Projekty


 

Rzemiosła dawnej Łodzi. Pracownia haftu maszynowego w Skansenie Łódzkiej Architektury Drewnianej CMWŁ
MUZEUM HISTORII POLSKI
PATRIOTYZM JUTRA

Celem głównym projektu jest promowanie wiedzy o historii i rozwoju rzemiosła hafciarskiego w Łodzi, od początków XIX w. po czasy powojenne, przy pomocy wystawy ukazującej wnętrze dawnej pracowni oraz losy jej właścicieli, multimediów i licznych działań edukacyjno-animacyjnych. Cele szczegółowe obejmują pogłębienie wiedzy młodych odbiorców o historii Łodzi, wzrost identyfikacji mieszkańców ze swoją małą ojczyzną i korzeniami kulturowymi, pogłębienie postawy patriotyzmu lokalnego, zainteresowania własnym dziedzictwem kulturowym, integracji międzypokoleniowej. Projekt ukazuje także haft szerzej - jako ważny element dziedzictwa kulturowego - dzięki warsztatom edukacyjnym poświęconym dawnym technikom, wzorom i zastosowaniom haftu, ilustrowanym zabytkowymi obiektami z kolekcji CMWŁ.

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu "Patriotyzm Jutra"

Informacja o wystawie

Program wydarzeń towarzyszących

Tekst kuratorski

Plakat

Ulotka

Scenariusz filmu

Teaser do filmu

Film

Gra terenowa

Scenariusz warsztatów "Sztandarowo niestandardowo" 

Link do zdjęć

 

Wszystkie materiały wytworzone w projekcie zostały udostępnione na podstawie licencji otwartej Creative Commons

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.Zakup wyposażenia do działalności wystawienniczej, edukacyjnej i naukowej Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi
INFRASTRUKTURA KULTURY 2017

Przedmiotem projektu jest modernizacja oświetlenia w salach ekspozycyjnych oraz doposażenie instytucji w podstawowy sprzęt istotny z punktu widzenia realizacji zadań statutowych. Zaplanowane zadania pozwolą na podniesienie standardu prowadzonej przez CMWŁ działalności i wyjdą naprzeciw oczekiwaniom współczesnych odbiorców. Zaplanowana modernizacja oświetlenia jest najpilniejszą inwestycją, warunkującą otwarcie kluczowych wystaw czasowych planowanych w roku 2017. Plan modernizacji oświetlenia zakłada wymianę oświetlenia na 3 piętrach budynku Białej Fabryki na system spełniający wymogi bezpieczeństwa i ochrony zbiorów. Elementem projektu jest doposażenie działów merytorycznych, w Biblioteki w nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny do prowadzenia rozbudowanej działalności kulturalnej, naukowej i popularyzatorskiej

Branża modowa – znaczenie gospodarcze, analiza czynników sukcesu i dalszych możliwości rozwoju
ROZWÓJ SEKTORÓW KREATYWNYCH 2017

Projektowanie mody to jeden z głównych, świetnie rozwijających się, sektorów kreatywnych. Ubrania od projektantów znajdują coraz więcej entuzjastek i entuzjastów w polskim społeczeństwie. Moda XX i XXI wieku, a szczególnie dzieła polskich projektantów i wytwory rodzimych wytwórców odzieży znajdują się w zakresie zainteresowań kolekcjonerskich i popularyzatorskich Centralnego Muzeum Włókiennictwa. Muzeum sukcesywnie rozwija kolekcję ubiorów i akcesoriów mody oraz organizuje wystawy poświęcone temu tematowi, a także prowadzi działalność badawczą na tym polu. Branża modowa rozwija się i różnicuje wewnętrznie w sposób niezwykle dynamiczny, posiada ona również istotne znaczenie kulturotwórcze, kreuje określony styl życia, związany z preferowaniem polskich produktów. W kontekście tak dynamicznego rozwoju, dla CMWŁ, jako instytucji zajmującej się m.in. gromadzeniem wiedzy na temat ubiorów, zasadnym wydaje się zbadanie tego sektora kreatywnego, oszacowanie jego znaczenia gospodarczego.

Raport badawczy do pobrania na zasadach wolnej licencji 

 


Bunt materii. 15 edycji Międzynarodowego Triennale Tkaniny w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi
SZTUKI WIZUALNE 2017

Projekt stanowi podsumowanie piętnastu edycji najstarszego, największego i najbardziej prestiżowego międzynarodowego wydarzenia, promującego współczesną sztukę włókna na świecie tj. Międzynarodowego Triennale Tkaniny, którego organizacja pozostawiła trwały ślad w kolekcji tkaniny współczesnej Centralnego Muzeum Włókiennictwa. W latach 1972-2016 zgromadzony został zbiór ponad 200 prac, pozyskanych drogą kupna, darowizn, przekazów od uczestników triennale. Kolekcja ta jest najpoważniejszym, niezmiernie różnorodnym i reprezentatywnym zbiorem sztuki włókna na świecie i to ona właśnie leży w centrum zainteresowania wystawy "Bunt materii" oraz szeregu wydarzeń towarzyszących z udziałem młodych i uznanych artystów tkaniny tworzących w Polsce i zagranicą.


Nostalgia za Kresami. Ludowa tkanina wileńska, poleska i huculska
KULTURA LUDOWA I TRADYCYJNA 2017

Przedmiotem projektu jest wystawa prezentująca tkaniny pochodzące z obszaru dawnej Rzeczpospolitej – wieloetnicznej Polski kresowej oraz towarzysząca jej publikacja popularnonaukowa. Przybliżenie szerokiej publiczności unikatowych, zanikających technik tkackich oraz pokazanie różnorodności rozwiązań artystycznych, uzyskiwanych dzięki tym technikom, przyczynia się do popularyzacji i pielęgnowania dziedzictwa kultur tradycyjnych. Dodatkowo na wystawie prezentowane są zdjęcia archiwalne o tematyce etnograficznej wykonane w latach 30. XX wieku na terenie Polesia – swoistego rodzaju speculum memor – dzięki którym tamta rzeczywistość staje się publiczności bliższa. Wystawie towarzyszy publikacja popularnonaukowa pozwalająca na poznanie takich zagadnień jak: ludowe surowce włókiennicze, struktura tkanin i ich technika, charakterystyczne motywy zdobnicze. Bogato ilustrowana publikacja zawiera słowniczek wyrażeń gwarowych oraz określeń technicznych.

WYSTAWA PRAC MAGDALENY ABAKANOWICZ W CENTRALNYM MUZEUM WŁÓKIENNICTWA W ŁODZI

Wystawa ma na celu uhonorowanie jednej z największych postaci polskiej sztuki - Magdaleny Abakanowicz. Jej śmierć wyznacza cezurę w annałach życia artystycznego w Polsce, bowiem odeszła osoba, która nie tylko na arenie światowej dowodziła wielkości naszej sztuki, ale też w skali międzynarodowej wyznaczała trendy artystyczne, którymi podążały po niej całe pokolenia twórców. Jest symbolem rewolucjonizmu w sztuce oraz tego, że w tej dziedzinie granice (nie tylko w sensie geograficznym) nie istnieją. Wystawa ukazywać będzie przekrojowo twórczość Magdaleny Abakanowicz, kładąc nacisk na realizacje tkaninowe w kontekście jej późniejszych dokonań spoza tej dziedziny.

AE. ASIA – EUROPE III. INTERNATIONAL TOURING EXHIBITION

ASIA – EUROPE to wieloletni projekt, zapoczątkowany w 2009 roku, który ma na celu prowadzenie dyskursu międzykulturowego między artystami z europejskiego obszaru sztuki a ich kolegami z Dalekiego Wschodu. Relacje te trwają i rozwijają się, a wystawa w CMWŁ stwarza okazję do przyjrzenia się ich implikacjom. Wystawa ma prawdziwie międzynarodowy charakter, skupia w jednym miejscu prace artystów z krajów Azji i Europy: Japonii i Korei oraz Francji, Belgii, Polski, Węgier, Hiszpanii, Luxemburga, Czech, Finlandii, Łotwy, Litwy, Holandii, Niemiec i Włoch. Zaprezentowane dzieła zrealizowane zostały w różnorodnych technikach pokazujących bogactwo formalne szeroko pojętej sztuki włókna.

TKANINA UNIKATOWA WŁODZIMIERZA CYGANA

Celem projektu jest przygotowanie wystawy łódzkiego artysty, wykładowcy i cenionego w świecie znawcy sztuki włókna, laureata wielu prestiżowych nagród i członka prestiżowych gremiów artystycznych - prof. dr hab. Włodzimierza Cygana. Ekspozycja wpisuje się w cykl wystawienniczy Centralnego Muzeum Włókiennictwa, poświęcony najwybitniejszym postaciom polskiej sztuki tkaniny, uznanym zarówno w kraju, jak i w świecie. Centralne Muzeum Włókiennictwa zaprezentuje prace pochodzące z ostatnich 20 lat pracy twórczej autora. Pokazane zostaną eksponaty o niezwykłych strukturach, manifestujące artystyczne możliwości tkwiące w konstrukcji tkaniny, część z nich dodatkowo wykorzystuje włókno transmitujące światło (tzw. światłowód).

MIASTO POSTINDUSTRIALNE I JEGO DZIEDZICTWO W XXI WIEKU. OCHRONA-KONSERWACJA-REWITALIZACJA – KONFERENCJA GRUPY ROBOCZEJ NIEMIECKICH I POLSKICH HISTORYKÓW SZTUKI I KONSERWATORÓW

Projekt zakłada zorganizowanie konferencji poświęconej badaniom polskich i niemieckich historyków sztuki oraz konserwatorów obiektów zabytkowych, dotyczącym szeroko rozumianej tematyki postindustrialnego dziedzictwa miast ukształtowanych w XIX wieku w wyniku rewolucji przemysłowej. Konferencja Grupy Roboczej Niemieckich i Polskich Historyków Sztuki i Konserwatorów jest przedsięwzięciem cyklicznym goszczącym za każdym razem w innym, wybranym polskim lub niemieckim mieście. Gospodarzem konferencji w 2017 roku jest Łódź, a Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi podjęło się roli organizatora konferencji, we współpracy ze Stowarzyszeniem Historyków Sztuki i Katedry Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego oraz Europejskim Uniwersytetem Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Konferencja odbyła się w dniach 12-13.10. 2017. 

Sprawozdanie