Wydarzenia


26.08.-26.09.2021

Dział Edukacji rekrutuje!Zapraszamy do aplikowania o pracę w Dziale Edukacji CMWŁ.

 

OGŁOSZENIE   SK.110.12.2021   Łódź, 26 sierpnia 2021 roku

Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi zatrudni  pracownika:

stanowisko: Asystent / Adiunkt

dział: Dział Edukacji

wymiar: pełny wymiar czasu pracy  /umowa o pracę/.


Do obowiązków pracownika będzie należało między innymi:

 • realizowanie koncepcji nowoczesnej edukacji muzealnej,
 • opracowywanie, przygotowywanie i realizacja muzealnej działalności edukacyjnej poprzez takie formy jak m.in.: warsztaty edukacyjne, wykłady, oprowadzania po wystawach oraz działań programowych towarzyszących wystawom czasowym i ekspozycji stałej Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi,
 • przygotowywanie ofert edukacyjnych dla szkół i przedszkoli,
 • współpraca z innymi muzeami w kraju i za granicą w kontekście oferty i wymiany programów
 • opracowywanie wydawnictw i innych materiałów edukacyjnych i popularyzacyjnych (np. edukacyjnych przewodników po wystawach),
 • przygotowywanie sprawozdań merytorycznych z działalności edukacyjnej,
 • realizowanie działań związanych z udostępnianiem oferty muzeum dla osób z różnymi stopniami i rodzajami niepełnosprawności oraz prowadzenie wydarzeń edukacyjnych dedykowanych osobom z różnymi typami niepełnosprawności;
 • współpraca przy realizacji oraz monitoring działań związanych z udostępnianiem oferty programowej Muzeum osobom z różnymi typami niepełnosprawności;
 • inne obowiązki w ramach pracy działu.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (I/II stopnia) - preferowane: kierunki artystyczne w obrębie sztuk wizualnych, kulturoznawstwo, historia sztuki, pedagogika,
 • doświadczenie w opracowywaniu i prowadzeniu zajęć z zakresu  edukacji kulturalnej dla różnych grup odbiorców,
 • doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych,
 • znajomość języka obcego na poziomie minimum B2 /preferowany  język angielski/
 • doświadczenie w prowadzeniu wystąpień publicznych
 • samodzielność, odpowiedzialność, kreatywność, komunikatywności,
 • umiejętności organizacji pracy własnej,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • praktycznej umiejętności obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,
 • umiejętności pracy pod presją czasu
 • gotowość do samodzielnego poszukiwania rozwiązań.

 

Mile widziane:

 • umiejętność projektowania graficznego (tyflografika);
 • umiejętność posługiwania się polskim językiem migowym;
 • doświadczenie w prowadzeniu działań programowych skierowanych do osób z różnymi niepełnosprawnościami;

Oferujemy:

 • umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu;
 • pracę w zaangażowanym i zmotywowanym zespole;
 • możliwość rozwoju zawodowego. 

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV  zawierające klauzulę o treści:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1  lit. a  Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”

Oferty  niezawierające  klauzuli  NIE BĘDĄ  ROZPATRYWANE.

Muzeum zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

Termin składania dokumentów z podanym numerem ogłoszenia do  26 września 2021 roku

Miejsce składania dokumentów – Sekretariat Muzeum  lub  kadry@cmwl.pl, DW m.gonera@cmwl.pl  

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Centralne  Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, ul. Piotrkowska 282, 93-034 Łódź,
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych pod adresem  iod@cmwl.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a   Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez maksymalnie 4 miesiące od  dnia zakończenia rekrutacji.
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.   

 

 

CZYTAJ RÓWNIEŻ

sPLOTY – warsztaty tradycyjnych technik

Popołudniowe spotkania twórcze dla młodzieży, osób dorosłych oraz seniorów

Warsztaty rodzinne: PROJEKT: MEBEL

Wydarzenie w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich

Oprowadzanie po wystawie „Łódzkie mikrohistorie. Ludzkie mikrohistorie"

Wydarzenie w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich

Wykład „Życie codzienne w dwudziestoleciu międzywojennym”

Wydarzenie w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich