Wydarzenia


8.10-6.12.2021

Opiekun ekspozycji - oferta pracy             OGŁOSZENIE      SK.110. 14 .2021                                                            Łódź, dnia 8 października 2021 r.

Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi zatrudni  pracownika:

stanowisko: opiekun ekspozycji

dział: Dział Administracyjno-Gospodarczy (Brygada Obsługi Galerii)

wymiar:  pełny wymiar czasu pracy  /umowa o pracę/.

 

Do obowiązków pracownika będzie należało między innymi:

         

  • informowanie zwiedzających o  aktualnych wystawach i miejscu ich ekspozycji,
  • sprawdzanie biletów, nadzorowanie sal ekspozycyjnych i opieka nad eksponatami,
  • utrzymywanie czystości w  salach wystawowych i innych pomieszczeniach /w tym również w toaletach/.

 

Wymagania:

  • wykształcenie minimum zasadnicze,

Ponadto od kandydata oczekujemy odpowiedzialności, sumienności, komunikatywności, dyspozycyjności i kultury osobistej.

Wymagane dokumenty:

  • CV  zawierające klauzulę o treści:

 

„Zgodnie z art. 6 ust. 1  lit. a  Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.)

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy

dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”

Oferty  niezawierające  klauzuli oraz numeru ogłoszenia NIE BĘDĄ  ROZPATRYWANE.

 

Zachęcamy i zapraszamy osoby niepełnosprawne mogące  wykonywać w/w zadania do wzięcia udziału w rekrutacji.

 

Termin składania dokumentów do  6 grudnia 2021 r.

Muzeum zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

Miejsce składania dokumentów – Sekretariat Muzeum 

                                                            lub na adres:  kadry@cmwl.pl;   DW:  i.zak@cmwl.pl  

 

 

 

 

 Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Centralne  Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

ul. Piotrkowska 282, 93-034 Łódź,

2.Kontakt z Inspektorem ochrony danych pod adresem  iod@cmwl.pl,

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a   Ogólnego rozporządzenia

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy.

4.Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez maksymalnie 4 miesiące od  dnia zakończenia rekrutacji.

5.Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7.Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Działy otwarte / Działy zamknięte”

Kuratorka wystawy dr Dominika Krogulska-Czekalska oprowadzi zwiedzających po wystawie jubileuszowej „Działy otwarte / Działy zamknięte”

1, 2, 3 – DO MUZEUM IDZIESZ TY!: JESIENNIE

Warsztaty dla dzieci 1+ z opiekunem

sPLOTY – warsztaty tradycyjnych technik

Popołudniowe spotkania twórcze dla młodzieży, osób dorosłych oraz seniorów