Wydarzenia powiązane z 16.MTT


 

Reminiscencje tkanina artystyczna
10 sierpnia - 8 września 2019 r. 
Muzeum Fabryki

Niemal od pół wieku łódzkie Międzynarodowe Triennale Tkaniny (MTT) jest areną prezentacji tych osiągnięć w dziedzinie tkaniny unikatowej, które nadają nowe znaczenia temu medium i ugruntowują wywalczone w latach 60. i 70. XX w. uznanie tego medium jako pełnoprawnej dziedziny sztuki współczesnej. Nie ma drugiego obszaru sztuki, który na przestrzeni lat ulegał tak dynamicznym przekształceniom, jednocześnie konsekwentnie odwołując się do źródeł własnej tożsamości. Powojenna historia tkaniny unikatowej to fascynujący proces formowania nowego języka wypowiedzi artystycznej, czerpiącego z niezmierzonych zasobów kultury wcześniejszych wieków, a jednak na wskroś nowoczesnego, zadziwiającego swą róóżnorodnością.

Odpowiedni moment dla odrodzenia tkaniny artystycznej w nowej formie przypadł w 2 połowie XX w. Słynne Biennale Tkaniny w Lozannie stało się forum wymiany myśli i doświadczeń, szybko jednak znalazło uzupełnienie w postaci imprezy, która narodziła się zaledwie dekadę później w 1972 r. w Łodzi. Triennale tkaniny unikatowej (w pierwszych trzech edycjach połączone z ekspozycją tkaniny przemysłowej) jest obecnie najstarszą imprezą, ukazującą całe bogactwo rozwiązań formalnych, jak i szeroką gamę znaczeń występujących na obszarze zwanym tkaniną artystyczną.

Pomysłodawczynią Triennale była legendarna założycielka i dyrektorka Centralnego Muzeum Włókiennictwa, Krystyna Kondratiuk. Jej wizja nie ograniczała się do stworzenia cyklicznych prezentacji tkaniny artystycznej, ale sięgała dalej. Chciała poprzez Triennale kreować obraz Łodzi jako miasta czerpiącego z tradycji lokalnej, ale otwartego na świat i na tym budującego swoją nowoczesność. Stworzyła wydarzenie, które nie tylko stało się wizytówką miasta, ale najważniejszą imprezą sztuki tkaniny na świecie. Udało się to dzięki konsekwentnie stosowanej zasadzie, że na Międzynarodowym Triennale Tkaniny w Łodzi mają być pokazywane prace najwyższej klasy, wyznaczające nowe ścieżki rozwoju tej sztuki.

Na wystawie prezentujemy prace artystów, którzy na stałe wpisali się w historię kształtowania nowoczesnej tkaniny. Czynili to na odmienne sposoby, pokazując, jak pojemnym formalnie i znaczeniowo jest to medium. Niektórzy twórcy przenosili świat swoich malarskich wyobrażeń na tkaninę, nadając im miękkość tkanych struktur. Inni transponowali dokumenty fotograficzne na tkaninę, tworząc nowy wymiar znaczeniowy. Jeszcze inni eksplorowali możliwości formalne i opracowali nowe metody rozszerzające znacznie form tkaniny. Byli też twórcy, którzy udowadniali, że tkanina doskonale, może nawet lepiej niż tradycyjnie kanoniczne dziedziny sztuki, nadaje się do wyrażania skomplikowanych problemów współczesności. 

Prace zaprezentowane na wystawie są tego przykładem.