Projekty 2020


 

  • "Digitex.cmwl.pl - wirtualne zasoby Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi - II edycja"

Celem zadania "Digitex.cmwl.pl - wirtualne zasoby Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi - II edycja" realizowanego w roku 2020 jest szerokie udostępnienie i popularyzacja zasobów CMWŁ za pośrednictwem uruchomionego w 2018 r. portalu Digitex.cmwl.pl. W ramach projektu katalog zasobów CMWŁ wzbogaci się on o cyfrowe wizerunki 400 obiektów wraz z opisami popularnonaukowymi a także dwie nowe wystawy cyfrowe. Zasoby przeznaczone do digitalizacji i udostępnienia w ramach części katalogowej portalu obejmą cenne i zróżnicowane zbiory ze wszystkich 9 kolekcji Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Pracownia fotograficzna wyposażona zostanie w nowoczesny sprzęt do digitalizacji i archiwizacji zasobów muzeum.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura cyfrowa 2020”.

   

 

  • „Zakup wyposażenia do Pracowni Konserwacji Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi - II etap”

Projekt przewiduje realizację kolejnego etapu doposażenia pracowni konserwacji CMWŁ, specjalizującej się w pracach przy obiektach tekstylnych oraz papierowych. Planowany zakup obejmie sprzęt do zabiegów konserwatorskich, profilaktyki i poprawy warunków pracy przy obiektach. Realizacja projektu umożliwi rozwój działalności statutowej CMWŁ związanej z powiększaniem kolekcji, zwiększy jego udział w ruchu muzealiów oraz przyczyni się do podniesienia jakości oferty wystawienniczej. Pozwoli także w najbliższym czasie na sprawne i prawidłowe przygotowanie grupy obiektów z kolekcji CMWŁ do prezentacji na organizowanych przez instytucję nowych wystawach stałych, powstających w wyniku projektu finansowanego ze środków UE.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Wspieranie działań muzealnych 2020”.

   

 

  • Wystawa stała "Łódzkie mikrohistorie. Ludzkie mikrohistorie"

Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi zdobyło ponad 300 tys. zł., które pomogą w rozbudowaniu planowanej wystawy stałej w Skansenie Łódzkiej Architektury Drewnianej. W zabytkowych budynkach położonych wzdłuż malowniczej głównej alei kończą się właśnie wieloetapowe prace, stanowiące część inwestycji o wartości ponad 15 milionów złotych. 

Potęgę włókienniczej Łodzi przez kolejne dekady tworzyli ludzie – od XIX-wiecznych fabrykantów i tkaczy, poprzez międzywojennych kupców i robotników, aż po rzemieślników czy urzędników z czasów PRL. To właśnie oni i ich autentyczne losy staną się kanwą nowej wystawy stałej Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, pt. „Łódzkie mikrohistorie. Ludzkie mikrohistorie”, która zagości w pięciu domach Skansenu po zakończeniu ich kompleksowej modernizacji.

We wnętrzach zwiedzający będą mogli prześledzić narrację o rozwoju przemysłu włókienniczego w Łodzi, będącego główną siłą napędową transformacji miasta, a pokazaną nie przez pryzmat wielkiej historii i słynnych fabrykantów, lecz zwykłych mieszkańców, ich domów, warunków pracy oraz indywidualnych losów.

Pozyskane na wystawę „Łódzkie mikrohistorie. Ludzkie mikrohistorie” fundusze przeznaczone zostaną m.in. na opracowanie scenariusza oraz projekt aranżacji, przygotowanie ścieżek zwiedzania, pozyskanie materiałów archiwalnych, nagranie i montaż słuchowisk, a także konserwację obiektów służących do rekonstrukcji wnętrz czy wykonanie elementów aranżacyjnych, np. replik zabawek. Wystawa zostanie otwarta dla zwiedzających jesienią 2020 roku.  

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z programu Wspieranie działań muzealnych.

   

 

  • 16. Międzynarodowe Triennale Tkaniny

Przedmiotem projektu, realizowanego w latach 2019-2020, jest organizacja 16. Międzynarodowego Triennale Tkaniny - festiwalu odbywającego się nieprzerwanie od prawie 50 lat, który w ciągu swego istnienia wyrósł na najpoważniejszy i najbardziej reprezentatywny, specjalistyczny przegląd poświęcony medium tkaniny w kontekście współczesnych trendów w sztuce (porównywalne imprezy w Lozannie i Kioto zakończyły działalność w latach 90. XX w.), w którym dotychczas wzięło udział ponad 2000 twórców z ponad 70 krajów. W ramach festiwalu przygotowane zostały trzy wystawy: międzynarodowa, pokonkursowa wystawa główna, ogólnopolska wystawa tkaniny unikatowej oraz ogólnopolska wystawa miniatury tkackiej wraz z towarzyszącymi im katalogami i informatorami. 16 MTT ma charakter przełomowy, ponieważ po prawie 5 dekadach jego istnienia Rada Programowa zdecydowała się wprowadzić w jego formule istotne zmiany, które pozwalają na pełniejsze dostosowanie go do współczesnych oczekiwań artystów i odbiorców.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Sztuki wizualne 2019”.

 

    
 

  • Punkty Widzenia. Młodzi o Triennale – projekt artystyczno-animacyjny

Przedmiotem projektu, realizowanego w latach 2019-2020, jest cykl warsztatów przygotowujących grupę dzieci do roli przewodników po 16. Międzynarodowym Triennale Tkaniny (16. MTT) oraz kuratorów wystawy Triennale ≤ 18 inspirowanej 16. MTT. W rezultacie uczestnicy projektu w roku 2019 poprowadzili dwa oprowadzania kuratorskie po 16. MTT skierowane do szerokiej publiczności oraz stworzyli MiniKatalogi 16. MTT dostępne w przestrzeni wystawy. W roku 2020 uczestnicy wcielą się w rolę jurorów i aranżerów Triennale ≤ 18. Projekt realizuje ideę muzeum partycypacyjnego, w którym dochodzi do zatarcia granicy między instytucją jako nadawcą, a gościem jako odbiorcą. Poprzez wykorzystanie aktywizujących metod dydaktycznych, ukazanie pracy muzeum „od kuchni”, atrakcyjną dla dzieci tematykę (wcielenie się w różne role społeczne) projekt ma na celu oswojenie odbiorcy „od małego” z językiem sztuki, kształtowanie kreatywności i zdolności świadomej percepcji sztuki, a także zwiększenie społecznej roli muzeum.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z programu „Edukacja kulturalna 2019” z Funduszu Promocji Kultury.

 

 

 

  • Renowacja kościoła pw. św. Andrzeja Boboli w Skansenie Łódzkiej Architektury Drewnianej

Celem głównym projektu jest ochrona materialnego dziedzictwa historycznego a także rozwój zasobów kultury regionu łódzkiego poprzez renowację oraz udostępnienie na potrzeby muzealne i sakralne unikalnego kościoła drewnianego z I poł. XIX w., pw. św. Andrzeja Boboli. Przedmiotem zadania jest zabezpieczenie obiektu przed postępującą degradacją oraz rewaloryzacja historycznej tkanki budynku.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Ochrona zabytków 2020".

   

 

  • Włókiennicze tkanki Łodzi – e-przewodnik CMWŁ

Przedmiotem projektu jest stworzenie e-przewodnika po zabytkowych obiektach Białej Fabryki i pobliskich budynkach będących częścią dawnego imperium „króla bawełny”, fabrykanta L. Geyera. Strona będzie także źródłem wiedzy o położonych na terenie Parku Reymonta obiektach Skansenu Łódzkiej Architektury Drewnianej, stanowiących przykład dawnej unikatowej zabudowy robotniczej. Za pomocą zdjęć, opisów i nagrań dźwiękowych e-przewodnik przybliży dzieje i architekturę kilkunastu historycznych obiektów Łodzi – miasta, które w niedługim czasie z rolniczej osady stało się światową potęgą przemysłu włókienniczego.

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "Kultura w sieci".

 

 

 

 

 

 

  • Rozbudowa kolekcji współczesnej tkaniny artystycznej Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi – etap trzeci

Projekt zakłada kontynuację rozbudowy kolekcji współczesnej tkaniny artystycznej CMWŁ oraz realizację powiązanych z nią programów edukacyjnych i badawczych. Dzięki przyjętej strategii rozwoju zbiór stanowi reprezentatywną ilustrację współczesnej tkaniny artystycznej i ukazuje jej transformację w ostatnich latach. Znaczący wkład w kształtowanie kolekcji ma, organizowane przez instytucję od prawie 50 lat, Międzynarodowe Triennale Tkaniny ukazujące najnowsze trendy w sztuce tkaniny. Wytypowane do zakupu w tegorocznej edycji projektu prace zaprezentowane zostały w ramach 16 edycji wystawy – zainaugurowanej w 2019 r.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z programu Regionalne kolekcje sztuki współczesnej.

   

 

  • Tkanie ruchu – cykl warsztatów

Projekt realizowany jest w ramach Programu wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej dla Łodzi i ma na celu propagowanie nowoczesnych form edukacji. 
„Tkanie ruchu" to cykl warsztatów z tańca i improwizacji ruchowej adresowanych do osób dorosłych polegających na interpretacji – za pośrednictwem ruchu ciała wybranych dzieł z kolekcji Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Celem warsztatów jest przybliżenie uczestnikom różnorodnych zjawisk sztuki, rozwój wyobraźni i kreatywności, a także wzmocnienie świadomości własnego ciała.