Projekty 2018


 

Jak osiągnąć sukces w branży modowej? Analiza znaczenia gospodarczego, dróg kariery i czynników sukcesu

ROZWÓJ SEKTORÓW KREATYWNYCH 2018

Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi zrealizowało w 2017 r. w ramach programu MKiDN Rozwój sektorów kreatywnych badanie branży modowej, którym objęci zostali klienci oraz projektanci i marki modowe z kategorii basic, premium i luksusowe. Rozkład próby projektantów proporcjonalny do liczebności każdej z trzech grup spowodował, że większość badanych reprezentowało modę z sektora basic, co dało dość pesymistyczny obraz tej branży, niedostatecznie mocno wybrzmiały sukcesy i przykłady efektownych karier. Tegoroczne badanie ma stanowić uzupełnienie poprzedniego i koncentrować się przede wszystkim na markach luksusowych i markach premium z potencjałem rozwojowym w kierunku najwyższej półki projektowania ubiorów. Dzięki temu uzyskamy informacje na temat dobrych praktyk i spróbujemy przygotować receptę na sukces w świecie mody. W efekcie badania rozpoznane zostaną trajektorie kariery projektantów, zdiagnozowane czynniki sukcesu polskich projektantów, zebrane i opracowane dobre praktyki.

RAPORT Z BADAŃ

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Wszystkie materiały wytworzone w projekcie zostały udostępnione na podstawie licencji otwartej Creative Commons.

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.

 

DIGITEX.cmwl.pl wirtualne zasoby Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

KULTURA CYFROWA 2017-2019

Celem zadania jest szerokie udostępnienie zdigitalizowanych zasobów Centralnego Muzeum Włókiennictwa oraz partnerów Archiwum Państwowego w Łodzi oraz Muzeum Miasta Łodzi za pośrednictwem nowoczesnego portalu pod roboczą nazwą Cyfrowe Muzeum Włókiennictwa, stworzonego w ramach projektu. Portal będzie intensywnie promowany poprzez stronę główną CMWŁ i działania media relations. Składał się będzie z 3 głównych komponentów: 1. prezentacji cyfrowych zasobów z kolekcji muzeum, 2. wirtualnych wystaw nawiązujących do wersji rzeczywistych ekspozycji oraz prezentacji tworzonych specjalnie na potrzeby portalu oraz 3. ciekawych, interaktywnych zasobów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 15 lat.

 

 

Jerzy Antkowiak. Moda Polska

SZTUKI WIZUALNE 2018

Projekt przybliży postać i twórczość J. Antkowiaka, jednego z najbardziej charyzmatycznych i utalentowanych projektantów mody w Polsce. Jego postać i prezentowane kolekcje staną się punktem wyjścia do rozważań na temat uniwersalnych mechanizmów kształtujących zjawisko mody, jak również sposobów prezentowania ubiorów w muzeach, a co za tym idzie także problemów związanych z funkcjonowanie ubioru jako dzieła sztuki mieszczącego się w obszarze sztuk wizualnych. Bogaty materiał wizualny prezentowany na wystawie zgrupowany zostanie wokół antonimicznych par pojęć, takich jak: idea – materia, wolność – zniewolenie, odmienność – powtarzalność, inwencja – konwencja, norma - wyłom i opatrzony cytatami projektanta celnie podsumowującymi dwubiegunowość świata mody. Dzięki temu rozwiązaniu widzowi zostanie zaproponowana narracja, która pozwoli skupić się na rozpoznawaniu nie tyle historycznych powiązań pomiędzy prezentowanymi obiektami, ile uniwersalnych mechanizmów wpływających na zjawisko mody.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Metamorfizm II. Wystawa Magdaleny Abakanowicz w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

WSPIERANIE DZIAŁAŃ MUZEALNYCH 2018

W kwietniu 2017 roku odeszła jedna z najważniejszych artystek XX w., M. Abakanowicz. Wystawa „Metamorfizm II” skupia się wokół zagadnień jej twórczości, które najwyraźniej pokazywały rewolucyjne zmiany w języku sztuki wprowadzone przez artystkę l. 60. i 70. XX w. Działając w obrębie tkaniny artystycznej, zdobywała międzynarodową sławę i uznanie. Jej światowa kariera rozpoczęła się na forum prestiżowego lozańskiego Biennale Tkaniny. Tam właśnie zadziwiła świat artystyczny prezentując odważne rozwiązania, które były drogą do wprowadzenia tkaniny w poczet sztuk wyzwolonych. Wystawa zaprezentuje nigdy w Polsce nie pokazywane prace będące częścią kolekcji szwajcarskiej Fundacji Toms Pauli. Mało znane tkaniny będące efektem szeregu eksperymentów i śmiałych decyzji artystycznych ukażą proces zmian i stopniowego nawarstwiania struktur, linię rozwoju jej języka formalnego. Wystawie towarzyszyć będzie publikacja z tekstami międzynarodowych ekspertów Giselle Eberhard Cotton i Mary Jane Jacob.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Zakup wyposażenia do Pracowni Konserwacji Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

WSPIERANIE DZIAŁAŃ MUZEALNYCH  2018

Projekt przewiduje zakup sprzętu koniecznego do realizacji zaawansowanych prac konserwatorskich w pracowni konserwacji Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Planowany zakup obejmuje sprzęt do zabiegów konserwatorskich, profilaktyki konserwatorskiej, dokumentacji konserwatorskich i do poprawy warunków pracy przy obiektach. Pracownia konserwatorska działająca w CMWŁ od roku 1960 specjalizuje się w pracach przy obiektach tekstylnych oraz papierowych. W mniejszym zakresie wykonywane są również konserwacje przy obiektach innego rodzaju (np. metalowych). Dotychczasowe wyposażenie pracowni jest przestarzałe, niekompletne, niespełniające standardów nowoczesnej, profesjonalnej pracowni. Najpoważniejszym problemem jest brak zaplecza technicznego do monitorowania warunków klimatycznych i oświetleniowych pracowni. Planowany do zakupu sprzęt usprawni prace konserwatorskie, rozszerzy zakres możliwości pracowni, podniesie jej standardy, zwiększy bezpieczeństwo obiektów i poprawi warunki pracy.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Niemapa Łódź – interaktywna przestrzeń sztuki w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

WYDARZENIA ARTYSTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 2018

Przedmiotem projektu jest wystawa interaktywna prezentująca miasto Łódź jako przestrzeń sztuki, skierowana do dzieci i młodzieży. Poprzez wykorzystanie metod aktywizujących wystawa ma na celu m.in. zwiększenie wiedzy nt. sztuki w mieście i unikalnej tożsamości kulturowej Łodzi. Podstawową praktyką wystawy zarówno na poziomie projektowania, jak i jej odbioru będzie proces ko-kreacji dzieła realizowany przez interdyscyplinarny zespół (kuratorzy, ilustratorzy, architekci, animatorzy, artyści i aktywiści miejscy) wraz z reprezentacją ze strony grupy odbiorców. Na jego bazie powstanie instalacja przestrzenna wyrażona nowoczesną ilustracją z narracją kuratorską dopasowana do możliwości percepcyjnych docelowej grupy odbiorców. Zarówno instalacja wystawowa będąca niepowtarzalnym dziełem artystycznym, jak i bogaty program wydarzeń towarzyszących wykorzystywać będą nowoczesne technologie, nowatorskie metody edukacyjne i wysokiej jakości komunikację wizualną opartą na sztuce ilustracji.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Geyer Music Factory 2018 – 10. jubileuszowa edycja festiwalu

KULTURA INTERWENCJE 2018

GEYER MUSIC FACTORY (GMF) to cykl letnich koncertów plenerowych odbywających się na terenie Białej Fabryki Ludwika Geyera (siedziby CMWŁ) – jednym z najpiękniejszych w Polsce zabytków architektury przemysłowej. Na rok 2018 przypada dziesiąta – jubileuszowa edycja festiwalu. W piątkowe letnie wieczory od 29.06.2018 do 31.08.2018 wewnętrzny dziedziniec muzeum zamieni się w scenę muzyczną, na której wystąpią znani i cenieni polscy muzycy. Różnorodność prezentowanych stylów muzycznych, niska cena biletu w porównaniu z innymi wydarzeniami muzycznymi tej rangi oraz wysoki poziom artystyczny składają się na niezwykle atrakcyjną ofertę kulturalną dla szerokiego grona odbiorców. Wybrane koncerty będą poprzedzone zwiedzaniem CMWŁ – jedynego w swoim rodzaju muzeum w Polsce łączącego prezentację zabytkowych maszyn, dokonań twórców wzornictwa przemysłowego, mody, rękodzieła i tkaniny artystycznej. Zwiedzanie wystaw zostanie umożliwione odbiorcom w ramach biletu wstępu na koncerty GMF.

Rozbudowa kolekcji współczesnej tkaniny artystycznej Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

REGIONALNE KOLEKCJE SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ 2018

Projekt zakłada rozbudowę kolekcji współczesnej tkaniny artystycznej CMWŁ. Stanowi ona reprezentatywną ilustrację historii polskiej tkaniny artystycznej tworzonej po 1945 r i dzięki przyjętej strategii rozwoju prezentuje w wiarygodny sposób transformację, jaka nastąpiła w obrębie tekstylnego medium w ostatnich dekadach. Wybór prac do kolekcji dokonywany jest w oparciu o stałą pracę badawczą oraz konieczność ciągłego rewidowania tego co dzieje się w obszarze tekstylnego medium. Do zakupu wytypowano: cykl malowanych jedwabi W. Sadleya - "Całuny" - ze względu na rzadką technikę, wysoką wartość artystyczną prac oraz ugruntowaną renomę artysty; tkaninę A. Bielawskiej - "Kiedy rzeczy znajdą swoje miejsce (zielony koc)", która uzupełnieni podkolekcję 217 unikatowych żakardów, o dzieła autorstwa obecnie tworzących artystów; zestaw strojów z performensu "Matka Ziemia Siostra Księżyc" J. Malinowskiej i CT Jaspera, które obrazują najnowsze kierunki w jakich również zmierza tkanina artystyczna.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.