O projekcie


 Projekt Struktury przeplatania: tkanina jako materiał, metoda, nośnik realizowany jest przez Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Wydział Sztuk Pięknych, Muzyki i Designu Uniwersytetu w Bergen w Norwegii oraz Szkołę Doktorską Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w okresie 01.03.2022 – 29.02.2024. Zadanie uzyskało dofinansowanie z programu „Kultura", Działanie 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014–2021.

Cele projektu obejmują: rozwój ponadnarodowej integracji i współpracy środowisk kulturalnych i naukowych z Polski i Norwegii; włączenie w szerszy nurt kultury i sztuki tradycji twórczych Saamów z północy Norwegii oraz ginących technik tkackich regionu Podlasia; popularyzację wiedzy o polskiej i norweskiej tkaninie artystycznej i jej uwarunkowaniach kulturowych; sformułowanie nowych perspektyw badawczych dotyczących sztuki tkaniny; wymianę doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy organizatorami projektu; podniesienie kompetencji i przygotowanie studentów studiów magisterskich, doktorskich i kuratorskich do pracy zawodowej; wspieranie twórców poprzez organizację rezydencji artystycznych.

Przedsięwzięcie zakłada realizację cyklu seminariów online oraz rezydencji badawczo-artystycznych w Łodzi, na Podlasiu, w Bergen i Kautokeino na północy Norwegii dla studentek i studentów uczelni artystycznych z obu krajów. Efektem udziału w powyższych działaniach będzie wystawa przygotowana przez uczestników i uczestniczki projektu, pod kierunkiem kuratorów z organizacji partnerskich, która zostanie zaprezentowana publiczności w Łodzi i Bergen w 2023 roku.

Ważnymi komponentami projektu będą również: sympozjum naukowe podczas 17. Międzynarodowego Triennale Tkaniny w CMWŁ, międzynarodowa wystawa w CMWŁ z udziałem uznanych artystów sztuki tkaniny oraz kuratorów z Polski i Norwegii, a także publikacja naukowa oraz komunikacja z odbiorcami za pomocą strony internetowej i narzędzi online.

Dowiedz się więcej