Cennik


WSTĘP NA WYSTAWY

Bilet na wszystkie wystawy dostępne w CMWŁ:
39 zł Normalny
26 zł Ulgowy

Bilet wstępu na wystawę stałą „Łódzkie mikrohistorie. Ludzkie mikrohistorie”, połączony ze wstępem na wystawę stałą Sala maszyn w ruchu oraz do zabytkowego kościoła p.w. św. Andrzeja Boboli:
19 zł Normalny
12 zł Ulgowy

Bilet wstępu na wystawę stałą Mɪᴀsᴛᴏ – Mᴏᴅᴀ – Mᴀsᴢʏɴᴀ, połączony ze wstępem na wystawę stałą Sala maszyn w ruchu:
19 zł Normalny
12 zł Ulgowy

Bilety wstępu na wystawę czasową Tak pracuje tkanina. W zbiorach CMWŁ:
15 zł Normalny
10 zł Ulgowy 

Bilet wstępu na wystawę czasową „W kratkę”:
10 zł Normalny
6 zł Ulgowy 

Bilety wstępu na wystawę czasową „Xawery Wolski. Sploty”:
15 zł Normalny
10 zł Ulgowy 

Bilet wspólny CMWŁ i MMŁ:
58 zł Normalny
35 zł Ulgowy

Bilet na wystawy stałe obowiązujący podczas wydarzeń specjalnych:
5 zł

Bilet dla osób z niepełnosprawnością na wszystkie wystawy dostępne w CMWŁ:
5 zł


W środy wstęp na wystawy stałe (Mɪᴀsᴛᴏ – Mᴏᴅᴀ – Mᴀsᴢʏɴᴀ„Łódzkie mikrohistorie. Ludzkie mikrohistorie” i Sala maszyn w ruchu)  jest bezpłatny.

OPROWADZANIA I SPACERY

Bilet na oprowadzanie po wystawie z edukatorem/kuratorem:

28 zł Normalny
18 zł Ulgowy

WARSZTATY EDUKACYJNE I WYDARZENIA 

Bilet na warsztaty sPLOTY:
18 zł Normalny
12 zł Ulgowy

Bilet na warsztaty dla dzieci z opiekunem – cykle:
- „1, 2, 3 – do muzeum idziesz Ty!”
- „3, 4, 5 w muzeum się wkręć!”
- „Warsztaty rodzinne”

19 zł (dla pary opiekun + dziecko; kolejne dziecko + 9zł) 

Bilet na warsztaty "Spod igły":
29 zł

Bilet na wykłady o historii i sztuce oraz spotkania autorskie:
8 zł Normalny
 

GRUPY ZORGANIZOWANE

Sprawdź pełną ofertę.

 

Regulamin zwiedzania można pobrać tutaj

Regulamin sprzedaży biletów online można pobrać tutaj.

 

Dodatkowe informacje:

Bilety ulgowe, za okazaniem stosownych dokumentów, przysługują:
a) uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, artystycznych,
słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych,
studentom, słuchaczom studiów doktoranckich.  
b) osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom i rencistom socjalnym.
c) nauczycielom szkół podstawowych, ponadpodstawowych, artystycznych,
nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych,
zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych. 
d) osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”,
odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”
lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
e) kombatantom;
f) osobom posiadającym Miejską Kartę Seniora.
g) posiadaczom karty EURO26

Wstęp bezpłatny do Muzeum, za okazaniem stosownych dokumentów, przysługuje:
a) osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego,
Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej,
Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
b) pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
c) członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM), Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS) i International Committee for Museums and Collections of Modern Art (CIMAM);
d) posiadaczom Karty Polaka;
e) dzieciom do lat 7;
f) weteranom i weteranom poszkodowanym.


Bilety ze zniżką 50 % przysługują
członkom rodzin wielodzietnych posiadających Łódzką Kartę Dużej Rodziny,
Wojewódzką Kartę Rodzin Wielodzietnych oraz Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.

Karta Łodzianina:
Posiadaczom Karty Łodzianina przysługuje 20% zniżki na bilety na wystawy stałe.

Biblioteka:

Bilet do Biblioteki CMWŁ:
1 zł

Przy zakupie biletu wstępu na wystawy stałe lub czasowe – wstęp do Biblioteki jest bezpłatny.

Kasa biletowa:

ul. Piotrkowska 282
nr tel.: +48 572 087 469

Druga kasa - biletomat - zlokalizowana przy parkingu od strony ul. Milionowej - naprzeciwko willi letniskowej. 

Zakup biletów możliwy jest nie później niż pół godziny przed zamknięciem Muzeum. W miarę możliwości prosimy o korzystanie z płatności bezgotówkowej.

Główne wejście do Muzeum znajduje się od strony ul. Piotrkowskiej 282. Drugie wejście oraz biletomat znajdują się od strony ulicy Milionowej. 

Informacja dla grup:

W przestrzeni Muzeum znajdują się stacje dezynfekcji rąk. 

Chociaż zakrywanie ust i nosa nie jest już wymagane – jeżeli dzięki temu czujesz się bezpieczniej, załóż maseczkę.