Inwestycja ze środków unijnych


 Renowacja elewacji Białej Fabryki, stworzenie magazynu studyjnego, przebudowa Domków w Skansenie Łódzkiej Architektury Drewnianej – to tylko część prac, które zostaną zrealizowane w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi w ramach inwestycji współfinansowanej ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wyniesie ponad 15 mln złotych.

Projekt pn. „Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia”, który otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zakłada m.in. odnowienie elewacji zachodniej, południowej i północnej oraz wnętrz najstarszego skrzydła zabytkowej fabryki - budynku A, a także renowację południowej elewacji sąsiadującego z Parkiem Reymonta budynku C. Inwestycja obejmie również przebudowę pomieszczeń w pozostałych dwóch skrzydłach Białej Fabryki, tj. budynkach B i D, a także prace w Skansenie Łódzkiej Architektury Drewnianej: instalację centralnego ogrzewania, docieplenie oraz przebudowę zabytkowych domków, zagospodarowanie terenu.

Po zakończeniu inwestycji, odwiedzający Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi będą mogli oglądać nową wystawę stałą na dwóch kondygnacjach budynku A, poświęconą rozwojowi technologii włókienniczej. Punktem wyjścia staną się podstawowe surowce wykorzystywane w przemyśle włókienniczym w Łodzi – bawełna i wełna, a całość dopełni eksperymentatorium umożliwiające zwiedzającym praktyczne zapoznanie się z właściwościami tych materiałów.

Kolejna ekspozycja, również o charakterze stałym, powstanie w nieczynnej dotąd willi letniskowej znajdującej się w Skansenie Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Na parterze i pierwszym piętrze budynku będzie można zobaczyć wystawę poświęconą dziejom willi z Rudy Pabianickiej, a także dawnych zwyczajach i formach wakacyjnego wypoczynku, przygotowaną w oparciu o unikatowe zbiory Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Także wnętrza  domków w Skansenie zostaną wzbogacone o nowe ekspozycje ukazujące wnętrza łódzkich mieszkań i zakładów rzemieślniczych z różnych okresów, począwszy od II połowy XIX w. po lata 80. XX w. Utworzenie w budynku B nowego magazynu studyjnego, otwartego dla zwiedzających, nie tylko znacząco zwiększy przestrzeń do przechowywania obiektów znajdujących się w kolekcji muzeum, ale także pozwoli na udostępnienie odbiorcom większej liczby ważnych zbiorów związanych z zagadnieniem dziewiarstwa w ujęciu technicznym oraz efektów końcowych produkcji dziewiarskiej.

Celem głównym wnioskowanego Przedsięwzięcia jest ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury poprzez modernizację infrastruktury, należącej do CMWŁ wraz z pracami konserwatorskimi i zakupem niezbędnego wyposażenia, podjęta dla realizacji celu globalnego związanego z ochroną dziedzictwa kulturowego i rozwojem zasobów kultury w kraju. Unikatowy obiekt Biała Fabryka, jeden z najpiękniejszych w Polsce zabytków architektury przemysłowej, zbudowanej w latach 1835-1839 przez Ludwika Geyera, dzisiaj siedziba CMWŁ to zabytek o znaczeniu ogólnopolskim i światowym znajdującym się na i liście obiektów uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii.

Cel główny zostanie zrealizowany poprzez realizację celów szczegółowych:
 - poprawę stanu zniszczonej zabytkowej infrastruktury należącej do CMWŁ oraz poprawa wizerunku przestrzennego Muzeum i miasta    
 - poprawę warunków eksponowania, propagowania, przechowywania i zabezpieczenia kluczowych elementów dziedzictwa kulturowego o szczególnym znaczeniu dla historii, tradycji Łodzi jak, ale także całego kraju;- zwiększenie dostępu do zabytkowych obiektów dla osób niepełnosprawnych
- zwiększenie atrakcyjności turystycznej i gospodarczej Muzeum i miasta poprzez znaczące rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Muzeum w oparciu o zmodernizowane i nowo udostępnione przestrzenie oraz nowoczesny sprzęt i wyposażenie.

W wyniku realizacji projektu nastąpi rozwój Centralnego Muzeum Włókiennictwa jako miejsca prezentacji dziedzictwa kulturowego, które pełni rolę kulturotwórczą i jest ośrodkiem życia kulturalnego w mieście Łodzi i województwie. Efektem realizacji projektu będzie stworzenie nowej oferty wystawienniczej i edukacyjnej realizowanej w zmodernizowanych, nowoczesnych przestrzeniach ekspozycyjnych a także w przestrzeniach adoptowanych do celów ekspozycyjnych (willa z ul. Scaleniowej), które przełoży się na wzrost zainteresowania działalnością muzeum.

Zakończenie inwestycji przewidziane jest z końcem 2019 r.

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 8 963 559,18 zł. Wkład własny Miasta Łódź to 6 397 376,63 zł. Całkowita wartość projektu: 15 458 994,85 zł.

Projekt dopełnia dwie duże poprzedzające inwestycje: modernizację i adaptację budynku dawnego kompleksu pofabrycznego – skrzydła D, utworzenie Skansenu oraz przebudowę i utworzenie muzeum interaktywnego Kotłownia.

Informujemy, że wszelkie informacje o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w trakcie realizacji projektu można zgłaszać na adres internetowy naduzyciapois@cmwl.pl oraz naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub za pomocą specjalnego formularza.

Więcej informacji ws. zgłaszania nieprawidłowości przy realizacji projektów finansowanych z perspektywy 2014-2020: tutaj

fot. Stef Brajter