Kościół pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli z Nowosolnej


 Zbór ewangelicki, któremu po II wojnie światowej nadano funkcję kościoła katolickiego, został translokowany z Nowosolnej (Rynek Nowosolna 13). Wzniesiony w latach 1846-1848 przez parafię ewangelicko-augsburską według pochodzącego z 1811 r. projektu Sylwestra Szpilowskiego, syna również architekta – Hilarego, jest przykładem rzadko stosowanego w skali kraju rozwiązania – połączenia drewnianej konstrukcji sumikowo-łątkowej z murowaną fasadą. Budynek przykryty został dachem trójspadowym z niewielką, malowniczą sygnaturką. Wnętrze jest podzielone emporami na dwie kondygnacje.

Po II wojnie światowej obiekt został przekazany kościołowi rzymskokatolickiemu i pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli (którego postać została wymalowana na fasadzie kościoła) służył mieszkańcom do pierwszej połowy lat 80. XX w. W tym też okresie wprowadzono kilka istotnych zmian w jego wnętrzu – skrócono emporę i zbudowano nową ścianę prezbiterialną, za którą powstała zakrystia. Na ścianie prezbiterialnej umieszczono ołtarz i ambonę; w latach 70. XX w. powyżej ołtarza powstała wielkoformatowa polichromia zrealizowana przez łódzkich artystów malarzy – Józefa Wasiołka i Mieczysława Saara. Z wyposażenia kościoła z czasów luterańskich pozostały: polichromia z ok. poł. XIX w. przedstawiająca Oko Opatrzności w glorii promieni (obecnie na piętrze zakrystii), skrzynia ołtarzowa służąca katolikom jako ołtarz posoborowy, żyrandol, blaszany szyld epitafijny oraz prospekt organowy.

Obecnie kościół jest filią łódzkiej parafii archikatedralnej. Odbywają się w nim śluby, chrzty oraz koncerty muzyki poważnej i sakralnej. 

Dowiedz się więcej


Dom czynszowy, ul. Łódzka 5

Dom został przeniesiony z ul. Mazowieckiej 61 w Łodzi, z przemysłowych przedmieść miasta.

Dom robotniczy z przedmieść Łodzi, ul. Łódzka 3

Dom robotniczy przeniesiony z ul. Mazowieckiej 47 jest budynkiem charakterystycznym dla zabudowy przedmieść XIX-wiecznej Łodzi.

DOM RZEMIEŚLNICZY, UL. ŁÓDZKA 4

Budynek został przeniesiony z ul. Kopernika 42, z obrzeży centrum miasta.

DOM RZEMIEŚLNICZY, UL. ŁÓDZKA 6 (DOM TKACZA)

Dom został przeniesiony z ul. Wólczańskiej 68. W II połowie XIX w. stanowił własność łódzkiego przemysłowca Karola Bennicha.

DOM RZEMIEŚLNICZY, UL. ŁÓDZKA 7 (DOM PAPIERNIKA)

Został zbudowany w 1895 r. na froncie nieruchomości przy ul. Żeromskiego 68 (dawna ul. Pańska).

POCZEKALNIA ZE ZGIERZA

Poczekalnia przystanku tramwaju podmiejskiego Łódzkich Wąskotorowych Elektrycznych Kolei Dojazdowych pierwotnie znajdowała się na Rynku Nowego Miasta w Zgierzu (dziś pl. Kilińskiego).

WILLA LETNISKOWA Z RUDY PABIANICKIEJ

Pochodząca z początku XX w. willa letniskowa została przeniesiona z Rudy Pabianickiej, z ul. Scaleniowej 18.