Biuletyn informacji publicznej


OGŁOSZENIE SK.110.4.2019

Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi zatrudni pracownika: 
stanowisko: Adiunkt    
dział: Dział Edukacji
wymiar: pełny wymiar czasu pracy /umowa o pracę/.


Do obowiązków pracownika będzie należało między innymi:
•    realizacja koncepcji nowoczesnej edukacji muzealnej,
•    prowadzenie zajęć muzealnych dla różnych grup wiekowych (lekcje, warsztaty, oprowadzania),
•    przygotowywanie scenariuszy zajęć muzealnych oraz działań programowych towarzyszących wystawom czasowym i ekspozycji stałej Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi,
•    przygotowywanie ofert edukacyjnych dla szkół i przedszkoli,
•    współpraca z innymi muzeami w kraju i za granicą w kontekście oferty i wymiany programów edukacyjnych,
•    opracowywanie wydawnictw i innych materiałów edukacyjnych i popularyzacyjnych (np. edukacyjnych przewodników po wystawach),
•    przygotowywanie sprawozdań merytorycznych z działalności edukacyjnej.

Wymagania:
•    wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane: edukacja artystyczna, historia sztuki, kulturoznawstwo),
•    doświadczenie w prowadzeniu zajęć edukacyjnych (warsztatów i innych form edukacji),
•    znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Ponadto od kandydata oczekujemy:
•    samodzielności, odpowiedzialności, kreatywności, komunikatywności,
•    umiejętności organizacji pracy własnej,
•    umiejętności pracy w zespole,
•    praktycznej umiejętności obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,
•    umiejętności pracy pod presją czasu.

Mile widziane:
•    doświadczenie w pracy z dziećmi, szczególnie w wieku 0 – 2 lata, 3 – 5 lat,
•    wiedza z zakresu nowoczesnych teorii edukacji muzealnej,
•    doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi,
•    zdolności manualne.

Wymagane dokumenty: 
•    list motywacyjny,
•    CV zawierające klauzulę o treści:
„Zgodnie z art. 6 ust. 1  lit. a  Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”
Oferty niezawierające klauzuli NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

Termin składania dokumentów z podanym numerem ogłoszenia do 23 kwietnia 2019 roku 
Miejsce składania dokumentów – Sekretariat Muzeum lub mailowo na adres: kadry@cmwl.pl, DW m.gonera@cmwl.pl

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi ul. Piotrkowska 282, 93-034 Łódź, 
2.Kontakt z Inspektorem ochrony danych pod adresem iod@cmwl.pl,
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy.
4.Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez maksymalnie 4 miesiące od dnia zakończenia rekrutacji. 
5.Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7.Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Informacje dodatkowe

Podpisał: CMWŁ
Dokument z dnia: 27.03.2019
Dokument oglądany razy: 1010

Opublikował: CMWŁ
Publikacja dnia: 27.03.2019


Strona główna BIP

WERSJE ARCHIWALNE

Wersja aktualna


Wersja z dnia: 27.03.2019