Biuletyn informacji publicznej


Zamówienia publiczne


Zamówienia publiczne prowadzone od roku 2021 znajdą Państwo na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl

W zakładce znajduje się lista obecnie prowadzonych postępowań wraz z identyfikatorem postępowania nadanym w miniportalu

Strona główna BIP