Zespół


 

Dyrektor
Aneta Dalbiak
tel.: 42 684 33 55
e-mail: a.dalbiak@cmwl.pl

 

Rada Muzeum
 

Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju i Upowszechniania
Magda Komarzeniec
tel.: 42 684 33 55
e-mail: m.komarzeniec@cmwl.pl

 

Główny Kurator
Marta Kowalewska-Piwowarczyk
tel.: 42 684 33 55
e-mail: m.kowalewska@cmwl.pl


Główny Inwentaryzator
Lidia Zganiacz
tel.: 42 683 26 84 w. 239
e-mail: l.zganiacz@cmwl.pl

 

Główny Księgowy
Adam Wieczorek
tel.: 42 683 26 84 w. 221
e-mail: a.wieczorek@cmwl.pl

 

Sekretariat
Anna Rogalska-Grzybowska
tel.: 42 684 33 55 w. 210
509 361 914
e-mail: sekretariat@cmwl.pl

 

Samodzielne Stanowisko ds. Kadrowych
Elżbieta Urbaniak
tel.: 42 684 33 55 w. 110
e-mail: kadry@cmwl.pl
 

Specjalista ds. współpracy z sektorem mody
Marcin Różyc
e-mail: m.rozyc@cmwl.pl 
 

Dział Pozyskiwania Funduszy

Kierownik

Anna Piaszczyńska
tel.: 42 683 26 84 w. 263
e-mail: a.piaszczynska@cmwl.pl

 

Dział Promocji i Marketingu

Kierownik

Anna Perek-Kowalska
tel.: 42 683 26 84 w. 204
e-mail: a.perek@cmwl.pl; promocja@cmwl.pl 

 

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Kierownik

Izabela Żak
tel.: 42 683 26 84 w. 211
e-mail: i.zak@cmwl.pl

 

Dział Realizacji Wystaw i Wydawnictw

Kierownik

Beata Bocian
tel.: 42 683 26 84 w. 213
e-mail: b.bocian@cmwl.pl

 

Dział Edukacji

Kierownik

Magdalena Gonera
tel.: 42 683 26 84 w. 142
e-mail: m.gonera@cmwl.pl 

 

Dział Przemysłu Włókienniczego

Kierownik

Marcin Gawryszczak
tel.: 42 683 26 84 w. 208
e-mail: m.gawryszczak@cmwl.pl

 

Dział Tkaniny Artystycznej

tel.: 42 683 26 84 w. 128
 

Dział Kontekstów Kulturowych Włókiennictwa

tel.: 42 683 26 84 w. 257
 

Dział Biblioteka i Archiwum

Kierownik

Dominik Antoszczyk
tel.: 42 683 26 84 w. 244 lub w. 222
e-mail: archiwum@cmwl.pl

 

Dział Konserwacji

Kierownik

Anna Makulec
tel.: 42 683 26 84 w. 126
e-mail: a.makulec@cmwl

 

Komisja ds. Wyceny i Kwalifikacji

Joanna Rogiewicz
tel.: 42 684 33 55 w. 203
e-mail: komisja@cmwl.pl

Informujemy o wstrzymaniu przyjęć obiektów na Komisję do Spraw Wyceny i Kwalifikacji do odwołania.