Mniej znane oblicze Geyera


 Podróżował, pisywał artykuły o rolnictwie, podobno grał na skrzypcach. Pionier łódzkiego przemysłu, prężny działacz gospodarczy i społeczny – Ludwik Geyer pośród swoich licznych obowiązków znajdował też czas na pasje. Jednej z nich, czyli barwierstwu będzie poświęcona wystawa przygotowywana w jednym z domków w naszym Skansenie.

Ludwik Geyer nazywany „królem perkalu” był łódzkim przedsiębiorcą-wizjonerem. Zbudowana przez niego „Biała Fabryka” wyposażona została w pierwszą w mieście maszynę parową. Poza włókiennictwem Geyer podejmował się wielu przedsięwzięć, z różnym skutkiem. W Rudzie Pabianickiej zbudował i uruchomił nowoczesną cukrownię, tartak, cegielnię. Zajmował się także rolnictwem – na części swoich gruntów siał zboże, prowadził ogród warzywny i duży sad. Przez wiele lat uprawiał też rośliny farbiarskie do barwienia tkanin, a swoje doświadczenia opisał w 1845 roku w artykule „O uprawie marzanny”, zamieszczonym w czasopiśmie „Biblioteka Warszawska”.

Wystawa poświęcona Ludwikowi Geyerowi, zorganizowana zostanie w dwóch pomieszczeniach domu z ul. Wólczańskiej 68. W jednym z nich zwiedzający zobaczą przedmioty codziennego użytku, z jakimi młody Ludwik przyjechał do Polski. Do pasji barwierskiej Geyera nawiązywać będą rozmieszczone w pokoju rekwizyty, takie jak zielnik, czy też wspomniany artykuł jego autorstwa o uprawie marzanny. Uzupełnieniem wystawy będzie ogród z roślinami używanymi do barwienia tkanin. Będą one wykorzystywane podczas organizowanych w przyszłości warsztatów edukacyjnych.

W drugim pomieszczeniu zobaczymy m.in. rekonstrukcję warsztatu drukarskiego Geyera wraz z oryginalnymi drewnianymi klockami. Zwiedzający będą tu mogli spróbować jak drukuje się przy pomocy stempli.

Przez tę wystawę chcemy pokazać jak wszechstronnym człowiekiem był Ludwik Geyer, kojarzony przez wielu wyłącznie z przemysłem i Białą Fabryką. Tutaj poznamy bliżej jedną z jego kilku pasji - barwierstwo, które także dziś cieszy się popularnością – zauważa Anna Dąbrowicz, kustosz Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. – Bazą do powstania ekspozycji będzie spis majątku Geyera, sporządzony w 1829 roku podczas procesu sądowego o defraudację, której rzekomo młody Ludwik się dopuścił – zdradza kustosz muzeum.

Wystawa zostanie otwarta dla zwiedzających w 2020 roku, po zakończeniu rewitalizacji Skansenu. Projekt jest realizowany w ramach inwestycji współfinansowanej ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 15 458 994,85 zł. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 8 963 559, 18 zł. Wkład własny Miasta Łódź to 6 397 376,63 zł.