Wystawy towarzyszące 16. MTT


 Ogólnopolska Wystawa Tkaniny Unikatowej i Ogólnopolska Wystawa Miniatury Tkackiej to wydarzenia towarzyszące 16. Międzynarodowemu Triennale Tkaniny w Łodzi. Ukazują szeroki wachlarz działań artystycznych, które przez lata tworzyły bogatą tradycję medium tkaniny w naszym kraju.

Ogólnopolska Wystawa Tkaniny Unikatowej 

Ogólnopolska Wystawa Tkaniny Unikatowej, odwołując się do tematu przewodniego 16. Międzynarodowego Triennale Tkaniny - Przekraczanie granic, prezentuje kolekcję dzieł pochodzących z archiwów łódzkiego Centralnego Muzeum Włókiennictwa. To jednocześnie hołd złożony pionierskiej wystawie Ireny Huml, prezentowanej w warszawskiej Zachęcie w 1961 roku, i refleksja nad nią. Na tej wystawie, pokazującej twórczość Heleny i Stefana Gałkowskich, obok prac tkackich zaprezentowano projekty i rysunki o różnej tematyce, niekoniecznie odnoszące się do tkanin.

Niektóre wątki poruszone w 1961 roku pozostały ważne także dziś, dlatego są obecne na Ogólnopolskiej Wystawie Tkaniny Unikatowej. Pojawiły się próby oceny ludowego rzemiosła i tkactwa w ramach nowych badań nad modernizmem. Widać predylekcję do performansu, kultury popularnej i medialnej, autobiografizm i upolitycznienie przeżyć osobistych, fragmentaryzację ciała, czego przykładem jest znakomita instalacja przestrzenna Janiny Tworek-Pierzgalskiej Miejsca z 1975 roku, a szacunek dla świata przyrody zyskuje nowe znaczenie wskutek „kryzysów klimatycznych” na całym świecie.

Ekspozycja pokazuje przykłady tkanin dwuosnowowych Eleonory Plutyńskiej, projektów dywanów Stefana Gałkowskiego oraz gobelinów Heleny i Stefana Gałkowskich, ogromnych abstrakcyjnych prac ściennych i podłogowych Jolanty Owidzkiej, kontrastowych abstrakcji Emilii Bohdziewicz, a także gobelinów przedstawiających naturę oraz wydarzenia historyczne autorstwa Marii Łaszkiewicz, Barbary Falkowskiej, Anny Bednarczuk i Stefana Popławskiego. Na wystawie prezentowany jest także zachwycający gobelin Osieki – Bombaj Janiny Tworek-Pierzgalskiej.

Zgodnie z hasłem przewodnim tegorocznego Triennale w Łodzi, idea przekraczania granic obejmuje także wykraczanie poza podziały między dyscyplinami sztuki, różnymi kulturami i tożsamościami, bez czego praktyka artystyczna funkcjonuje w izolacji i ulega zawężeniu. Przykładem takiego szerokiego spojrzenia jest m.in. praca wideo Julity Wójcik Pozamiatać po włókniarkach z 2003 roku, która odnosi się do łódzkiej fabryki włókienniczej Ludwika Geyera, a także wykorzystujące technikę druku cyfrowego na pleksi kolaże Włodzimierza Cygana. W tej samej przestrzeni zobaczymy dwie współczesne achromatyczne prace Aleksandry Tyszkowskiej, studentki V roku w Pracowni Tkaniny Eksperymentalnej prof. Lidii Choczaj na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

Uzupełnieniem ekspozycji jest dokumentacja fotograficzna performansu Urszuli Plewki-Schmidt z 1978 roku i jego reinterpretacja w wykonaniu kolektywu Elipsa.

Ogólnopolska Wystawa Tkaniny Unikatowej 

5.10.2019-2.02.2020

Kurator: Janis Jefferies

Współpraca: Monika Kowalczyk, CMWL

Produkcja: Beata Bocian

Projekt ekspozycji: Maja Pawlikowska

Lokalizacja: Miejska Galeria Sztuki w Łodzi - Ośrodek Propagandy Sztuki 

-

Ogólnopolska Wystawa Miniatury Tkackiej 

Hasło 16. Międzynarodowego Triennale Tkaniny w Łodzi „Przekraczanie granic” stało się inspiracją dla twórców do przyjrzenia problematyce tożsamościowej, etnicznej i społecznej, politycznej. To samo hasło przeniesione na poziom Ogólnopolskiej Wystawy Miniatury Tkackiej skłoniło kuratorkę, Annę Śliwę, do spojrzenia na zagadnienie miniatury przez pryzmat formy. Na wystawie uwagę zatrzymuje więc sama tkanina i to, co dzieje się w obrębie jej gatunku. Miniaturowość formy zachęca zresztą do pochylenia się nad nią i bliskiej, szczegółowej analizy. Tkanina, w skali mikro i makro, nie jest dziś homogeniczną dziedziną, a aktywność artystów twórczo balansuje na styku tkaniny z innymi dziedzinami sztuki. Wystawa zatem ma pokazać, jak dynamiczne i różnorodne są możliwości tkackiego medium, ile sprzeczności i niejednoznaczności tkwi w nim samym. A balansowanie na granicy paradoksalnie pomaga zrozumieć własną tradycję i tożsamość. Spacer po tej wystawie, na której tkanina niejednokrotnie ubrana jest w kostium innych gatunków artystycznych, to opowieść o tkaninie pozornie bez niej samej. Pozornie, gdyż brak może czasem powiedzieć równie dużo co obecność. Na wystawie spotyka się ze sobą ponad siedemdziesiąt prac, podzielonych na siedem grup tematycznych. Prezentowane prace powstały w ciągu ostatnich trzydziestu kilku lat i pochodzą z dwóch największych w Polsce kolekcji miniatur tkackich – Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi i Muzeum Miasta Gdyni. Kolekcje formowały się nieprzypadkowo, są wynikiem przeglądu miniatur tkackich, organizowanego przez każdą z wspomnianych instytucji. Wybór prac z obu kolekcji został dopełniony miniaturami ze zbiorów własnych artystów, powstałymi w 2018 i 2019 roku.

Ogólnopolska Wystawa Miniatury Tkackiej 

05.10.2019-15.03.2020

Kurator: Anna Śliwa

Współpraca: Monika Kowalczyk, CMWL

Producent: Karolina Melon

Projekt ekspozycji: Dominika Janicka

Lokalizacja: Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi