Wydarzenia


2.08-31.8.2022

Oferta pracy – mistrz montażystaCentralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poszukuje pracownika na stanowisko mistrz montażysta. 

OGŁOSZENIE      SK.110.16.2022                                                                                          Łódź, dnia 2 sierpnia 2022 r.

Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi zatrudni  pracownika:

stanowisko: mistrz montażysta

dział: Dział Administracyjno-Gospodarczy (Brygada Techniczna)

wymiar:  pełny wymiar czasu pracy  /umowa o pracę/.

 

Do obowiązków pracownika będzie należało między innymi:

 • budowa i montaż „ekranów” /ścianek działowych z płyt karton.-gips., ich malowanie i retuszowanie/,
 • przygotowanie i montaż  eksponatów, wyposażenia i sprzętu wystawienniczego,
 • montaż, malowanie i ustawianie podestów oraz innych elementów  niezbędnych przy organizowaniu ekspozycji,
 • montaż i szklenie gablot,
 • załadunek, rozładunek i przemieszczanie eksponatów, elementów wystawienniczych oraz zaopatrzenia gospodarczego,
 • wykonywanie bieżących napraw i drobnych prac remontowych w budynkach i na terenie muzeum,
 • opieka nad powierzonymi eksponatami podczas montażu i demontażu wystaw.

Wymagania:

 • wykształcenie minimum zasadnicze,
 • co najmniej roczne doświadczenie przy pracach remontowo-budowlanych / głównie budowa ścianek z płyt karton.-gips., wykonywanie gładzi, malowanie/.

Ponadto od kandydata oczekujemy odpowiedzialności, staranności, komunikatywności, dyspozycyjności i kultury osobistej.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV  zawierające klauzulę o treści:

Mile widziane prawo jazdy kat. B

 

„Zgodnie z art. 6 ust. 1  lit. a  Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.)

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy

dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”

Oferty  niezawierające  klauzuli oraz numeru ogłoszenia NIE BĘDĄ  ROZPATRYWANE.

Muzeum zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

 

Termin składania dokumentów do  31 sierpnia  2022 r.

 

Miejsce składania dokumentów – Sekretariat Muzeum 

                                                             lub  kadry@cmwl.pl,  i.zak@cmwl.pl, m.kowalczyk@cmwl.pl  

 

 

 

 Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Centralne  Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

ul. Piotrkowska 282, 93-034 Łódź,

2.Kontakt z Inspektorem ochrony danych pod adresem  iod@cmwl.pl,

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a   Ogólnego rozporządzenia

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy.

4.Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez maksymalnie 4 miesiące od  dnia zakończenia rekrutacji.

5.Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7.Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Oferta pracy – Mistrz elektryk

CMWŁ poszukuje pracownika na stanowisko: mistrz elektryk

Warsztaty rodzinne: DO CZYSTA

Warsztaty dla dzieci od 6 do 10 lat z opiekunem.

Сімейне заняття: Модне місто

Заняття проводиться українською мовою для дітей віком від 6 до 12 років з опікунами.

Oprowadzanie z tłumaczeniem PJM po wystawie "Łódzkie mikrohistorie. Ludzkie mikrohistorie"

Zapraszamy na oprowadzanie po wystawie "Łódzkie mikrohistorie. Ludzkie mikrohistorie"

Warsztaty rodzinne: ŁÓDZKIE LEGENDY

Warsztaty dla dzieci od 6 do 10 lat z opiekunem.