Cennik


WSTĘP NA WYSTAWY

Karnet (wstęp na wystawy czasowe i stałe):
20 zł Normalny
12 zł Ulgowy

Bilet wstępu na wystawę czasową Helena Bohle-Szacka. Przenikanie":
10 zł Normalny
6 zł Ulgowy

Bilet wstępu na wystawę czasową Ziemia (P)oddana":
10 zł Normalny
6 zł Ulgowy

Bilet wstępu na wystawę czasową „Działy otwarte / Działy zamknięte":
10 zł Normalny
6 zł Ulgowy

Bilet wstępu na wystawę stałą „Łódzkie mikrohistorie. Ludzkie mikrohistorie”, połączony ze wstępem na wystawę stałą  "Kotłownia – Muzeum Interaktywne"
10 zł Normalny
6 zł Ulgowy

Bilet wspólny CMWŁ i MMŁ:
36 zł Normalny
18 zł Ulgowy

W środy wstęp na wystawy stałe jest bezpłatny.

Z przyczyn technicznych wystawa "Rekonstrukcja tkalni z przełomu XIX i XX w. Prezentacja maszyn w ruchu" jest nieczynna do odwołania.

OPROWADZANIA I SPACERY

Bilet na oprowadzanie po wystawie z edukatorem/kuratorem:

15 zł Normalny
10 zł Ulgowy

Bilet na "Spacer śladami rodziny Geyerów":
15 zł Normalny
10 zł Ulgowy
 

WARSZTATY EDUKACYJNE I WYDARZENIA 

Bilet na warsztaty "sPLOTY":
12 zł Normalny
8 zł Ulgowy

Bilet na warsztaty dla dzieci z opiekunem – cykle:
- „1, 2, 3 – do muzeum idziesz Ty!”
- „3, 4, 5 w muzeum się wkręć!”
- „Warsztaty rodzinne”

15 zł (dla pary opiekun + dziecko; kolejne dziecko + 8zł) 

Bilet na wykłady o historii i sztuce oraz spotkania autorskie:
6 zł Normalny
4 zł Ulgowy
 

GRUPY ZORGANIZOWANE

Sprawdź pełną ofertę.

 

Regulamin zwiedzania można pobrać tutaj

Oświadczenie o stanie zdrowia

Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka

 

Dodatkowe informacje:

Bilety ulgowe, za okazaniem stosownych dokumentów, przysługują:
a) uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, artystycznych,
słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych,
studentom, słuchaczom studiów doktoranckich.  
b) osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym,
a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami. 
c) nauczycielom szkół podstawowych, ponadpodstawowych, artystycznych,
nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych,
zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych. 
d) osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”,
odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”
lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
e) kombatantom;
f) osobom posiadającym Miejską Kartę Seniora.

Wstęp bezpłatny do Muzeum, za okazaniem stosownych dokumentów, przysługuje:
a) osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego,
Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej,
Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
b) pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
c) członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM), Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS) i International Committee for Museums and Collections of Modern Art (CIMAM);
d) posiadaczom Karty Polaka;
e) dzieciom do lat 7;
f) weteranom i weteranom poszkodowanym.


Bilety ze zniżką 50 % przysługują
członkom rodzin wielodzietnych posiadających Łódzką Kartę Dużej Rodziny,
Wojewódzką Kartę Rodzin Wielodzietnych oraz Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.

Karta Łodzianina:
Posiadaczom Karty Łodzianina przysługuje 20% zniżki na karnet (wstęp na wystawy czasowe i stałe) normalny i ulgowy.

Biblioteka:

Bilet do Biblioteki CMWŁ:
1 zł

Przy zakupie biletu wstępu na wystawy stałe lub czasowe – wstęp do Biblioteki jest bezpłatny.

Kasa biletowa:

ul. Piotrkowska 282
nr tel.: +48 572 087 469

Zakup biletów możliwy jest nie później niż pół godziny przed zamknięciem Muzeum. W miarę możliwości prosimy o korzystanie z płatności bezgotówkowej.

Wejście do Muzeum znajduje się od strony ul. Piotrkowskiej 282.

Informacja dla grup:

Obecny reżim sanitarny narzuca pewne ograniczenia w zwiedzaniu. Są one następujące:
– będąc w muzeum należy zasłaniać nos i usta;
– przed wejściem do muzeum oraz na wystawy należy zdezynfekować ręce;
– będąc w muzeum należy zachować bezpieczny dystans 2 metrów;
– zwiedzanie ekspozycji przez dzieci, które nie ukończyły 13 lat może się odbywać wyłącznie z opiekunem;
– w przestrzeni wystawy czasowej "Ziemia (P)oddana" może przebywać max. 25 osób;
– w przestrzeni wystawy czasowej "Działy otwarte / Działy zamknięte" może przebywać max. 25 osób na 1 kondygnacji;
– na wystawach czasowych w Budynku D – max. 25 osób na kondygnacji;
– w przestrzeni wystawy stałej "Kotłownia – Muzeum Interaktywne" może przebywać max. 25 osób;
– wystawę stałą "Kotłownia – Muzeum Interaktywne" należy zwiedzać zgodnie z wyznaczonym kierunkiem;
– w "Kotłowni" wyłączone są wszystkie urządzenia dotykowe znajdujące się na ekspozycji;
– w domach należących do przestrzeni wystawy "Łódzkie mikrohistorie. Ludzkie mikrohistorie" max. 10 osób na jeden dom ekspozycji wystawy;
– zwiedzanie kościoła pw. św. Andrzeja Boboli w Łódzkim Parku Kultury Miejskiej – max. 10 osób.

Oprowadzania po wystawach z edukatorem realizowane będą zgodnie z reżimem sanitarnym po wcześniejszej rezerwacji terminu dla grup nieprzekraczających:
– 10 osób na wystawie „Łódzkie mikrohistorie. Ludzkie mikrohistorie”;
– 25 osób na wystawach czasowych: „Ziemia (P)oddane”, „Działy otwarte / Działy zamknięte”.
W przypadku „Spacerów śladami rodziny Geyerów” limit wynosi maksymalnie 20 osób