Rezydencje


 W dniach 13–18 czerwca 2022 uczestniczki i uczestnicy projektu Struktury przeplatania: tkanina jako materiał, metoda, nośnik wzięli udział w rezydencji badawczo-artystycznej w Łodzi. Aktywności wpisane w program łódzkiej i podlaskiej rezydencji miały na celu zainspirowanie zaproszonych artystek i artystów do stworzenia prac na wystawę, której dwie odsłony – w Łodzi i Bergen – zaplanowane zostały na 2023 rok. Podlasie i Łódź łączą zarówno wątki włókiennicze i wielonarodowościowe, jak i tradycyjna tkanina podwójna, której jedne z największych zbiorów w Polsce zgromadziło CMWŁ. 

Założeniem łódzkiej rezydencji było pokazanie różnorodnych związków miasta z tkaniną w kontekście przemysłu włókienniczego, projektowania i sztuki. Aspekt historyczny objął dynamiczny, nie mający precedensu w dziejach Europy, rozwój miasta zwanego w XIX i XX wieku Ziemią Obiecaną. Współistnieli w nim osadnicy narodowości polskiej, rosyjskiej, niemieckiej i żydowskiej, nieliczni rozwijali wielkie fortuny fabrykanckie, masy wiodły skromne życie rzemieślników, robotnic i robotników, nierzadko w skrajnym ubóstwie. Program rezydencji ukazał również wpływ upadku wielkiego przemysłu włókienniczego w latach 90. XX wieku na masowe bezrobocie, sytuację kobiet czy kwestie tożsamości miasta.

Powyższe i inne aspekty historyczne, socjologiczne, naukowe, badawcze i artystyczne przybliżone zostały poprzez wykłady i prezentacje naukowe, spotkania z twórcami, ekspertkami i ekspertami, wizyty w muzeach, spacery po historycznych miejscach Łodzi związanych z jej wielokulturowymi, przemysłowymi korzeniami, wizyty w pracowniach Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi i na wystawach w CMWŁ, które w tym roku przygotowuje 17. edycję Międzynarodowego Triennale Tkaniny.

Koncepcja rezydencji i prowadzenie: Marcin Gawryszczak.

Zobacz relację i galerię z rezydencji w Łodzi. 

 

Główną bohaterką rezydencji zrealizowanej na Podlasiu w dniach 19–25 czerwca 2022 r. w ramach projektu Struktury przeplatania: tkanina jako materiał, metoda, nośnik była tkanina dwuosnowowa, zwana także tkaniną podwójną, jej historia, tradycja i oryginalność warsztatu.

Podążając Szlakiem Rękodzieła Ludowego po pracowniach rzemieślników w „krainie wątku i osnowy”, uczestniczki i uczestnicy poznawali historię podlaskiego tkactwa i kultury materialnej na białostocczańskim pograniczu. Ważny kontekst stanowiły losy kilku narodowości – polskiej, białoruskiej, rosyjskiej, litewskiej, ukraińskiej, tatarskiej, żydowskiej współistniejących przez wieki na tych terenach, pisane przez koleje wojen, zaborów, bieżeństwa, ciągłej zmiany granic i państwowej przynależności.

Wieloetniczną historię Podlasia ilustrowały wizyty w Supraślu, Tykocinie, Bohonikach, kilku malowniczych podlaskich wsiach oraz w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie. Ważnym i inspirującym doświadczeniem była wizyta w janowskim ośrodku tkackim, w którym tradycje tkaniny podwójnej są bardzo żywe, gdzie powstają realizacje na konkursy i wystawy a także tkaniny zdobiące domy w różnych zakątkach świata.

Obok spotkań z historią i tradycją nie zabrakło w trakcie rezydencji na Podlasiu kontaktu z unikalną przyrodą podczas wizyty w Biebrzańskim Parku Narodowym, wizyty w galerii sztuki współczesnej Arsenał na wystawie Kateryny Lysovenko poświęconej obecnej rosyjskiej napaści na Ukrainę oraz spacerów po współczesnym Białymstoku tropem włókienniczej tożsamości miasta. Białostocki Okręg Przemysłowy jako ważny XIX-wieczny ośrodek produkcji bawełnianej, naznaczony jest – podobnie jak region łódzki – piętnem upadku przemysłu włókienniczego pod koniec XX wieku i trudnymi przemianami społecznymi.

Koncepcja rezydencji i prowadzenie: Magdalena Ziółkowska.

Zobacz relację i galerię z rezydencji na Podlasiu. 

Dowiedz się więcej