Wydarzenia


14.10.2023 r., godz. 11:00-17:00

Co znaczy dla Ciebie przełom lat 80. i 90. XX wieku? Przypomnijmy sobie razem czasy transformacji. Warsztaty z udziałem mieszkańców i mieszkanek ŁodziOsoby mieszkające w Łodzi i/lub okolicach zapraszamy do udziału w warsztatach poświęconych okresowi transformacji z przełomu lat 80. i 90. XX wieku. Przyjdź i podziel się z nami swoimi wspomnieniami i/lub przemyśleniami na temat tego czasu w historii Polski. Zapraszamy do zgłaszania się osoby w każdym wieku, płci, wykonujące różne zawody. Zapraszamy również osoby, które nie mają bezpośredniego doświadczenia osobistego z omawianym okresem, ale są nim zainteresowane i chcą o nim porozmawiać.

Wybrani uczestnicy wezmą udział w serii ćwiczeń grupowych mających na celu przypomnienie lat 80. i 90. i rozmowę o tych czasach. Będzie to przyjazna, nieformalna wymiana doświadczeń, wspomnień i refleksji, do której nie trzeba się wcześniej przygotowywać, ale która jednak będzie wymagała od Państwa zaangażowania i współpracy. Warsztaty są częścią wysiłków organizatorów zmierzających do wypracowania metodologii „dialogicznego pamiętania”, czyli sposobów wspominania i omawiania czasu transformacji, które pozwoliłyby uczestnikom odnieść się do wspomnień i doświadczeń innych uczestników. W centrum warsztatów znajdzie się zatem wymiana między uczestnikami i refleksja nad tą wymianą, a nie ich biograficzne narracje.

Warsztaty odbędą się w sobotę 14 października 2023 roku i potrwa około 6 godzin, wliczając w to lunch i przerwy kawowe. Zostaną one zapewnione przez organizatorów warsztatów. Ponadto każdemu uczestnikowi i uczestniczce po zakończeniu warsztatów zostanie zaoferowane podziękowanie w wysokości 50 euro. 

Aby zostać zaproszonym do udziału w warsztatach, należy wypełnić formularz. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 września 2023 roku. Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni do 15 września. (Z uwagi na formułę i cel, tj. zgromadzenie osób o różnych zawodach, wieku, płci i doświadczeniach, będziemy zmuszeni wybrać uczestników warsztatów na podstawie nadesłanych zgłoszeń).

Warsztaty będą częścią projektu badawczego Constructive Advanced Thinking (CAT) pt. Reconstituting Publics through Remembering Transitions: Facilitating Critical Engagement with the 1980-90s on Local and Transnational Scales [Odbudowywanie społeczności poprzez pamiętanie o czasach przemian. Wspieranie krytycznego podejścia do lat 80-90 XX wieku w skali lokalnej i ponadnarodowej]. Realizowany przez dr Agnieszkę Mrozik (Instytut Badań Literackich PAN), dr Ksenię Robbe (Uniwersytet w Groningen) i dra Andreia Zavadskiego (TU Dortmund), projekt ten poświęcony jest dialogicznemu pamiętaniu okresu transformacji z przełomu lat 80. i 90. XX wieku w kilku krajach Europy Wschodniej, w tym w Polsce.

Warsztaty odbędą się przy wsparciu Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi i Uniwersytetu w Groningen oraz we współpracy ze Stowarzyszeniem Topografie, Cyfrowym Archiwum Łodzian Miastograf.pl i siecią „Transition Dialogue”, wspieraną przez bpb (Niemiecka Federalna Centrala Kształcenia Obywatelskiego).

CZYTAJ RÓWNIEŻ

3, 4, 5 W MUZEUM SIĘ WKRĘĆ!: KSZTAŁTY ORGANICZNE

Warsztaty dla dzieci 3+ z opiekunem.

Joga w muzeum

Zajęcia jogi adresowane do początkujących.

"Zanieczyszczenia przemysłowe w Łodzi w XX wieku" - wykład dra Marcina Szymańskiego

Zapraszamy na wykład o zanieczyszczeniach przemysłowych w Łodzi w XX wieku.

sPLOTY – warsztaty tradycyjnych technik

Popołudniowe spotkania twórcze dla młodzieży, osób dorosłych oraz seniorów

Joga w muzeum

Zajęcia jogi adresowane do początkujących.