16. MTT KROK PO KROKU


 

HARMONOGRAM

 • 9 lipca 2018 – 18 stycznia 2019 – otwarty nabór zgłoszeń do Konkursu
 • październik-listopad 2018 – ogłoszenie składu Jury
 • do 5 kwietnia 2019 – publikacja listy zakwalifikowanych uczestników i ich prac na www.cmwl.pl
 • do 30 czerwca 2019 – termin dostarczenia zakwalifikowanych prac do siedziby CMWŁ
 • do 30 września 2019 – odbiór prac nadanych lub dostarczonych po terminie
 • 5 października 2019 – otwarcie Wystawy 16. MTT oraz ogłoszenie Laureatów Konkursu
 • 5 października 2019-15 marca 2020 – Wystawa 16. MTT
 • do 6 stycznia 2020 – odbiór prac odrzuconych
 • do 30 czerwca 2020 – zwrot prac biorących udział w Wystawie

 
ZGŁOSZENIA – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

 • Uprawnieni uczestnicy: artyści lub grupy artystyczne z całego świata.
 • Forma i tematyka prac: zgłaszane prace powinny odnosić się w warstwie znaczeniowej lub formalnej do medium tkaniny, a także uwzględniać hasło przewodnie 16. MTT: PRZEKRACZANIE GRANIC.
 • Limit prac: każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę powstałą w okresie ostatnich 3 lat.
 • Wymiary i waga prac: zgłaszane prace dwuwymiarowe nie mogą przekraczać wymiarów 3 x 3 m, a trójwymiarowe 3 x 3 x 3 m. Ciężar pracy nie może przekraczać 100 kg.
 • Formularz zgłoszeniowy dostępny jest TUTAJ
 • Wymagane załączniki do formularza: 
  a.    aktualna barwna fotografia uczestnika (format tiff lub jpg, 300 dpi); 
  b.    od 1 do 7 egzemplarzy fotografii barwnych (w formacie j. w.) przedstawiających najpełniej zrealizowaną pracę (nie projekt). Fotografie winny przedstawiać pracę na neutralnym tle zaprezentowaną w sposób zbliżony do jej planowanego oglądu na ekspozycji.
 • Języki formularza i korespondencji: polski, angielski.