Cennik


WSTĘP NA WYSTAWY

Bilet na wszystkie wystawy dostępne w CMWŁ:
39 zł Normalny
26 zł Ulgowy

Bilet wstępu na wystawę stałą „Łódzkie mikrohistorie. Ludzkie mikrohistorie”, połączony ze wstępem na wystawę stałą Sala maszyn w ruchu oraz do zabytkowego kościoła p.w. św. Andrzeja Boboli:
19 zł Normalny
12 zł Ulgowy

Bilet wstępu na wystawę stałą Mɪᴀsᴛᴏ – Mᴏᴅᴀ – Mᴀsᴢʏɴᴀ, połączony ze wstępem na wystawę stałą Sala maszyn w ruchu:
19 zł Normalny
12 zł Ulgowy

Bilety wstępu na wystawę czasową Tak pracuje tkanina. W zbiorach CMWŁ:
15 zł Normalny
10 zł Ulgowy 

Bilety wstępu na wystawę czasową „Fenomen polskiego kilimu”:
15 zł Normalny
10 zł Ulgowy 

Bilety wstępu na wystawę czasową „Arkadius. Wielkie namiętności. Konfrontacje”:
29 zł Normalny
19 zł Ulgowy 

Bilet wspólny CMWŁ i MMŁ:
58 zł Normalny
38 zł Ulgowy

Audioprzewodnik do wystaw stałych Mɪᴀsᴛᴏ – Mᴏᴅᴀ – Mᴀsᴢʏɴᴀ oraz „Łódzkie mikrohistorie. Ludzkie mikrohistorie”:

5 zł / wystawa

Bilet na wystawy stałe obowiązujący podczas wydarzeń specjalnych:
5 zł

Bilet dla osób z niepełnosprawnością na wszystkie wystawy dostępne w CMWŁ:
5 zł


W środy wstęp na wystawy stałe (Mɪᴀsᴛᴏ – Mᴏᴅᴀ – Mᴀsᴢʏɴᴀ„Łódzkie mikrohistorie. Ludzkie mikrohistorie” i Sala maszyn w ruchu)  jest bezpłatny.

OPROWADZANIA I SPACERY

Bilet na oprowadzanie po wystawie z edukatorem/kuratorem:

Oprowadzanie w języku polskim: normalny – 28 zł | ulgowy – 18 zł.
Oprowadzanie w języku angielskim: normalny – 38 zł | ulgowy – 28 zł.WARSZTATY EDUKACYJNE I WYDARZENIA 

Bilet na warsztaty sPLOTY:
18 zł Normalny
12 zł Ulgowy

Bilet na warsztaty dla dzieci z opiekunem – cykle:
- „1, 2, 3 – do muzeum idziesz Ty!”
- „3, 4, 5 w muzeum się wkręć!”
- „Warsztaty rodzinne”

19 zł (dla pary opiekun + dziecko; kolejne dziecko + 9zł) 

Bilet na warsztaty "Spod igły":
29 zł

Bilet na wykłady i spotkania:
8 zł Normalny
 

GRUPY ZORGANIZOWANE

Sprawdź pełną ofertę.

 

Regulamin zwiedzania można pobrać tutaj

Regulamin sprzedaży biletów online można pobrać tutaj.

 

Dodatkowe informacje:

Bilety ulgowe, za okazaniem stosownych dokumentów, przysługują:
a) uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, artystycznych,
słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych,
studentom, słuchaczom studiów doktoranckich.  
b) osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom i rencistom socjalnym.
c) nauczycielom szkół podstawowych, ponadpodstawowych, artystycznych,
nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych,
zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych. 
d) osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”,
odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”
lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
e) kombatantom;
f) osobom posiadającym Miejską Kartę Seniora.
g) posiadaczom karty EURO26

Wstęp bezpłatny do Muzeum, za okazaniem stosownych dokumentów, przysługuje:
a) osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego,
Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej,
Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
b) pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
c) członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM), Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS) i International Committee for Museums and Collections of Modern Art (CIMAM);
d) posiadaczom Karty Polaka;
e) dzieciom do lat 7;
f) weteranom i weteranom poszkodowanym.

Bilety ze zniżką 50 % przysługują
członkom rodzin wielodzietnych posiadających Łódzką Kartę Dużej Rodziny,
Wojewódzką Kartę Rodzin Wielodzietnych oraz Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.

Karta Łodzianina:
Posiadaczom Karty Łodzianina przysługuje 10% zniżki na bilety na wystawy stałe.

Bilety ze zniżkami dostępne są wyłącznie w kasie biletowej przy ul. Piotrkowskiej. 

Biblioteka:

Bilet do Biblioteki CMWŁ:
1 zł

Przy zakupie biletu wstępu na wystawy stałe lub czasowe – wstęp do Biblioteki jest bezpłatny.

Kasa biletowa:

ul. Piotrkowska 282
nr tel.: +48 572 087 469

Główne wejście do Muzeum znajduje się od strony ul. Piotrkowskiej 282. Drugie wejście znajduje się od strony ulicy Milionowej.

Zakup biletów możliwy jest nie później niż pół godziny przed zamknięciem Muzeum. W miarę możliwości prosimy o korzystanie z płatności bezgotówkowej.

Biletomat - znajduje się w willi letniskowej (wejście od strony ul. Milionowej).

Informacja dla grup: