Biuletyn informacji publicznej


OGŁOSZENIE SK.110. 2.2019

Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi zatrudni  pracownika:

stanowisko: Mistrz obsługi maszyn włókienniczych    

dział:             Dział Przemysłu Włókienniczego

wymiar:        pełny wymiar czasu pracy /umowa o pracę/

 

Do obowiązków pracownika będzie należało między innymi:

  • obsługa maszyn włókienniczych i ich bieżąca konserwacja,
  • prezentacja oraz udzielanie informacji zwiedzającym w zakresie obiektów prezentowanych na wystawie „Rekonstrukcja tkalni z przełomu XIX i XX w. Prezentacja maszyn w ruchu”,
  • czynny udział w pracach konserwatorskich innych obiektów będących w posiadaniu działu.

 

Wymagania:

  • poziom wykształcenia: minimum zasadnicze (techniczne – preferowane włókiennicze, mechaniczne, elektryczne),
  • minimum dwuletni staż pracy zgodny z wykształceniem,
  • dobra organizacja pracy własnej i umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialności za powierzone zadania,

Ponadto od kandydata oczekujemy dyspozycyjności, odpowiedzialności, komunikatywności, sumienności i kultury osobistej oraz woli poszerzania teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu włókiennictwa.

Mile widziane: zainteresowanie historią Łodzi i przemysłu włókienniczego.

 

Wymagane dokumenty:

  • list motywacyjny,
  • CV zawierające klauzulę o treści:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1  lit. a  Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”

Oferty niezawierające klauzuli NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

 

Termin składania dokumentów z podanym numerem ogłoszenia do 21 kwietnia 2019 r.

Miejsce składania dokumentów – Sekretariat Muzeum lub  kadry@cmwl.pl; m.gawryszczak@cmwl.pl  

 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Centralne  Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

ul. Piotrkowska 282, 93-034 Łódź,

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych pod adresem iod@cmwl.pl,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy.

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez maksymalnie 4 miesiące od dnia zakończenia rekrutacji.

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Informacje dodatkowe

Podpisał: CMWŁ
Dokument z dnia: 14.03.2019
Dokument oglądany razy: 30

Opublikował: CMWŁ
Publikacja dnia: 14.03.2019


Strona główna BIP

WERSJE ARCHIWALNE

Wersja aktualna


Wersja z dnia: 14.03.2019