Biuletyn informacji publicznej


OGŁOSZENIE NR SK.110.6.2019 

Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi zatrudni pracownika: 

stanowisko: Asystent/Adiunkt 

dział: Dział Realizacji Wystaw i Wydawnictw 

wymiar: pełny wymiar czasu pracy /umowa o pracę/


Do obowiązków pracownika będzie należało między innymi:
• realizacja planu wydawniczego;
• koordynacja wydawnicza czyli organizacja procesu produkcji książek, katalogów oraz druków ulotnych (ulotki, zaproszenia, foldery, informatory, plakaty);
• koordynacja procesu realizacji druków związanych z aranżacja wystaw (tablice informacyjne, tabliczki z podpisami obiektów, druki wielkoformatowe);
• przygotowywanie oraz terminowa realizacja założeń budżetu i harmonogramów wydawniczych;
• kosztorysowanie i rozliczanie kosztów produkcji;
• współpraca z autorami merytorycznymi, tłumaczami, grafikami, drukarniami, redaktorami oraz licencjodawcami;
• współpraca z instytucjami kultury, artystami, partnerami zewnętrznymi, także zagranicznymi;
• wykonywanie zadań organizacyjno-administracyjnych związanych z realizacją projektów.

Wymagania: 
• wykształcenie wyższe;
• znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
• praktyczna umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office;
• samodzielność, terminowość, odpowiedzialność, kreatywność, komunikatywność;
• umiejętność organizacji pracy;
• umiejętność pracy w zespole;
• umiejętność pracy pod presją czasu.

Mile widziane:
• doświadczenie w koordynowaniu projektów wydawniczych;
• znajomość zagadnień produkcji wydawniczej lub poligraficznej;
• doświadczenie w pracy w muzeum lub instytucji kultury.

Wymagane dokumenty: 
• list motywacyjny,
• CV  zawierające klauzulę o treści:
„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”

Oferty niezawierające powyższej klauzuli oraz numeru ogłoszenia NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

Termin składania dokumentów z poanym numerem ogłoszenia do 17 maja 2019 r. 
Miejsce składania dokumentów – Sekretariat Muzeum lub kadry@cmwl.pl i b.bocian@cmwl.pl  


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi ul. Piotrkowska 282, 93-034 Łódź, 

2.Kontakt z Inspektorem ochrony danych pod adresem  iod@cmwl.pl,

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy.

4.Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez maksymalnie 4 miesiące od  dnia zakończenia rekrutacji. 

5.Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7.Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 


Informacje dodatkowe

Podpisał: CMWŁ
Dokument z dnia: 01.04.2019
Dokument oglądany razy: 594

Opublikował: CMWŁ
Publikacja dnia: 01.04.2019


Strona główna BIP

WERSJE ARCHIWALNE

Wersja aktualna


Wersja z dnia: 01.04.2019