Wydarzenia


13.01.2020

Pracuj w CMWŁ – Dział Tkaniny Artystycznej szuka pracownikaZachęcamy do udziału w rekrutacji na stanowisko Asystenta / Adiunkta w Dziale Tkaniny Artystycznej osoby z wykształceniem wyższym (Historia sztuki).
Szczegóły ogłoszenia poniżej. 

 

OGŁOSZENIE      SK.110.1.2020 z dnia 13.01.2020 r.

Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi zatrudni  pracownika:

stanowisko: Asystent/Adiunkt
dział: Dział Tkaniny Artystycznej
wymiar: pełny wymiar czasu pracy  /umowa o pracę/.


Do obowiązków pracownika będzie należało między innymi:

 • opieka nad zbiorami Działu, w tym stały, bezpośredni kontakt z przedmiotem,
 • opracowywanie eksponatów napływających do Działu oraz wpisywanie ich do programu inwentaryzacji zbiorów Musnet,
 • udział w pozyskiwaniu eksponatów do zbiorów Muzeum,
 • pozyskiwanie informacji nt. tkaniny (zabytkowej i współczesnej oraz artystów tego medium) w literaturze przedmiotu, specjalistycznych czasopismach i mediach elektronicznych polskich i zagranicznych,
 • przygotowywanie tekstów, opracowań katalogowych oraz informacji do wydawnictw i innych mediów, w tym muzealnych,
 • popularyzowanie zbiorów Działu poprzez udział w sesjach naukowych, publikowanie tekstów w specjalistycznych czasopismach, wygłaszanie referatów, przygotowywanie informacji dla mediów codziennych i specjalistycznych,
 • opracowywanie scenariuszy wystaw oraz udział w realizacji ekspozycji w Muzeum oraz poza jego gmachem,
 • współpraca merytoryczna z innymi działami Muzeum,
 • współpraca z innymi instytucjami (muzea, galerie, uczelnie), organizacjami (stowarzyszenia, grupy artystyczne) oraz artystami w kraju i za granicą, zajmujących się historią tkaniny oraz sztuką współczesną (zwłaszcza operujących tekstylnym medium).
   

Wymagania:

 • Wyksztalcenie wyższe – historia sztuki
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, w stopniu pozwalającym na pisanie korespondencji, pozyskiwanie i wymianę informacji.

Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w muzeum lub innej instytucji kultury.  

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV zawierające klauzulę o treści:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1  lit. a  Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”

Oferty  niezawierające  klauzuli oraz numeru ogłoszenia NIE BĘDĄ  ROZPATRYWANE

Termin wpływu/dostarczenia dokumentów z podanym numerem ogłoszenia do 2.02.2020r.
Miejsce składania dokumentów – Sekretariat Muzeum   
lub    kadry@cmwl.pl,    DW: m.kowalewska@cmwl.pl                                           

(Łódź,  dnia 13 stycznia 2020 roku)

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Centralne  Muzeum Włókiennictwa w Łodzi ul. Piotrkowska 282, 93-034 Łódź,

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych pod adresem  iod@cmwl.pl,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a   Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy.

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez maksymalnie 4 miesiące od  dnia zakończenia rekrutacji.

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

 

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Jak się z nami kontaktować?

Poznaj nowe zasady obsługi interesantów i dowiedz się jak się z nami skontaktować.

Dział Edukacji poszukuje pracownika

Chcesz dołączyć do prężnie działającego Działu Edukacji? Sprawdź ogłoszenie o naborze!

sPLOTY – warsztaty tradycyjnych technik

Pod opieką edukatora daj upust swojej ekspresji w twórczej technice, która najbardziej Ci odpowiada.

Mamy WENĘ – warsztaty szycia

Szukasz oryginalnych zabawek i akcesoriów dla dzieci? Uszyj je sama!

Ruszają zapisy na marcowe warsztaty dla najmłodszych!

Chcesz zapisać swoje dziecko na warsztaty "1, 2, 3 – do muzeum idziesz Ty!" lub "3, 4, 5 w muzeum się wkręć!"? Zbieramy zgłoszenia!