Wydarzenia


7.07-31.08.2022

Oferta pracy – Mistrz elektrykCentralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poszukuje pracownika na stanowisko mistrz elektryk. 

 

OGŁOSZENIE      SK.110. 13 .2022                                                                                                                     Łódź, 7 lipca 2022 r.

Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi zatrudni  pracownika:

stanowisko: Mistrz elektryk

dział: Dział Administracyjno-Gospodarczy (Brygada Techniczna)

wymiar:  pełny wymiar czasu pracy  /umowa o pracę/.

 

Do obowiązków pracownika będzie należało między innymi:

 • dbanie o należyty stan i sprawność instalacji elektrycznej i oświetlenia w budynkach oraz na terenie należącym

do muzeum, w tym dozorowanie budynków i terenu, sprawdzanie stanu technicznego urządzeń i instalacji elektrycznej, oświetlenia oraz sprzętu multimedialnego,

 • niezwłoczne zabezpieczanie wszelkich stwierdzonych uszkodzeń lub dewastacji instalacji elektrycznej, usuwanie awarii i usterek oraz wszelkich nieprawidłowości celem zapewnienia bezpieczeństwa,
 • wykonywanie konserwacji oraz napraw sprzętów i urządzeń elektrycznych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami,
 • dokonywanie wymaganych przeglądów instalacji elektrycznej i tablic rozdzielczych do 1kV oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji,
 • współpraca ze służbami energetycznymi,
 • obsługa aparatury nagłaśniającej,
 • monitorowanie prawidłowej pracy urządzeń wentylacji i klimatyzacji,
 • współpraca przy montażu wystaw, w szczególności w zakresie oświetlenia eksponatów.

 

Wymagania:

 • wykształcenie kierunkowe,
 • minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku elektryka
 • ważne Świadectwo kwalifikacyjne „E”, Grupa 1

 

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV  zawierające klauzulę o treści:

 

„Zgodnie z art. 6 ust. 1  lit. a  Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.)

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy

dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”

Oferty  niezawierające  klauzuli oraz numeru ogłoszenia NIE BĘDĄ  ROZPATRYWANE.

 

Termin składania dokumentów do  31 sierpnia 2022 r.

Miejsce składania dokumentów – Sekretariat Muzeum 

                                                            lub na adres:  kadry@cmwl.pl;   DW: m.kowalczyk@cmwl.pl

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Centralne  Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

ul. Piotrkowska 282, 93-034 Łódź,

2.Kontakt z Inspektorem ochrony danych pod adresem  iod@cmwl.pl,

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a   Ogólnego rozporządzenia

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy.

4.Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez maksymalnie 4 miesiące od  dnia zakończenia rekrutacji.

5.Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7.Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Oferta pracy – mistrz montażysta

Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poszukuje pracownika na stanowisko - mistrz montażysta.

Warsztaty rodzinne: DO CZYSTA

Warsztaty dla dzieci od 6 do 10 lat z opiekunem.

Сімейне заняття: Модне місто

Заняття проводиться українською мовою для дітей віком від 6 до 12 років з опікунами.

Oprowadzanie z tłumaczeniem PJM po wystawie "Łódzkie mikrohistorie. Ludzkie mikrohistorie"

Zapraszamy na oprowadzanie po wystawie "Łódzkie mikrohistorie. Ludzkie mikrohistorie"

Warsztaty rodzinne: ŁÓDZKIE LEGENDY

Warsztaty dla dzieci od 6 do 10 lat z opiekunem.