Modernizacja kościoła pw. św. Andrzeja Boboli


 Budynek zabytkowego kościoła pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli był ostatnim obiektem na terenie Łódzkiego Parku Kultury Miejskiej, który został poddany renowacji. Kościół został przeniesiony w 2006 roku z Nowosolnej na teren należący do Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.

Drewniany zabytek liczy ponad 170 lat. Jego budowę rozpoczęto w 1846 roku i zakończono w 1852 roku. Przed II wojną światową służył społeczności ewangelickiej, w 1947 roku został przekazany parafii rzymskokatolickiej. Kościół był użytkowany do 1983 r., jednak po wybudowaniu nowej, większej świątyni tuż obok, stał opuszczony, ulegając stopniowej dewastacji. Dzięki przeniesieniu go do Łódzkiego Parku Kultury Miejskiej zabytek udało się ocalić przed całkowitym zniszczeniem.

Po trwających blisko 3 miesiące pracach konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych, drewniany kościół odzyskał dawny blask. Przywrócona została oryginalna kolorystyka budynku, odtworzona na podstawie archiwaliów. Odświeżono również znajdującą się nad wejściem polichromię z wizerunkiem patrona świątyni. Przy naprawie fundamentów budynku zastosowano specjalny system wentylacji i najwyższej jakości materiały odporne na działanie czynników zewnętrznych. Kościół został odbudowany w 90% z oryginalnych elementów.

Zakres prac objął także odnowienie drewnianej oraz murowanej elewacji budynku, renowację stolarki drzwiowej i okiennej, a także obróbki blacharskie oraz naprawę schodów i cokołów.

Środki na zadanie pn. "Łódź, kościół pw. św. Andrzeja Boboli w Skansenie Łódzkiej Architektury Drewnianej (I poł. XIX w.): prace konserwatorskie" w wysokości 110 000 złotych udało się pozyskać z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Ochrona zabytków 2020". Drugie 110 000 złotych pochodzi z budżetu miasta.

Dowiedz się więcej


Inwestycje

Opis inwestycji przeprowadzonych w CMWŁ