Biuletyn informacji publicznej


OGŁOSZENIE SK.110.23.2018 Z DNIA 19 GRUDNIA 2018 R.

Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi zatrudni pracownika:

stanowisko: Renowator   

dział:            Dział Konserwacji

wymiar:       pełny wymiar czasu pracy /umowa o pracę/

 

Do obowiązków pracownika /pod kierunkiem konserwatora/ będzie należało między innymi:

  • naprawa obiektów tekstylnych z kolekcji muzeum;
  • oczyszczanie, naprawianie konstrukcyjne oraz usuwanie drobnych uszkodzeń obiektów;
  • rekonstrukcja brakujących elementów z wykorzystaniem dawnych oraz nowoczesnych materiałów i technik;
  • przygotowanie obiektów do bezpiecznego przechowywania.
     

Wymagania:

  • wykształcenie średnie ogólne lub średnie branżowe /technik przemysłu mody, stylista mody, krawiectwo/ – kwalifikacje zgodne (dla danego stanowiska) z Ustawą o muzeach (D.U. z 2018 poz. 720),
  • minimum roczny staż pracy.

 

Ponadto od kandydata oczekujemy zdolności manualnych, umiejętności pracy w zespole, bardzo dobrej organizacji pracy własnej, odpowiedzialności  za powierzone zadania, dokładności i sumienności.

Wymagane dokumenty:

•    list motywacyjny,

•    CV  zawierające klauzulę o treści:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1  lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”

Oferty niezawierające klauzuli NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

 

Termin składania dokumentów z podanym numerem ogłoszenia do 31 stycznia 2019 r.

Miejsce składania dokumentów – Sekretariat Muzeum  

                                                            lub kadry@cmwl.pl; DW: a.makulec@cmwl.pl  

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi ul. Piotrkowska 282, 93-034 Łódź,

2.Kontakt z Inspektorem ochrony danych pod adresem  iod@cmwl.pl,
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a   Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy.
4.Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez maksymalnie 4 miesiące od  dnia zakończenia rekrutacji.
5.Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7.Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Informacje dodatkowe

Podpisał: Karolina Maciejewska
Dokument z dnia: 20.12.2018
Dokument oglądany razy: 281

Opublikował: Karolina Maciejewska
Publikacja dnia: 20.12.2018


Strona główna BIP

WERSJE ARCHIWALNE

Wersja aktualna


Wersja z dnia: 20.12.2018

Wersja z dnia: 20.12.2018


Powód zmian: edycja

Wersja z dnia: 20.12.2018


Powód zmian: edycja

Wersja z dnia: 20.12.2018


Powód zmian: edycja

Wersja z dnia: 20.12.2018


Powód zmian: edycja

Wersja z dnia: 20.12.2018


Powód zmian: edycja

Wersja z dnia: 20.12.2018


Powód zmian: edycja

Wersja z dnia: 20.12.2018


Powód zmian: edycja