. Część projektu stanowią warsztaty i oprowadzania dla szerokiego grona odbiorców – odwołujące się do wrażeń pozawizualnych.

Projekt dofinansowany w ramach programu „Kultura bez barier”.

 • Zakup ubiorów projektantki Gosi Baczyńskiej z kolekcji Yalta - jesień-zima 2015

Celem zadania jest rozbudowa kolekcji odzieży poprzez zakup czterech obiektów od projektantki Gosi Baczyńskiej z kolekcji Yalta - jesień-zima 2015. Gosia Baczyńska należy do najważniejszych projektantek polskiej mody ostatnich dwóch dekad. Jej projekty od lat wybierają znane osobistości, przedstawiciele świata kultury, gwiazdy i celebryci. Wytypowane do zakupu kreacje autorstwa Gosi Baczyńskiej należą do najwartościowszych pod względem merytorycznym i warsztatowym zjawisk w polskiej modzie XXI wieku.

Zakup dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach programu własnego Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów "Rozbudowa zbiorów muzealnych".  Kwota dofinansowania 32 000 PLN netto.