Biuletyn informacji publicznej


OGŁOSZENIE SK.110.9.2019

OGŁOSZENIE SK.110.9.2019 z dnia 16 maja 2019 roku

Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi zatrudni pracownika: 
stanowisko: Asystent/Adiunkt     
dział: Dział Kontekstów Kulturowych Włókiennictwa
wymiar: pełny wymiar czasu pracy /umowa o pracę/.

Do obowiązków pracownika będzie należało między innymi:
• gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie  eksponatów zgromadzonych w zbiorach działu, w szczególności  kolekcji odzieży,
• sporządzanie opisów katalogowych eksponatów oraz wprowadzanie do bazy programu Musnet,
• udział w pracach związanych z działalnością badawczą, wystawienniczą, publicystyczną i popularyzatorską w zakresie wyznaczonym przez kierownika działu,
• przygotowywanie scenariuszy wystaw,
• prowadzenie penetracji rynku antykwarycznego i kolekcjonerskiego w celu pozyskiwania nowych obiektów do zbiorów,
• przygotowywanie eksponatów pozostających w ewidencji działu do udostępniania wystawienniczego i studyjnego.

Wymagania:
• wykształcenie wyższe: Włókiennictwo i Przemysł Mody /Architektura tekstyliów, Wzornictwo/, Historia sztuki, Historia, Etnologia, 
• dobra znajomość języka obcego (min. B2) – /preferowany język angielski/,
• dobra znajomość programów pochodzących z pakietu MS Office,
• dobra organizacja pracy własnej i umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialności za powierzone zadania.

Mile widziane doświadczenie w pracy w muzeum lub instytucji kultury oraz zainteresowanie modą.
Wymagane dokumenty: 
• list motywacyjny,
• CV zawierające klauzulę o treści:
„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”

Oferty niezawierające klauzuli NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE

Termin składania dokumentów z podanym numerem ogłoszenia do 16 czerwca 2019 r. 
Miejsce składania dokumentów – Sekretariat Muzeum lub kadry@cmwl.pl; DW: l.zganiacz@cmwl.pl

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi ul. Piotrkowska 282, 93-034 Łódź.
2.Kontakt z Inspektorem ochrony danych pod adresem iod@cmwl.pl.
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy.
4.Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez maksymalnie 4 miesiące od dnia zakończenia rekrutacji.
5.Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7.Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Informacje dodatkowe

Podpisał: CMWŁ
Dokument z dnia: 18.05.2019
Dokument oglądany razy: 189

Opublikował: CMWŁ
Publikacja dnia: 18.05.2019


Strona główna BIP

WERSJE ARCHIWALNE

Wersja aktualna


Wersja z dnia: 18.05.2019