O Międzynarodowym Triennale Tkaniny


 Międzynarodowe Triennale Tkaniny to najstarsza i najważniejsza prezentacja zjawisk związanych z medium tkaniny, której gospodarzem i organizatorem niezmiennie od 1975 roku jest Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Wydarzenie odbywa się cyklicznie co 3 lata. W 2019 roku miała miejsce jego 16. edycja.
 

Odbywające się w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi Międzynarodowe Triennale Tkaniny jest wynikiem wieloletnich starań Krystyny Kondratiuk, założycielki i pierwszej dyrektorki muzeum, która już w 1965 r. przedstawiła pomysł cyklicznej wystawy. Miała ona służyć promocji tkaniny artystycznej i umacnianiu jej pozycji w świecie sztuki współczesnej, stanowiąc odpowiedź na I Międzynarodowe Biennale Tkaniny w Lozannie w 1962 r., podczas którego polscy artyści odnieśli znaczący sukces.
 

To tam zrodziło się określenie „polska szkoła tkaniny”, a twórcy tacy jak Magdalena Abakanowicz czy Wojciech Sadley otworzyli drzwi wyobraźni dla artystów z całego świata. Zaledwie 10 lat później Krystyna Kondratiuk zainicjowała pierwszą edycję Triennale w Łodzi (w 1972 r. – ogólnopolskiego, ale już od 1975 r. międzynarodowego).
 

W czasie czterdziestosiedmioletniej historii Triennale tkanina przeszła długą i ciekawą drogę, od okresu rewolucyjnych zmian w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, poprzez kolejne dekady XX wieku, będące czasem letargu, aż do ponownego odkrycia tego medium dla sztuki aktualnej, które obserwujemy w ostatnich latach.

Dowiedz się więcej


Archiwum

Archiwum poprzednich edycji Międzynarodowego Triennale Tkaniny.