Wydarzenia


26.06-19.07.2024

Kierownik/Kierowniczka Działu Kadrowo-Płacowego - oferta pracyOGŁOSZENIE NR     DKP.110.5.2024                                                                           Łódź, 26.06.2024 roku

 

 

Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi zatrudni pracownika:

stanowisko: Kierownik/ Kierowniczka Działu Kadrowo-Płacowego

dział: Dział Kadrowo-Płacowy

wymiar: pełny wymiar czasu pracy /umowa o pracę/
Planowana data zatrudnienia:  sierpień 2024 roku

(termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru)

 • Liczba stanowisk: 1

 

Do obowiązków pracownika będzie należało między innymi:

 • Kierowanie pracą działu kadrowo-płacowego
 • Nadzorowanie wszystkich procesów personalnych (nawiązanie/zakończenie stosunku pracy, naliczanie wynagrodzeń, ewidencja i rozliczanie czasu pracy, umów cywilnoprawnych, nieobecności pracowniczych itd. )
 • Kontrola prawidłowości prowadzenia dokumentacji kadrowej oraz rozliczania czasu pracy zgodnie
  z aktualnymi przepisami prawa - różne systemu czasu pracy
 • Przygotowywanie i aktualizowanie wewnętrznych aktów prawnych (regulaminy, instrukcje)
 • Przygotowywanie zestawień do księgowości oraz Organizatora
 • Przygotowywanie raportów i analiz na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne instytucji
 • Reprezentowanie pracodawcy w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi oraz pracownikami firmy
 • Współpraca z instytucjami publicznymi
 • Nadzór nad terminowością i jakością wykonywanych zadań
 • Obsługa organów kontrolnych
 • Optymalizacja pracy działu, wprowadzanie nowych rozwiązań oraz inicjowanie usprawnień
 • Sporządzanie raportów, zestawień na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne

 

 •  

 

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowane: prawo pracy, kadry i płace, ekonomia, zarządzanie zasobami ludzkimi)
 • Kilkuletnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku specjalisty w obszarze kadr i płac
 • Wiedza i praktyczne umiejętności związane z realizacją wszystkich procesów personalnych (nawiązanie/zakończenie stosunku pracy, naliczanie wynagrodzeń, ewidencja i rozliczanie czasu pracy, umów cywilnoprawnych, nieobecności pracowniczych itd. )
 • Bardzo dobra znajomość prawa pracy oraz przepisów ZUS
 • Doświadczenie w pracy z systemami kadrowo-płacowymi oraz z programem Płatnik
 • Wysokie umiejętności w zakresie komunikacji, kierowania pracą działu, współpracy, doradztwa
 • Efektywne planowanie pracy – umiejętności organizacyjne

Mile widziane:

 • doświadczenie  pracy w instytucji kultury

 

 

 

Oferujemy:

 • Forma zatrudnienia: pełen etat, umowa o pracę na czas określony w perspektywie umowa na czas nieokreślony
 • Budżet szkoleniowy
 • Możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego
 • Świadczenia socjalne np. dofinansowanie do wypoczynku
 • Pracę w prężnie działającej instytucji kultury, z dogodnym dojazdem transportem publicznym i bezpłatnym parkingiem
 • Legitymację pracownika muzeum, która upoważnia do darmowego wstępu do muzeów na terenie kraju.

 

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV  zawierające klauzulę o treści:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1  lit. a  Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”

Oferty  niezawierające  powyższej klauzuli oraz numeru ogłoszenia NIE BĘDĄ  ROZPATRYWANE.

Muzeum zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Termin składania dokumentów      do 19.07.2024 r.

Miejsce składania dokumentów    kadry@cmwl.pl

                                                             lub Sekretariat Muzeum 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Centralne  Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

ul. Piotrkowska 282, 93-034 Łódź,

2.Kontakt z Inspektorem ochrony danych pod adresem  iod@cmwl.pl,

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a   Ogólnego rozporządzenia

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy.

4.Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez maksymalnie 4 miesiące od  dnia zakończenia rekrutacji.

5.Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7.Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.   

 

CZYTAJ RÓWNIEŻ

sPLOTY – warsztaty tradycyjnych technik

Popołudniowe spotkania twórcze dla młodzieży, osób dorosłych oraz seniorów

Warsztaty rodzinne: W WOLNYM CZASIE

Zapraszamy na warsztaty dla dzieci w wieku 6-12 lat.

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Arkadius. Wielkie namiętności. Konfrontacje”

Zapraszamy na oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Arkadius. Wielkie namiętności. Konfrontacje”

Spotkanie z Arkadiusem

Zapraszamy na spotkanie z Arkadiusem.