Wydarzenia


do 18.03.2020 r.

Dział Edukacji poszukuje pracownikaOGŁOSZENIE   SK.110.4.2020                                Łódź,  26 lutego 2020 roku

Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi zatrudni  pracownika:

stanowisko: Adiunkt 
dział: Dział Edukacji
wymiar: pełny wymiar czasu pracy  /umowa o pracę/.

Do obowiązków pracownika będzie należało między innymi:

 • realizacja koncepcji nowoczesnej edukacji muzealnej,
 • prowadzenie zajęć muzealnych dla różnych grup wiekowych (lekcje, warsztaty, oprowadzania),
 • przygotowywanie scenariuszy zajęć muzealnych oraz działań programowych towarzyszących wystawom czasowym i ekspozycji stałej Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi,
 • przygotowywanie ofert edukacyjnych dla szkół i przedszkoli,
 • współpraca z innymi muzeami w kraju i za granicą w kontekście oferty i wymiany programów
 • opracowywanie wydawnictw i innych materiałów edukacyjnych i popularyzacyjnych (np. edukacyjnych przewodników po wystawach),
 • przygotowywanie sprawozdań merytorycznych z działalności edukacyjnej.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane: edukacja artystyczna, historia sztuki, kulturoznawstwo),
 • doświadczenie w opracowywaniu i prowadzeniu zajęć z zakresu edukacji kulturalnej dla różnych grup wiekowych,
 • doświadczenie w realizacji działań edukacyjnych,
 • dobra znajomość języka angielskiego.

 

Ponadto od kandydata oczekujemy:

 • samodzielności, odpowiedzialności, kreatywności, komunikatywności,
 • umiejętności organizacji pracy własnej,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • praktycznej umiejętności obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,
 • umiejętności pracy pod presją czasu.

 

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy z dziećmi, szczególnie w wieku 0–2 lat, 3–5 lat,
 • wiedza z zakresu nowoczesnych teorii edukacji muzealnej,
 • doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi,
 • zdolności manualne.

                 

 

Wymagane dokumenty:

•             list motywacyjny,
•             CV  zawierające klauzulę o treści:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1  lit. a  Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.)
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”

Oferty  niezawierające  klauzuli  NIE BĘDĄ  ROZPATRYWANE.

 

Termin składania dokumentów z podanym numerem ogłoszenia do  18 marca 2020 roku

Miejsce składania dokumentów – Sekretariat Muzeum lub  kadry@cmwl.pl, DW m.gonera@cmwl.pl  

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Centralne  Muzeum Włókiennictwa w Łodzi ul. Piotrkowska 282, 93-034 Łódź,
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych pod adresem: iod@cmwl.pl, 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a   Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez maksymalnie 4 miesiące od  dnia zakończenia rekrutacji. 
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.   

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Wracają oprowadzania z przewodnikiem

Zapraszamy do umawiania się na oprowadzania grupowe z przewodnikiem

Tkanie Ruchu – nowe warsztaty on-line

Będziemy skupiać się na interpretacji ruchowej jednego dzieła z kolekcji CMWŁ. Inspiracją do ruchu będą dla nas motywy przewodnie, kolorystyka, czy klimat panujący w danym dziele.

Spotkania z muzeum on-line

Ponieważ z powodu pandemii nie możecie odwiedzić nas w CMWŁ, zapraszamy na spotkania ze sztuką on-line.

Wszystkie wydarzenia odwołane

Do czasu odwołania wszystkie zaplanowane wydarzenia są anulowane.

Jak się z nami kontaktować?

Poznaj nowe zasady obsługi interesantów i dowiedz się jak się z nami skontaktować.