Inwestycja ze środków unijnych


 Renowacja elewacji Białej Fabryki, stworzenie magazynu studyjnego, przebudowa Domków w Skansenie Łódzkiej Architektury Drewnianej – to tylko część prac, które zostaną zrealizowane w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi w ramach inwestycji współfinansowanej ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wyniesie ponad 15 mln złotych.

Projekt pn. „Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia”, który otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zakłada m.in. odnowienie elewacji zachodniej, południowej i północnej oraz wnętrz najstarszego skrzydła zabytkowej fabryki - budynku A, a także renowację południowej elewacji sąsiadującego z Parkiem Reymonta budynku C. Inwestycja obejmie również przebudowę pomieszczeń w pozostałych dwóch skrzydłach Białej Fabryki, tj. budynkach B i D, a także prace w Skansenie Łódzkiej Architektury Drewnianej: instalację centralnego ogrzewania, docieplenie oraz przebudowę zabytkowych domków, zagospodarowanie terenu.

Po zakończeniu inwestycji, odwiedzający Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi będą mogli oglądać nową wystawę stałą na dwóch kondygnacjach budynku A, poświęconą rozwojowi technologii włókienniczej. Punktem wyjścia staną się podstawowe surowce wykorzystywane w przemyśle włókienniczym w Łodzi – bawełna i wełna, a całość dopełni eksperymentatorium umożliwiające zwiedzającym praktyczne zapoznanie się z właściwościami tych materiałów.

Kolejna ekspozycja, również o charakterze stałym, powstanie w nieczynnej dotąd willi letniskowej znajdującej się w Skansenie Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Na parterze i pierwszym piętrze budynku będzie można zobaczyć wystawę poświęconą dziejom willi z Rudy Pabianickiej, a także dawnych zwyczajach i formach wakacyjnego wypoczynku, przygotowaną w oparciu o unikatowe zbiory Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Także wnętrza  domków w Skansenie zostaną wzbogacone o nowe ekspozycje ukazujące wnętrza łódzkich mieszkań i zakładów rzemieślniczych z różnych okresów, począwszy od II połowy XIX w. po lata 80. XX w. Utworzenie w budynku B nowego magazynu studyjnego, otwartego dla zwiedzających, nie tylko znacząco zwiększy przestrzeń do przechowywania obiektów znajdujących się w kolekcji muzeum, ale także pozwoli na udostępnienie odbiorcom większej liczby ważnych zbiorów związanych z zagadnieniem dziewiarstwa w ujęciu technicznym oraz efektów końcowych produkcji dziewiarskiej.

Celem głównym wnioskowanego Przedsięwzięcia jest ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury poprzez modernizację infrastruktury, należącej do CMWŁ wraz z pracami konserwatorskimi i zakupem niezbędnego wyposażenia, podjęta dla realizacji celu globalnego związanego z ochroną dziedzictwa kulturowego i rozwojem zasobów kultury w kraju. Unikatowy obiekt Biała Fabryka, jeden z najpiękniejszych w Polsce zabytków architektury przemysłowej, zbudowanej w latach 1835-1839 przez Ludwika Geyera, dzisiaj siedziba CMWŁ to zabytek o znaczeniu ogólnopolskim i światowym znajdującym się na i liście obiektów uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii.

Cel główny zostanie zrealizowany poprzez realizację celów szczegółowych:
 - poprawę stanu zniszczonej zabytkowej infrastruktury należącej do CMWŁ oraz poprawa wizerunku przestrzennego Muzeum i miasta    
 - poprawę warunków eksponowania, propagowania, przechowywania i zabezpieczenia kluczowych elementów dziedzictwa kulturowego o szczególnym znaczeniu dla historii, tradycji Łodzi jak, ale także całego kraju;- zwiększenie dostępu do zabytkowych obiektów dla osób niepełnosprawnych
- zwiększenie atrakcyjności turystycznej i gospodarczej Muzeum i miasta poprzez znaczące rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Muzeum w oparciu o zmodernizowane i nowo udostępnione przestrzenie oraz nowoczesny sprzęt i wyposażenie.

W wyniku realizacji projektu nastąpi rozwój Centralnego Muzeum Włókiennictwa jako miejsca prezentacji dziedzictwa kulturowego, które pełni rolę kulturotwórczą i jest ośrodkiem życia kulturalnego w mieście Łodzi i województwie. Efektem realizacji projektu będzie stworzenie nowej oferty wystawienniczej i edukacyjnej realizowanej w zmodernizowanych, nowoczesnych przestrzeniach ekspozycyjnych a także w przestrzeniach adoptowanych do celów ekspozycyjnych (willa z ul. Scaleniowej), które przełoży się na wzrost zainteresowania działalnością muzeum.

Zakończenie inwestycji przewidziane jest z końcem 2019 r.

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 8 963 559,18 zł. Wkład własny Miasta Łódź to 6 397 376,63 zł. Całkowita wartość projektu: 15 458 994,85 zł.

Projekt dopełnia dwie duże poprzedzające inwestycje: modernizację i adaptację budynku dawnego kompleksu pofabrycznego – skrzydła D, utworzenie Skansenu oraz przebudowę i utworzenie muzeum interaktywnego Kotłownia.

Informujemy, że wszelkie informacje o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w trakcie realizacji projektu można zgłaszać na adres internetowy naduzyciapois@cmwl.pl oraz naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub za pomocą specjalnego formularza.

Więcej informacji ws. zgłaszania nieprawidłowości przy realizacji projektów finansowanych z perspektywy 2014-2020: tutaj

fot. Stef Brajter

 

 

Dowiedz się więcej


MODERNIZACJA WILLI

W 2008 roku niszczejący obiekt przeniesiono do Skansenu Łódzkiej Architektury Drewnianej, jednak jego czas jeszcze nie nadszedł. Dziś unikatowa historyczna budowla przechodzi gruntowną modernizację, by stać się nowoczesną, całoroczną przestrzenią Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.

PRACE KONSERWATORSKIE W CMWŁ

Podczas piaskowania odnaleziono wyryte na belce stropowej litery „NS”, natomiast po zdjęciu parkietu na ostatnim piętrze odsłonięte zostały liczne otwory w podłodze, w których montowano napędy.

RENOWACJA BUDYNKU A

Piaskowanie, szlifowanie, uzupełnianie ubytków i zabezpieczanie – metr po metrze pracownicy wyspecjalizowanej firmy przywracają świetność drewnianym konstrukcjom historycznego, niemal dwustoletniego budynku Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.

MODERNIZACJA W SKANSENIE ŁÓDZKIEJ ARCHITEKTURY DREWNIANEJ

W pięciu historycznych obiektach powstaną nowe wystawy stałe, czynne przez cały rok. Prace na terenie Skansenu są częścią inwestycji o wartości ponad 15 milionów, realizowanej właśnie przez Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.

REALIZACJA INWESTYCJI POIŚ

GALERIA ZDJĘĆ

MAGAZYN STUDYJNY

W Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi Powstanie magazyn studyjny, czyli otwarta dla zwiedzających przestrzeń, która połączy w sobie funkcje przechowywania zbiorów z funkcją edukacyjną.

INWESTYCJA WARTA PONAD 15 MILIONÓW ZŁOTYCH. WYBRANO WYKONAWCÓW

Wyłonieni zostali wykonawcy, którzy zrealizują prace modernizacyjne obejmujące w różnym stopniu nie tylko każde z czterech skrzydeł budynków Białej Fabryki, ale także pięć domków znajdujących się w Skansenie oraz zabytkową willę letniskową.

Mniej znane oblicze Geyera

Podróżował, pisywał artykuły o rolnictwie, podobno grał na skrzypcach. Pionier łódzkiego przemysłu, prężny działacz gospodarczy i społeczny – Ludwik Geyer pośród swoich licznych obowiązków znajdował też czas na pasje.

U Bennichów. Nowa wystawa w Skansenie

Przybyli do Łodzi z Saksonii. Tu szukali szczęścia i swojej Ziemi Obiecanej. Para skromnych tkaczy: Florentyna Wagner i August Bennich, pobierając się nie mogła przewidzieć, że ich syn, Karol, zostanie kiedyś wielkim łódzkim fabrykantem. Jak wyglądało życie rodziny Bennichów? Dzięki nowej wystawie przygotowywanej w Skansenie Łódzkiej Architektury Drewnianej, już wkrótce odwiedzimy seniorkę rodu – Florentynę Bennichową.

Przeprowadzka maszyn przed wielką inwestycją

Trwają przygotowania do ogromnej inwestycji, dzięki której budynek od strony ulicy Piotrkowskiej odzyska blask, a w jego unowocześnionych wnętrzach powstanie zupełnie nowe wystawa. Zanim się to stanie, należy przenieść do magazynu aż 90 prezentowanych tu eksponatów.

Kto pomoże odkryć tajemnice willi?

Willa letniskowa w Skansenie Łódzkiej Architektury Drewnianej jest równie piękna, co tajemnicza. Dla kogo została zbudowana? Czyje nazwisko kryje się pod widniejącymi na jednej z krat inicjałami „F.K.”?