Wydarzenia


04.02.2020

Opiekun ekspozycji poszukiwanyOGŁOSZENIE      SK.110. 3  .2020         z dnia  4 lutego 2020 r.

Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi zatrudni  pracownika:

stanowisko: opiekun ekspozycji

dział: Dział Administracyjno-Gospodarczy (Brygada Obsługi Galerii)

wymiar:  pełny wymiar czasu pracy  /umowa o pracę/.

 

Do obowiązków pracownika będzie należało między innymi:

  • sprzedaż biletów /obsługa kasy fiskalnej, obsługa komputera w zakresie MS Office/,
  • wystawianie faktur VAT,
  • informowanie zwiedzających o  aktualnych wystawach i miejscu ich ekspozycji,
  • sprawdzanie biletów, nadzorowanie sal ekspozycyjnych i opieka nad eksponatami,
  • utrzymywanie czystości w kasie, salach wystawowych i innych pomieszczeniach .

 

Wymagania:

  • wykształcenie minimum średnie,

Mile widziane doświadczenie przy obsłudze kasy fiskalnej.

Ponadto od kandydata oczekujemy odpowiedzialności, sumienności, komunikatywności, dyspozycyjności i kultury osobistej.

Wymagane dokumenty:

  • list motywacyjny,
  • CV  zawierające klauzulę o treści:

 

„Zgodnie z art. 6 ust. 1  lit. a  Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.)
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy
dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”

Oferty  niezawierające  klauzuli oraz numeru ogłoszenia NIE BĘDĄ  ROZPATRYWANE.

 

Termin składania dokumentów do  29 lutego  2020 r.

Miejsce składania dokumentów – Sekretariat Muzeum
 lub  kadry@cmwl.pl;   DW:  i.zak@cmwl.pl  

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Centralne  Muzeum Włókiennictwa w Łodzi
ul. Piotrkowska 282, 93-034 Łódź,

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych pod adresem  iod@cmwl.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy.

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez maksymalnie 4 miesiące od  dnia zakończenia rekrutacji.

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

CZYTAJ RÓWNIEŻ

1, 2, 3 – DO MUZEUM IDZIESZ TY!

Zapraszamy na sierpniowe zajęcia! Wracamy do spotkań na żywo!

Tkanie Ruchu – warsztaty dla dzieci z opiekunami

Warsztaty dla dzieci (3-5 lat) z opiekunem

Tkanie Ruchu – warsztaty tańca i improwizacji

Nowe warsztaty dla dorosłych i młodzieży

sPLOTY – warsztaty tradycyjnych technik

Twórz w tradycyjnych technikach pod okiem edukatora. Makatki, makramy, haft...

POLÓWKA 2020 – "OFICER I SZPIEG"

Zapraszamy na film Romana Polańskiego o Alfredzie Dreyfusie, francuskim oficerze skazanym na dożywocie za zdradę swojej ojczyzny.