O Międzynarodowym Triennale Tkaniny


 Międzynarodowe Triennale Tkaniny to najstarsza i najważniejsza prezentacja zjawisk związanych z medium tkaniny, której gospodarzem i organizatorem niezmiennie od 1975 roku jest Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Wydarzenie odbywa się cyklicznie co 3 lata. W 2019 roku miała miejsce jego 16. edycja.
 

Międzynarodowe Triennale Tkaniny jest wynikiem wieloletnich starań Krystyny Kondratiuk, założycielki i pierwszej dyrektorki muzeum, która już w 1965 r. przedstawiła pomysł cyklicznej wystawy. Miała ona służyć promocji tkaniny artystycznej i umacnianiu jej pozycji w świecie sztuki współczesnej, stanowiąc odpowiedź na I Międzynarodowe Biennale Tkaniny w Lozannie w 1962 r., podczas którego polscy artyści odnieśli znaczący sukces.
To tam zrodziło się określenie „polska szkoła tkaniny”, a twórcy tacy jak Magdalena Abakanowicz czy Wojciech Sadley otworzyli drzwi wyobraźni dla artystów z całego świata. Zaledwie 10 lat później Krystyna Kondratiuk zainicjowała pierwszą edycję Triennale w Łodzi (w 1972 r. – ogólnopolskiego, ale już od 1975 r. międzynarodowego).

W czasie czterdziestosiedmioletniej historii Triennale tkanina przeszła długą i ciekawą drogę, od okresu rewolucyjnych zmian w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, poprzez kolejne dekady XX wieku, będące czasem letargu, aż do ponownego odkrycia tego medium dla sztuki aktualnej, które obserwujemy w ostatnich latach.

W 2019 roku otwarta została 16. – pod wieloma względami rewolucyjna – edycja Triennale. Dotychczasowa reguła zakładała pracę komisarzy z różnych krajów, którzy rekomendowali artystów do udziału w wydarzeniu. Jednak w dobie pełnej swobody i łatwości obiegu informacji pragnęliśmy nawiązać bezpośredni kontakt z artystami. Po raz pierwszy Triennale zostało też objęte opieką kuratora. Tego zadania podjęła się Marta Kowalewska, która przygotowała już szereg ważnych pokazów skupionych wokół sztuki tkaniny i od lat bada historię, konteksty tkaniny artystycznej, jak również analizuje i popularyzuje dokonania polskich twórców na tym polu. Wprowadzenie do formuły Triennale istotnej roli kuratora zaowocowało kolejną zmianą –  wskazaniem tematu przewodniego dla prezentowanych prac. Dla ostatniej edycji był to temat przekraczania granic, zawierający w sobie wiele problemów współczesności, które redefiniują znaczenie tożsamości naszej cywilizacji, grup etnicznych, społecznych czy każdego z nas z osobna.

Ostatnia, 17. edycja MTT, odbyła się w październiku 2022 roku. 

Kontakt: triennial17@cmwl.pl 

 

Dowiedz się więcej


Archiwum

Archiwum poprzednich edycji Międzynarodowego Triennale Tkaniny.