Projekty


 

 • Rozbudowa kolekcji współczesnej tkaniny artystycznej Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi – etap drugi


Projekt zakłada kolejny etap rozbudowy kolekcji współczesnej tkaniny artystycznej CMWŁ oraz realizację powiązanych z nią programów edukacyjnych, badawczych i promocyjnych podnoszących kompetencje w odbiorze sztuki współczesnej wśród odbiorców. Kolekcja, dzięki przyjętej strategii rozwoju, stanowić ma reprezentatywną ilustrację współczesnej polskiej tkaniny artystycznej tworzonej po 1945 roku i prezentować w wiarygodny sposób transformację, jaka nastąpiła w obrębie medium tkaniny w ostatnich dekadach. Wybór prac do kolekcji dokonywany jest w oparciu o stałą pracę badawczą specjalistów zatrudnionych w muzeum oraz współpracujących z nim i wynika z konieczności ciągłego rewidowania tego, co dzieje się w obszarze tego medium. Do zakupu wytypowano prace uznanych w tej dziedzinie współczesnych artystów polskich, reprezentujących różne pokolenia i postawy twórcze: Lidii Choczaj, Doroty Grynczel, Konrada Zych, Zbigniewa Sałaja, Anny Buczkowskiej, Kosmos Project: Ewy Bochen i Macieja Jelskiego.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z programu Regionalne kolekcje sztuki współczesnej  

 

                        

 

 • Zakup i montaż wentylacji mechanicznej w budynku "D" Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi


Przedmiotem projektu jest zakup i montaż wentylacji mechanicznej w salach wystawowych budynku „D” Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Dotychczasowy system wentylacji jest niewystarczający dla potrzeb instytucji prezentującej dzieła wymagające specjalnych warunków. Zaplanowane zadanie podniesie standard prowadzonej przez CMWŁ działalności, zoptymalizuje warunki klimatyczne sal wystawienniczych, co pozwoli na dłuższą prezentację bardziej wrażliwych obiektów, zwiększy bezpieczeństwo wystawianych prac, szerokiej grupie odbiorców da możliwość zapoznania się z pracami, które z racji wymogów klimatycznych były prezentowane rzadko i przez krótki czas. Przyczyni się także do podniesienia komfortu osób zwiedzających instytucje.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z programu Infrastruktura kultury.

 

 

 

 • DIGITEX.cmwl.pl wirtualne zasoby Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

Celem projektu "DIGITEX.cmwl.pl – wirtualne zasoby Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi" jest digitalizacja i prezentacja –  za pośrednictwem nowoczesnego portalu – obiektów pochodzących ze zbiorów Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi oraz partnerów – Archiwum Państwowego w Łodzi i Muzeum Miasta Łodzi. Oprócz cyfrowych zasobów kolekcji CMWŁ na portalu udostępniane są wirtualne wystawy "Made in Łódź" i "Stworzone w odrodzonej Polsce", a także interaktywne zadania edukacyjne tj. quizy i puzzle dla dzieci oraz aplikacja do projektowania tkaniny żakardowej.

 

 

 • Jak osiągnąć sukces w branży modowej? Analiza znaczenia gospodarczego, dróg kariery i czynników sukcesu

ROZWÓJ SEKTORÓW KREATYWNYCH 2018

Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi zrealizowało w 2017 r. w ramach programu MKiDN Rozwój sektorów kreatywnych badanie branży modowej, którym objęci zostali klienci oraz projektanci i marki modowe z kategorii basic, premium i luksusowe. Rozkład próby projektantów proporcjonalny do liczebności każdej z trzech grup spowodował, że większość badanych reprezentowało modę z sektora basic, co dało dość pesymistyczny obraz tej branży, niedostatecznie mocno wybrzmiały sukcesy i przykłady efektownych karier. Tegoroczne badanie ma stanowić uzupełnienie poprzedniego i koncentrować się przede wszystkim na markach luksusowych i markach premium z potencjałem rozwojowym w kierunku najwyższej półki projektowania ubiorów. Dzięki temu uzyskamy informacje na temat dobrych praktyk i spróbujemy przygotować receptę na sukces w świecie mody. W efekcie badania rozpoznane zostaną trajektorie kariery projektantów, zdiagnozowane czynniki sukcesu polskich projektantów, zebrane i opracowane dobre praktyki.

RAPORT Z BADAŃ

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Wszystkie materiały wytworzone w projekcie zostały udostępnione na podstawie licencji otwartej Creative Commons.

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.

 

 • DIGITEX.cmwl.pl wirtualne zasoby Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

KULTURA CYFROWA 2017-2019

Celem zadania jest szerokie udostępnienie zdigitalizowanych zasobów Centralnego Muzeum Włókiennictwa oraz partnerów Archiwum Państwowego w Łodzi oraz Muzeum Miasta Łodzi za pośrednictwem nowoczesnego portalu pod roboczą nazwą Cyfrowe Muzeum Włókiennictwa, stworzonego w ramach projektu. Portal będzie intensywnie promowany poprzez stronę główną CMWŁ i działania media relations. Składał się będzie z 3 głównych komponentów: 1. prezentacji cyfrowych zasobów z kolekcji muzeum, 2. wirtualnych wystaw nawiązujących do wersji rzeczywistych ekspozycji oraz prezentacji tworzonych specjalnie na potrzeby portalu oraz 3. ciekawych, interaktywnych zasobów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 15 lat.

 

 

 • Jerzy Antkowiak. Moda Polska

SZTUKI WIZUALNE 2018

Projekt przybliży postać i twórczość J. Antkowiaka, jednego z najbardziej charyzmatycznych i utalentowanych projektantów mody w Polsce. Jego postać i prezentowane kolekcje staną się punktem wyjścia do rozważań na temat uniwersalnych mechanizmów kształtujących zjawisko mody, jak również sposobów prezentowania ubiorów w muzeach, a co za tym idzie także problemów związanych z funkcjonowanie ubioru jako dzieła sztuki mieszczącego się w obszarze sztuk wizualnych. Bogaty materiał wizualny prezentowany na wystawie zgrupowany zostanie wokół antonimicznych par pojęć, takich jak: idea – materia, wolność – zniewolenie, odmienność – powtarzalność, inwencja – konwencja, norma - wyłom i opatrzony cytatami projektanta celnie podsumowującymi dwubiegunowość świata mody. Dzięki temu rozwiązaniu widzowi zostanie zaproponowana narracja, która pozwoli skupić się na rozpoznawaniu nie tyle historycznych powiązań pomiędzy prezentowanymi obiektami, ile uniwersalnych mechanizmów wpływających na zjawisko mody.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 • Metamorfizm II. Wystawa Magdaleny Abakanowicz w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

WSPIERANIE DZIAŁAŃ MUZEALNYCH 2018

W kwietniu 2017 roku odeszła jedna z najważniejszych artystek XX w., M. Abakanowicz. Wystawa „Metamorfizm II” skupia się wokół zagadnień jej twórczości, które najwyraźniej pokazywały rewolucyjne zmiany w języku sztuki wprowadzone przez artystkę l. 60. i 70. XX w. Działając w obrębie tkaniny artystycznej, zdobywała międzynarodową sławę i uznanie. Jej światowa kariera rozpoczęła się na forum prestiżowego lozańskiego Biennale Tkaniny. Tam właśnie zadziwiła świat artystyczny prezentując odważne rozwiązania, które były drogą do wprowadzenia tkaniny w poczet sztuk wyzwolonych. Wystawa zaprezentuje nigdy w Polsce nie pokazywane prace będące częścią kolekcji szwajcarskiej Fundacji Toms Pauli. Mało znane tkaniny będące efektem szeregu eksperymentów i śmiałych decyzji artystycznych ukażą proces zmian i stopniowego nawarstwiania struktur, linię rozwoju jej języka formalnego. Wystawie towarzyszyć będzie publikacja z tekstami międzynarodowych ekspertów Giselle Eberhard Cotton i Mary Jane Jacob.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 • Zakup wyposażenia do Pracowni Konserwacji Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

WSPIERANIE DZIAŁAŃ MUZEALNYCH  2018

Projekt przewiduje zakup sprzętu koniecznego do realizacji zaawansowanych prac konserwatorskich w pracowni konserwacji Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Planowany zakup obejmuje sprzęt do zabiegów konserwatorskich, profilaktyki konserwatorskiej, dokumentacji konserwatorskich i do poprawy warunków pracy przy obiektach. Pracownia konserwatorska działająca w CMWŁ od roku 1960 specjalizuje się w pracach przy obiektach tekstylnych oraz papierowych. W mniejszym zakresie wykonywane są również konserwacje przy obiektach innego rodzaju (np. metalowych). Dotychczasowe wyposażenie pracowni jest przestarzałe, niekompletne, niespełniające standardów nowoczesnej, profesjonalnej pracowni. Najpoważniejszym problemem jest brak zaplecza technicznego do monitorowania warunków klimatycznych i oświetleniowych pracowni. Planowany do zakupu sprzęt usprawni prace konserwatorskie, rozszerzy zakres możliwości pracowni, podniesie jej standardy, zwiększy bezpieczeństwo obiektów i poprawi warunki pracy.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 • Niemapa Łódź – interaktywna przestrzeń sztuki w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

WYDARZENIA ARTYSTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 2018

Przedmiotem projektu jest wystawa interaktywna prezentująca miasto Łódź jako przestrzeń sztuki, skierowana do dzieci i młodzieży. Poprzez wykorzystanie metod aktywizujących wystawa ma na celu m.in. zwiększenie wiedzy nt. sztuki w mieście i unikalnej tożsamości kulturowej Łodzi. Podstawową praktyką wystawy zarówno na poziomie projektowania, jak i jej odbioru będzie proces ko-kreacji dzieła realizowany przez interdyscyplinarny zespół (kuratorzy, ilustratorzy, architekci, animatorzy, artyści i aktywiści miejscy) wraz z reprezentacją ze strony grupy odbiorców. Na jego bazie powstanie instalacja przestrzenna wyrażona nowoczesną ilustracją z narracją kuratorską dopasowana do możliwości percepcyjnych docelowej grupy odbiorców. Zarówno instalacja wystawowa będąca niepowtarzalnym dziełem artystycznym, jak i bogaty program wydarzeń towarzyszących wykorzystywać będą nowoczesne technologie, nowatorskie metody edukacyjne i wysokiej jakości komunikację wizualną opartą na sztuce ilustracji.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 • Geyer Music Factory 2018 – 10. jubileuszowa edycja festiwalu

KULTURA INTERWENCJE 2018

GEYER MUSIC FACTORY (GMF) to cykl letnich koncertów plenerowych odbywających się na terenie Białej Fabryki Ludwika Geyera (siedziby CMWŁ) – jednym z najpiękniejszych w Polsce zabytków architektury przemysłowej. Na rok 2018 przypada dziesiąta – jubileuszowa edycja festiwalu. W piątkowe letnie wieczory od 29.06.2018 do 31.08.2018 wewnętrzny dziedziniec muzeum zamieni się w scenę muzyczną, na której wystąpią znani i cenieni polscy muzycy. Różnorodność prezentowanych stylów muzycznych, niska cena biletu w porównaniu z innymi wydarzeniami muzycznymi tej rangi oraz wysoki poziom artystyczny składają się na niezwykle atrakcyjną ofertę kulturalną dla szerokiego grona odbiorców. Wybrane koncerty będą poprzedzone zwiedzaniem CMWŁ – jedynego w swoim rodzaju muzeum w Polsce łączącego prezentację zabytkowych maszyn, dokonań twórców wzornictwa przemysłowego, mody, rękodzieła i tkaniny artystycznej. Zwiedzanie wystaw zostanie umożliwione odbiorcom w ramach biletu wstępu na koncerty GMF.

 • Rozbudowa kolekcji współczesnej tkaniny artystycznej Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

REGIONALNE KOLEKCJE SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ 2018

Projekt zakłada rozbudowę kolekcji współczesnej tkaniny artystycznej CMWŁ. Stanowi ona reprezentatywną ilustrację historii polskiej tkaniny artystycznej tworzonej po 1945 r i dzięki przyjętej strategii rozwoju prezentuje w wiarygodny sposób transformację, jaka nastąpiła w obrębie tekstylnego medium w ostatnich dekadach. Wybór prac do kolekcji dokonywany jest w oparciu o stałą pracę badawczą oraz konieczność ciągłego rewidowania tego co dzieje się w obszarze tekstylnego medium. Do zakupu wytypowano: cykl malowanych jedwabi W. Sadleya - "Całuny" - ze względu na rzadką technikę, wysoką wartość artystyczną prac oraz ugruntowaną renomę artysty; tkaninę A. Bielawskiej - "Kiedy rzeczy znajdą swoje miejsce (zielony koc)", która uzupełnieni podkolekcję 217 unikatowych żakardów, o dzieła autorstwa obecnie tworzących artystów; zestaw strojów z performensu "Matka Ziemia Siostra Księżyc" J. Malinowskiej i CT Jaspera, które obrazują najnowsze kierunki w jakich również zmierza tkanina artystyczna.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

 • Rzemiosła dawnej Łodzi. Pracownia haftu maszynowego w Skansenie Łódzkiej Architektury Drewnianej CMWŁ

MUZEUM HISTORII POLSKI
PATRIOTYZM JUTRA

Celem głównym projektu jest promowanie wiedzy o historii i rozwoju rzemiosła hafciarskiego w Łodzi, od początków XIX w. po czasy powojenne, przy pomocy wystawy ukazującej wnętrze dawnej pracowni oraz losy jej właścicieli, multimediów i licznych działań edukacyjno-animacyjnych. Cele szczegółowe obejmują pogłębienie wiedzy młodych odbiorców o historii Łodzi, wzrost identyfikacji mieszkańców ze swoją małą ojczyzną i korzeniami kulturowymi, pogłębienie postawy patriotyzmu lokalnego, zainteresowania własnym dziedzictwem kulturowym, integracji międzypokoleniowej. Projekt ukazuje także haft szerzej - jako ważny element dziedzictwa kulturowego - dzięki warsztatom edukacyjnym poświęconym dawnym technikom, wzorom i zastosowaniom haftu, ilustrowanym zabytkowymi obiektami z kolekcji CMWŁ.

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu "Patriotyzm Jutra"

Informacja o wystawie

Program wydarzeń towarzyszących

Tekst kuratorski

Plakat

Ulotka

Scenariusz filmu

Teaser do filmu

Film

Gra terenowa

Scenariusz warsztatów "Sztandarowo niestandardowo" 

Link do zdjęć

 

Wszystkie materiały wytworzone w projekcie zostały udostępnione na podstawie licencji otwartej Creative Commons

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.

 

 • Zakup wyposażenia do działalności wystawienniczej, edukacyjnej i naukowej Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

INFRASTRUKTURA KULTURY 2017

Przedmiotem projektu jest modernizacja oświetlenia w salach ekspozycyjnych oraz doposażenie instytucji w podstawowy sprzęt istotny z punktu widzenia realizacji zadań statutowych. Zaplanowane zadania pozwolą na podniesienie standardu prowadzonej przez CMWŁ działalności i wyjdą naprzeciw oczekiwaniom współczesnych odbiorców. Zaplanowana modernizacja oświetlenia jest najpilniejszą inwestycją, warunkującą otwarcie kluczowych wystaw czasowych planowanych w roku 2017. Plan modernizacji oświetlenia zakłada wymianę oświetlenia na 3 piętrach budynku Białej Fabryki na system spełniający wymogi bezpieczeństwa i ochrony zbiorów. Elementem projektu jest doposażenie działów merytorycznych, w Biblioteki w nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny do prowadzenia rozbudowanej działalności kulturalnej, naukowej i popularyzatorskiej

 • Branża modowa – znaczenie gospodarcze, analiza czynników sukcesu i dalszych możliwości rozwoju

ROZWÓJ SEKTORÓW KREATYWNYCH 2017

Projektowanie mody to jeden z głównych, świetnie rozwijających się, sektorów kreatywnych. Ubrania od projektantów znajdują coraz więcej entuzjastek i entuzjastów w polskim społeczeństwie. Moda XX i XXI wieku, a szczególnie dzieła polskich projektantów i wytwory rodzimych wytwórców odzieży znajdują się w zakresie zainteresowań kolekcjonerskich i popularyzatorskich Centralnego Muzeum Włókiennictwa. Muzeum sukcesywnie rozwija kolekcję ubiorów i akcesoriów mody oraz organizuje wystawy poświęcone temu tematowi, a także prowadzi działalność badawczą na tym polu. Branża modowa rozwija się i różnicuje wewnętrznie w sposób niezwykle dynamiczny, posiada ona również istotne znaczenie kulturotwórcze, kreuje określony styl życia, związany z preferowaniem polskich produktów. W kontekście tak dynamicznego rozwoju, dla CMWŁ, jako instytucji zajmującej się m.in. gromadzeniem wiedzy na temat ubiorów, zasadnym wydaje się zbadanie tego sektora kreatywnego, oszacowanie jego znaczenia gospodarczego.

Raport badawczy do pobrania na zasadach wolnej licencji 

 

 

 • Bunt materii. 15 edycji Międzynarodowego Triennale Tkaniny w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

SZTUKI WIZUALNE 2017

Projekt stanowi podsumowanie piętnastu edycji najstarszego, największego i najbardziej prestiżowego międzynarodowego wydarzenia, promującego współczesną sztukę włókna na świecie tj. Międzynarodowego Triennale Tkaniny, którego organizacja pozostawiła trwały ślad w kolekcji tkaniny współczesnej Centralnego Muzeum Włókiennictwa. W latach 1972-2016 zgromadzony został zbiór ponad 200 prac, pozyskanych drogą kupna, darowizn, przekazów od uczestników triennale. Kolekcja ta jest najpoważniejszym, niezmiernie różnorodnym i reprezentatywnym zbiorem sztuki włókna na świecie i to ona właśnie leży w centrum zainteresowania wystawy "Bunt materii" oraz szeregu wydarzeń towarzyszących z udziałem młodych i uznanych artystów tkaniny tworzących w Polsce i zagranicą.

 • Nostalgia za Kresami. Ludowa tkanina wileńska, poleska i huculska

KULTURA LUDOWA I TRADYCYJNA 2017

Przedmiotem projektu jest wystawa prezentująca tkaniny pochodzące z obszaru dawnej Rzeczpospolitej – wieloetnicznej Polski kresowej oraz towarzysząca jej publikacja popularnonaukowa. Przybliżenie szerokiej publiczności unikatowych, zanikających technik tkackich oraz pokazanie różnorodności rozwiązań artystycznych, uzyskiwanych dzięki tym technikom, przyczynia się do popularyzacji i pielęgnowania dziedzictwa kultur tradycyjnych. Dodatkowo na wystawie prezentowane są zdjęcia archiwalne o tematyce etnograficznej wykonane w latach 30. XX wieku na terenie Polesia – swoistego rodzaju speculum memor – dzięki którym tamta rzeczywistość staje się publiczności bliższa. Wystawie towarzyszy publikacja popularnonaukowa pozwalająca na poznanie takich zagadnień jak: ludowe surowce włókiennicze, struktura tkanin i ich technika, charakterystyczne motywy zdobnicze. Bogato ilustrowana publikacja zawiera słowniczek wyrażeń gwarowych oraz określeń technicznych.

 • WYSTAWA PRAC MAGDALENY ABAKANOWICZ W CENTRALNYM MUZEUM WŁÓKIENNICTWA W ŁODZI

Wystawa ma na celu uhonorowanie jednej z największych postaci polskiej sztuki - Magdaleny Abakanowicz. Jej śmierć wyznacza cezurę w annałach życia artystycznego w Polsce, bowiem odeszła osoba, która nie tylko na arenie światowej dowodziła wielkości naszej sztuki, ale też w skali międzynarodowej wyznaczała trendy artystyczne, którymi podążały po niej całe pokolenia twórców. Jest symbolem rewolucjonizmu w sztuce oraz tego, że w tej dziedzinie granice (nie tylko w sensie geograficznym) nie istnieją. Wystawa ukazywać będzie przekrojowo twórczość Magdaleny Abakanowicz, kładąc nacisk na realizacje tkaninowe w kontekście jej późniejszych dokonań spoza tej dziedziny.

 • AE. ASIA – EUROPE III. INTERNATIONAL TOURING EXHIBITION

ASIA – EUROPE to wieloletni projekt, zapoczątkowany w 2009 roku, który ma na celu prowadzenie dyskursu międzykulturowego między artystami z europejskiego obszaru sztuki a ich kolegami z Dalekiego Wschodu. Relacje te trwają i rozwijają się, a wystawa w CMWŁ stwarza okazję do przyjrzenia się ich implikacjom. Wystawa ma prawdziwie międzynarodowy charakter, skupia w jednym miejscu prace artystów z krajów Azji i Europy: Japonii i Korei oraz Francji, Belgii, Polski, Węgier, Hiszpanii, Luxemburga, Czech, Finlandii, Łotwy, Litwy, Holandii, Niemiec i Włoch. Zaprezentowane dzieła zrealizowane zostały w różnorodnych technikach pokazujących bogactwo formalne szeroko pojętej sztuki włókna.

 • TKANINA UNIKATOWA WŁODZIMIERZA CYGANA

Celem projektu jest przygotowanie wystawy łódzkiego artysty, wykładowcy i cenionego w świecie znawcy sztuki włókna, laureata wielu prestiżowych nagród i członka prestiżowych gremiów artystycznych - prof. dr hab. Włodzimierza Cygana. Ekspozycja wpisuje się w cykl wystawienniczy Centralnego Muzeum Włókiennictwa, poświęcony najwybitniejszym postaciom polskiej sztuki tkaniny, uznanym zarówno w kraju, jak i w świecie. Centralne Muzeum Włókiennictwa zaprezentuje prace pochodzące z ostatnich 20 lat pracy twórczej autora. Pokazane zostaną eksponaty o niezwykłych strukturach, manifestujące artystyczne możliwości tkwiące w konstrukcji tkaniny, część z nich dodatkowo wykorzystuje włókno transmitujące światło (tzw. światłowód).

 • MIASTO POSTINDUSTRIALNE I JEGO DZIEDZICTWO W XXI WIEKU. OCHRONA-KONSERWACJA-REWITALIZACJA – KONFERENCJA GRUPY ROBOCZEJ NIEMIECKICH I POLSKICH HISTORYKÓW SZTUKI I KONSERWATORÓW

Projekt zakłada zorganizowanie konferencji poświęconej badaniom polskich i niemieckich historyków sztuki oraz konserwatorów obiektów zabytkowych, dotyczącym szeroko rozumianej tematyki postindustrialnego dziedzictwa miast ukształtowanych w XIX wieku w wyniku rewolucji przemysłowej. Konferencja Grupy Roboczej Niemieckich i Polskich Historyków Sztuki i Konserwatorów jest przedsięwzięciem cyklicznym goszczącym za każdym razem w innym, wybranym polskim lub niemieckim mieście. Gospodarzem konferencji w 2017 roku jest Łódź, a Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi podjęło się roli organizatora konferencji, we współpracy ze Stowarzyszeniem Historyków Sztuki i Katedry Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego oraz Europejskim Uniwersytetem Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Konferencja odbyła się w dniach 12-13.10. 2017. 

Sprawozdanie