Projekty 2019


 

  • Wystawa stała "Łódzkie mikrohistorie. Ludzkie mikrohistorie"

Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi zdobyło ponad 300 tys. zł., które pomogą w rozbudowaniu planowanej wystawy stałej w Skansenie Łódzkiej Architektury Drewnianej. W zabytkowych budynkach położonych wzdłuż malowniczej głównej alei kończą się właśnie wieloetapowe prace, stanowiące część inwestycji o wartości ponad 15 milionów złotych. 

Potęgę włókienniczej Łodzi przez kolejne dekady tworzyli ludzie – od XIX-wiecznych fabrykantów i tkaczy, poprzez międzywojennych kupców i robotników, aż po rzemieślników czy urzędników z czasów PRL. To właśnie oni i ich autentyczne losy staną się kanwą nowej wystawy stałej Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, pt. „Łódzkie mikrohistorie. Ludzkie mikrohistorie”, która zagości w pięciu domach Skansenu po zakończeniu ich kompleksowej modernizacji.

We wnętrzach zwiedzający będą mogli prześledzić narrację o rozwoju przemysłu włókienniczego w Łodzi, będącego główną siłą napędową transformacji miasta, a pokazaną nie przez pryzmat wielkiej historii i słynnych fabrykantów, lecz zwykłych mieszkańców, ich domów, warunków pracy oraz indywidualnych losów.

Pozyskane na wystawę „Łódzkie mikrohistorie. Ludzkie mikrohistorie” fundusze przeznaczone zostaną m.in. na opracowanie scenariusza oraz projekt aranżacji, przygotowanie ścieżek zwiedzania, pozyskanie materiałów archiwalnych, nagranie i montaż słuchowisk, a także konserwację obiektów służących do rekonstrukcji wnętrz czy wykonanie elementów aranżacyjnych, np. replik zabawek. Wystawa zostanie otwarta dla zwiedzających jesienią 2020 roku.  

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z programu Wspieranie działań muzealnych.

   
  • 16. Międzynarodowe Triennale Tkaniny


Przedmiotem projektu jest organizacja 16. Międzynarodowego Triennale Tkaniny - festiwalu odbywającego się nieprzerwanie od prawie 50 lat, który w ciągu swego istnienia wyrósł na najpoważniejszy i najbardziej reprezentatywny, specjalistyczny przegląd poświęcony medium tkaniny w kontekście współczesnych trendów w sztuce (porównywalne imprezy w Lozannie i Kioto zakończyły działalność w latach 90. XX w.), w którym dotychczas wzięło udział ponad 1000 twórców z ponad 70 krajów. W ramach festiwalu przygotowane zostaną trzy wystawy: międzynarodowa, pokonkursowa wystawa główna, ogólnopolska wystawa tkaniny unikatowej oraz ogólnopolska wystawa miniatury tkackiej wraz z towarzyszącymi im katalogami i informatorami. 16 MTT będzie miało charakter przełomowy, ponieważ po prawie 5 dekadach jego istnienia Rada Programowa zdecydowała się wprowadzić w jego formule istotne zmiany, które pozwolą na pełniejsze dostosowanie go do współczesnych oczekiwań artystów i odbiorców.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z programu Sztuki wizualne.

 

 

    
 

  • Punkty Widzenia. Młodzi o Triennale – projekt artystyczno-animacyjny


Przedmiotem projektu jest cykl warsztatów przygotowujących grupę dzieci do roli przewodników po 16. Międzynarodowym Triennale Tkaniny (16. MTT) oraz kuratorów wystawy pokonkursowej Triennale ≤ 18 prezentującej prace dzieci i młodzieży inspirowane 16. MTT. W rezultacie uczestnicy projektu poprowadzą 2 oprowadzania kuratorskie po 16. MTT skierowane do szerokiej publiczności, stworzą MiniKatalogi 16. MTT dostępne w przestrzeni wystawy, a także wcielą się w rolę jurorów i aranżerów Triennale ≤ 18. Projekt realizuje ideę muzeum partycypacyjnego, w którym dochodzi do zatarcia granicy między instytucją jako nadawcą, a gościem jako odbiorcą. Poprzez wykorzystanie aktywizujących metod dydaktycznych, ukazanie pracy muzeum „od kuchni”, atrakcyjną dla dzieci tematykę (wcielenie się w różne role społeczne) projekt ma na celu oswojenie odbiorcy „od małego” z językiem sztuki, kształtowanie kreatywności i zdolności świadomej percepcji sztuki, a także zwiększenie społecznej roli muzeum.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z programu Edukacja kulturalna z Funduszu Promocji Kultury  
 

 

 

 

  • Rozbudowa kolekcji współczesnej tkaniny artystycznej Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi – etap drugi


Projekt zakłada kolejny etap rozbudowy kolekcji współczesnej tkaniny artystycznej CMWŁ oraz realizację powiązanych z nią programów edukacyjnych, badawczych i promocyjnych podnoszących kompetencje w odbiorze sztuki współczesnej wśród odbiorców. Kolekcja, dzięki przyjętej strategii rozwoju, stanowić ma reprezentatywną ilustrację współczesnej polskiej tkaniny artystycznej tworzonej po 1945 roku i prezentować w wiarygodny sposób transformację, jaka nastąpiła w obrębie medium tkaniny w ostatnich dekadach. Wybór prac do kolekcji dokonywany jest w oparciu o stałą pracę badawczą specjalistów zatrudnionych w muzeum oraz współpracujących z nim i wynika z konieczności ciągłego rewidowania tego, co dzieje się w obszarze tego medium. Do zakupu wytypowano prace uznanych w tej dziedzinie współczesnych artystów polskich, reprezentujących różne pokolenia i postawy twórcze: Lidii Choczaj, Doroty Grynczel, Konrada Zych, Zbigniewa Sałaja, Anny Buczkowskiej, Kosmos Project: Ewy Bochen i Macieja Jelskiego.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z programu Regionalne kolekcje sztuki współczesnej  

 

                        

 

  • Zakup i montaż wentylacji mechanicznej w budynku "D" Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi


Przedmiotem projektu jest zakup i montaż wentylacji mechanicznej w salach wystawowych budynku „D” Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Dotychczasowy system wentylacji jest niewystarczający dla potrzeb instytucji prezentującej dzieła wymagające specjalnych warunków. Zaplanowane zadanie podniesie standard prowadzonej przez CMWŁ działalności, zoptymalizuje warunki klimatyczne sal wystawienniczych, co pozwoli na dłuższą prezentację bardziej wrażliwych obiektów, zwiększy bezpieczeństwo wystawianych prac, szerokiej grupie odbiorców da możliwość zapoznania się z pracami, które z racji wymogów klimatycznych były prezentowane rzadko i przez krótki czas. Przyczyni się także do podniesienia komfortu osób zwiedzających instytucje.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z programu Infrastruktura kultury.

 

 

 

  • DIGITEX.cmwl.pl wirtualne zasoby Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

Celem projektu "DIGITEX.cmwl.pl – wirtualne zasoby Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi" jest digitalizacja i prezentacja –  za pośrednictwem nowoczesnego portalu – obiektów pochodzących ze zbiorów Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi oraz partnerów – Archiwum Państwowego w Łodzi i Muzeum Miasta Łodzi. Oprócz cyfrowych zasobów kolekcji CMWŁ na portalu udostępniane są wirtualne wystawy "Made in Łódź" i "Stworzone w odrodzonej Polsce", a także interaktywne zadania edukacyjne tj. quizy i puzzle dla dzieci oraz aplikacja do projektowania tkaniny żakardowej.