Biuletyn informacji publicznej


OGŁOSZENIE SK.110.11.2019

OGŁOSZENIE SK.110.11.2019 z dnia 10 czerwca 2019 r.

Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi zatrudni  pracownika: 
stanowisko: opiekun ekspozycji
dział: Dział Administracyjno-Gospodarczy (Brygada Obsługi Galerii)
wymiar: pełny wymiar czasu pracy /umowa o pracę/.

Do obowiązków pracownika będzie należało między innymi:
• informowanie zwiedzających o  aktualnych wystawach i miejscu ich ekspozycji,
• sprawdzanie biletów, nadzorowanie sal ekspozycyjnych i opieka nad eksponatami,
• utrzymywanie czystości w salach wystawowych i innych pomieszczeniach /w tym również w toaletach/.

Wymagania:
• wykształcenie minimum zasadnicze,
Ponadto od kandydata oczekujemy odpowiedzialności, sumienności, komunikatywności, dyspozycyjności i kultury osobistej.

Wymagane dokumenty: 
• list motywacyjny,
• CV  zawierające klauzulę o treści:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1  lit. a  Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.” 

Oferty niezawierające klauzuli oraz numeru ogłoszenia NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

Termin składania dokumentów do 30 czerwca 2019 r. 

Miejsce składania dokumentów – Sekretariat Muzeum lub kadry@cmwl.pl; DW: i.zak@cmwl.pl

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Centralne  Muzeum Włókiennictwa w Łodzi ul. Piotrkowska 282, 93-034 Łódź.
2.Kontakt z Inspektorem ochrony danych pod adresem iod@cmwl.pl.
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy.
4.Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez maksymalnie 4 miesiące od  dnia zakończenia rekrutacji. 
5.Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7.Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Informacje dodatkowe

Podpisał: CMWŁ
Dokument z dnia: 12.06.2019
Dokument oglądany razy: 31

Opublikował: CMWŁ
Publikacja dnia: 12.06.2019


Strona główna BIP

WERSJE ARCHIWALNE

Wersja aktualna


Wersja z dnia: 12.06.2019