Wydarzenia


23.01.2020

Dział promocji poszukuje pracownikaOGŁOSZENIE      SK.110. 2 .2020                  Łódź, dnia 23 stycznia 2020 r.

 

Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi zatrudni  pracownika:

stanowisko: Specjalista ds. promocji i marketingu

dział:             Dział Promocji i Marketingu

wymiar:        pełny wymiar czasu pracy  /umowa o pracę/.

 

Do obowiązków pracownika będzie należało w szczególności:

 • organizowanie wydarzeń medialnych,
 • koordynowanie projektów i wydarzeń organizowanych na terenie Muzeum,
 • inicjowanie i utrzymywanie stałych kontaktów z mediami,
 • dbanie o przestrzeganie przyjętych zasad identyfikacji wizualnej,
 • realizacja zadań związanych z promocją projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych w oparciu o wytyczne wynikające z umów, we współpracy z Działem Pozyskiwania Funduszy,
 • przygotowywanie i sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem umów patronackich,
 • przygotowywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych o Muzeum i jego działalności na potrzeby promocji w Polsce i za granicą,
 • uzupełnianie na bieżąco treści na stronie internetowej Muzeum, a także prowadzenie profili instytucji w mediach społecznościowych,
 • współpraca z działami merytorycznymi w zakresie promocji wydarzeń przez nie realizowanych,
 • opracowywanie planów i sprawozdań z działalności promocyjnej Muzeum,
 • nadzór i realizacja budżetu przeznaczonego na działania promocyjne w Muzeum,
 • gromadzenie i analiza wyników w zakresie frekwencji,
 • prowadzenie i nadzór nad badaniami marketingowymi,
 • przygotowywanie i opracowywanie fotografii do celów promocyjnych.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe – studia artystyczne, Historia Sztuki, Promocja Sztuki, Filozofia, Historia, Kulturoznawstwo, Filologia Polska, Dziennikarstwo,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. 

 

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy w instytucji kultury lub organizacjach pozarządowych o podobnym profilu,

 

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV  zawierające klauzulę o treści:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1  lit. a  Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”

Oferty  niezawierające  klauzuli  NIE BĘDĄ  ROZPATRYWANE.

 

Termin składania  dokumentów:     z podanym numerem ogłoszenia          do  16 lutego 2020 r.

Miejsce składania dokumentów:    Sekretariat Muzeum   lub  kadry@cmwl.pl    DW:  a.perek@cmwl.pl                                                                                                            

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Centralne  Muzeum Włókiennictwa w Łodzi
ul. Piotrkowska 282, 93-034 Łódź,
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych pod adresem  iod@cmwl.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a gólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez maksymalnie 4 miesiące od  dnia zakończenia rekrutacji.
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.   

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Ruszają zapisy na marcowe warsztaty dla najmłodszych!

Chcesz zapisać swoje dziecko na warsztaty "1, 2, 3 – do muzeum idziesz Ty!" lub "3, 4, 5 w muzeum się wkręć!"? Zbieramy zgłoszenia!

sPLOTY – Twórz w tradycyjnych technikach!

Twórz makatki, makramy i haft. Zajmuj się malarstwem i rysunkiem... To Ty wybierasz!

Wykład: Trudności i wyzwania w kształtowaniu się przemysłowej Łodzi

Z jakimi wyzwaniami musieli mierzyć się fabrykanci budując przemysł włókienniczy? Jak niewielka Łódź przeistoczyła się w przemysłową potęgę?

Mamy Wenę – warsztaty szycia dla mam

Szukasz oryginalnych zabawek i akcesoriów dla dzieci?
Chcesz, by otaczały je rzeczy piękne i zrobione z miłością?

Wykłady o modzie: Biżuteria. Czy musi być złota lub srebrna?

Biżuteria miała i ma różne funkcje. Jest także oznaką władzy, prestiżu, zamożności czy też przynależności klasowej. Wystarczy spojrzeć na korony królów, pierścienie władców, ale też kolie monarchini i arystokratek.