Projekty


 

 

 • Naprawa dachu budynku nr 3 w Łódzkim Parku Kultury Miejskiej Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

Przedmiotem projektu jest naprawa dachu budynku nr 3 w Łódzkim Parku Kultury Miejskiej Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące prace: zdjęcie starej papy i ułożenie warstwy podkładowej, ułożenie nowej papy wierzchniej, naprawa kominów, utylizacja zdjętej papy, naprawa rynny. 

Kwota dofinansowania: 62 960,00 zł

 

 • Zakup ubiorów i akcesoriów projektu Ani Kuczyńskiej oraz ubiorów projektu Mikołaja Żurka

Celem zadania jest rozbudowa kolekcji odzieży poprzez zakup ubiorów i akcesoriów projektu Ani Kuczyńskiej oraz ubiorów projektu Mikołaja Żurka. Ania Kuczyńska to twórczyni pierwszego po 1989 roku polskiego domu mody, który reprezentując nowoczesny minimalizm zdobył uznanie w kraju i dostrzeżony został w Europie Zachodniej i USA. Kuczyńska to jedna z najciekawszych interpretatorek nowoczesnego i dawnego polskiego dziedzictwa, z którego czerpią zawarte we wniosku projekty – kolekcje „Sole” i „Aria” 2023. Mikołaj Żurek to najciekawszy początkujący polski projektant, który wykorzystuje tradycje typowe dla polskiej tkaniny do stworzenia nowoczesnych, unikatowych kolekcji ubioru. Kolekcja „Inwokacja” (2021), nagrodzona w konkursie Złota Nitka 2021, inspirowana jest polską szkołą szkła okresu PRL oraz tradycyjnym ubiorem ludowym, m.in. górali śląskich. Wszystkie sylwetki wytypowane do zakupu uszyte zostały z PRL-owskich narzut imitujących tkaniny dwuosnowowe. Dobór materiałów przełożył się na unikatowość każdej sylwetki.

Zakup dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach programu własnego Narodowego Instytutu Muzeum "Rozbudowa zbiorów muzealnych".  Kwota dofinansowania 30 464,92 zł

 

 

 • Modernizacja Pracowni Fotograficznej oraz zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do ewidencji zbiorów CMWŁ

Przedmiotem projektu jest modernizacja Pracowni Fotograficznej CMWŁ wraz z doposażeniem w infrastrukturę sieciową oraz komputer, a także zakup komputerów do działów merytorycznych wraz z zakupem nowoczesnego oprogramowania do ewidencjonowania i opracowywania zbiorów. Realizacja zadania wpłynie na poprawę jakości wykonywanych zdjęć zbiorów muzealnych, usprawnienie procesu ich obróbki i archiwizacji, zabezpieczenie archiwum fotograficznego przed degradacją, a także podwyższenie standardów działalności kulturalnej, naukowej i popularyzatorskiej prowadzonej przez CMWŁ. Wdrożenie programu do ewidencji zbiorów pozwoli na znaczące usprawnienie pracy kustoszy z liczącymi ponad 24 tys. obiektów kolekcjami CMWŁ, wspólne, zdalne opracowywanie metadanych, zdjęć i opisów merytorycznych, efektywne przygotowywanie wystaw, udostępnianie danych na potrzeby kwerend i wypożyczeń innym instytucjom, upowszechnianie kolekcji CMWŁ poprzez katalog zbiorów na stronie www muzeum.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. Dofinansowanie MKiDN: 155 000 PLN netto.

 

 

 

 • Publikacja katalogu do wystawy stałej "Miasto - Moda - Maszyna"

Katalog towarzyszyć ma wystawie stałej “Miasto-Moda-Maszyna”. Zakres merytoryczny publikacji to m.in. historia Łodzi włókienniczej i miastotwórcza rola przemysłu, warunki pracy w fabrykach włókienniczych, proces produkcji tkanin, wpływ przemysłu odzieżowego na modowe gusta łodzianek i łodzian. Katalog będzie dostosowany do specyfiki wystawy (“wielkopowierzchniowość”, wielotematyczność i tożsamościowy wymiar ekspozycji oraz bardzo szeroka grupa docelowa obejmująca również odbiorców na co dzień nie chodzących do muzeów). Z jednej strony ma ułatwić percepcję licznych i zróżnicowanych treści przedstawionych na wystawie, tak by tworzyły jedną, spójną opowieść i czyniły ją dostępną dla osób z mniejszą wiedzą historyczną lub nie znających miasta. A z drugiej strony pogłębić tematy poruszane na wystawie - w eksperckich tekstach przeznaczonych do lektury w domu, już po zwiedzeniu ekspozycji oraz w odsyłaczach do materiałów archiwalnych i źródłowych.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. Dofinansowanie MKiDN: 77 850,00 PLN netto. Całkowita wartość zadania: 98 348,36 zł.

 

 

 

 

 • Rozbudowa kolekcji współczesnej tkaniny artystycznej Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

Projekt zakłada kontynuację planu rozbudowy kolekcji współczesnej tkaniny artystycznej w oparciu o przyjętą na pięć lat w 2019 r. „Politykę gromadzenia zbiorów w CMWŁ”. Kolekcja, zgodnie z zapisami polityki stanowić ma reprezentatywną ilustrację współczesnej tkaniny artystycznej i prezentować transformacje, jakie następowały w jej obrębie na przestrzeni dekad w Polsce i na świecie. Wybór prac do kolekcji dokonywany jest w oparciu o stałą pracę badawczą specjalistów i wynika z konieczności ciągłego rewidowania tego, co dzieje się w obszarze tego medium. Ważnym impulsem uwzględnionym w polityce, który ma wpływ na poszerzanie kolekcji jest organizowane przez instytucję od ponad 50 lat Międzynarodowe Triennale Tkaniny (17 edycja odbyła się w 2022 r.), ukazujące najnowsze trendy w sztuce tkaniny. Wytypowane do zakupu prace: Moumity Basak „Bez tytułu”, Melani Toma, „Wirhina” i  Katariny Weslien, „Namiot nocny” zyskały uznanie w oczach międzynarodowego jury i zostały zaprezentowane w ramach tego wydarzenia oraz zarekomendowane do zakupu przez wybitnych zewnętrznych ekspertów.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. Dofinansowanie MKiDN: 140 000 PLN

 

 

 

 

 • Zakup kolekcji ubiorów unikatowych Lidii Cankovej i Sylwetki Kryształowej autorstwa Rad Duet

Celem zadania jest rozbudowa kolekcji odzieży poprzez zakup Sylwetki Kryształowej autorstwa Rad Duet i Kolekcji ubiorów unikatowych z lat 1981-1994 autorstwa Lidii Cankovej. Wytypowana do zakupu przez Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi sylwetka autorstwa Rad Duet, pochodząca z kolekcji „Irena” z 2022 roku stanowi przykład wysokiego krawiectwa i jest centralnym punktem całej kolekcji. Suknia kryształowa została wykonana z niezwykłą precyzją i starannością, jaką cechują się kolekcje haute couture. Duży indywidualizm w wykonaniu cechuje także ubiory artystki Lidii Cankovej, która przez lata związana była z łódzkim środowiskiem artystycznym. Obok tkaniny unikatowej w spektrum jej zainteresowań są również ubiory unikatowe, będące wyrazem jej twórczych poszukiwań. W przeciwieństwie jednak do tkaniny, która jest przykładem artystycznej twórczości, ubiór ma charakter czysto użytkowy. Kwota dofinansowania: 27 992,00 zł

 

 

 • Geyer Music Factory 2023 "Filmowe partytury"

Geyer Music Factory to letni festiwal muzyczny odbywający się na dziedzińcu XIX-wiecznej Białej Fabryki Ludwika Geyera – w jednym z najpiękniejszych w Polsce zabytków architektury przemysłowej. Od początku festiwalu, tj. od 2009 r. zorganizowano ponad 90 koncertów, m.in. Anny Marii Jopek, Mietka Szcześniaka, Krzysztofa Herdzina, Ani Rusowicz, Kroke czy Motion Trio. Celem zadania jest pogłębienie świadomości muzycznej odbiorców dotyczącej szerokiego spektrum twórczości kompozytorów, aranżerów i wykonawców muzyki filmowej, zwiększenie wiedzy na temat filmowego dziedzictwa włókienniczej i wielokulturowej Łodzi, a także zwiększenie dostępności odbiorców do kultury i sztuki.

W roku 2023 Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi jest partnerem Fundacji Mozart i Ty - organizatora 14. edycji festiwalu.
Zadanie Geyer Music Factory 2023 "Filmowe partytury" jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.

 

 

 • Zakup wyposażenia do Pracowni Konserwacji Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi – III etap

Projekt przewiduje kolejny etap doposażenia Pracowni Konserwacji CMWŁ specjalizującej się w tekstyliach i papierze. W ramach zadania planowany jest zakup sprzętu poprawiający warunki pracy konserwatorów przy obiektach podawanych kwarantannie, wymagających dezynfekcji i oczyszczenia. Wyposażenie to przeznaczone zostanie do przywróconego na potrzeby Pracowni pomieszczenia tzw. „sali kwarantanny”. Realizacja projektu pozwoli rozwiązać obecnie najbardziej palący problem w obszarze konserwacji w muzeum, mianowicie brak stałego i bezpiecznego zarówno dla zbiorów jak i konserwatorów miejsca, gdzie obiekty mogą być podawane obserwacji i ewentualnej kwarantannie przed umieszczeniem ich w magazynach lub salach ekspozycyjnych. W rezultacie projekt znacznie podniesie standardy przechowywania i zabezpieczenia zbiorów w muzeum.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. Dofinansowanie MKiDN: 61 837 PLN netto.

 

 

 

 

 • Realizacja modelu dostępności wystawy "Miasto-Moda--Maszyna" dla osób niewidomych i słabowidzących

Celem zadania jest poprawa dostępności nowo otwartej wystawy stałej w CMWŁ „Miasto-Moda-Maszyna” dla odbiorców z niepełnosprawnościami wzroku. Wystawa ukazuje historię i rolę przemysłu włókienniczego, który w XIX i XX w. kształtował oblicze Łodzi oraz wpływał na rozwój przemysłu odzieżowego w kraju. Ekspozycja stanowi angażującą emocje i zmysły opowieść zapraszającą do słuchania, odbioru wrażeń dotykowych, czuciowych, zapachowych, bogatą w materiały multimedialne: filmy, aplikacje, materiały dźwiękowe. W ramach zadania w latach 2022-2023 zrealizowany zostanie model dostępności obejmujący m.in. zwiedzanie z audioprzewodnikiem. Ścieżkę podróży odbiorcy oraz materiały przeznaczone do udostępnienia opracowane będą wspólnie z przedstawicielami grupy docelowej. Część projektu stanowią warsztaty i oprowadzania dla szerokiego grona odbiorców – odwołujące się do wrażeń pozawizualnych.

Projekt dofinansowany w ramach programu „Kultura bez barier”.

 

 

 • 17 Międzynarodowe Triennale Tkaniny w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

Przedmiotem projektu jest organizacja 17. Międzynarodowego Triennale Tkaniny (17. MTT) – wydarzenia odbywającego się nieprzerwanie od 50 lat, które wyrosło na najpoważniejszy i najbardziej reprezentatywny, specjalistyczny przegląd poświęcony medium tkaniny w kontekście współczesnych trendów w sztuce i w którym dotychczas wzięło udział ponad 1000 twórców z ponad 70 krajów. W ramach imprezy przygotowane zostaną dwie wystawy wraz z towarzyszącym im katalogiem: międzynarodowa, pokonkursowa wystawa główna oraz ogólnopolska wystawa tkaniny unikatowej.

Celem głównym projektu jest popularyzacja wśród różnorodnej publiczności, zarówno polskiej, jak i zagranicznej, najnowszych dokonań w dziedzinie światowej tkaniny artystycznej.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. Dofinansowanie MKiDN: 358 505 PLN netto. Całkowita wartość zadania: 602 042 PLN netto

​​​​​​​

​​​​​​​

 • Zakup ubiorów projektantki Gosi Baczyńskiej z kolekcji Yalta - jesień-zima 2015

Celem zadania jest rozbudowa kolekcji odzieży poprzez zakup czterech obiektów od projektantki Gosi Baczyńskiej z kolekcji Yalta - jesień-zima 2015. Gosia Baczyńska należy do najważniejszych projektantek polskiej mody ostatnich dwóch dekad. Jej projekty od lat wybierają znane osobistości, przedstawiciele świata kultury, gwiazdy i celebryci. Wytypowane do zakupu kreacje autorstwa Gosi Baczyńskiej należą do najwartościowszych pod względem merytorycznym i warsztatowym zjawisk w polskiej modzie XXI wieku.

Zakup dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach programu własnego Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów "Rozbudowa zbiorów muzealnych".  Kwota dofinansowania 32 000 PLN netto.

 

 • Kolekcja stworzona ze zgliszczy. Upcycling jako symbol odrodzenia

CMWŁ jest partnerem Fundacji „Impuls dla Kultury” w projekcie realizowanym w ramach konkursu organizowanego przez Urząd Miasta „Rezydencje artystyczne w Łodzi". Projekt obejmuje 7-miesięczną rezydencję artystyczną Yaroslavy Marii Khomenko - urodzonej w 1988 r. absolwentki Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Techniki i Projektowania, założycielki modowo-artystycznej marki XOMEHKO. W toku rezydencji zrealizowana zostanie wystawa w CMWŁ poświęcona idei odbudowy Ukrainy ze zniszczeń, jakie przyniosła rosyjska inwazja prezentująca ubrania upcyclingowe stworzone przez projektantkę z odzieży pochodzącej z pomocy humanitarnej dla Ukrainy. Wystawie w CMWŁ towarzyszyć będą warsztaty adresowane do polskich i ukraińskich dzieci.

Zadanie "Kolekcja stworzona ze zgliszczy. Upcycling jako symbol odrodzenia” jest realizowane dzięki finansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.

 

 • "Chusta" Kosmos Project - zakup projektu i realizacja rzeźby w przestrzeni Łódzkiego Parku Kultury Miejskiej

Zadanie polega na zakupie od autorów - duetu Kosmos Project - projektu instalacji wraz z jego realizacją i montażem w przestrzeni przynależącego do Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi - Łódzkiego Parku Kultury Miejskiej. Tematyka dzieła odnosi się do charakteru muzeum gromadzącego obiekty ściśle związane z włókiennictwem i tradycją włókienniczą Łodzi. Praca swą ideą nawiązuje do lokalnej tożsamości kulturowej, inspiracją do jej powstania jest kraciasta chusta - typowy element stroju łódzkich robotnic pracujących w fabrykach włókienniczych, którego przykłady znajdują się w zbiorach muzeum. Swą formą zachęca zwiedzających nie tylko do refleksji na temat przeszłości miasta, ale także daje możliwość do swobodnego bezpośredniego obcowania ze sztuką, odczuwania jej wieloma zmysłami, doświadczania poprzez zabawę.

Dofinansowano w ramach Programu Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pn. „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2022” oraz ze środków Miasta Łodzi.
 

 

 • „600-lecie Łodzi - digitalizacja obiektów dokumentujących dziedzictwo przemysłu włókienniczego ze zbiorów CMWŁ i partnerów”

Celem zadania "600-lecie Łodzi" jest uczczenie rocznicy nadania Łodzi praw miejskich poprzez nieodpłatne udostępnienie i popularyzację cyfrowych obiektów ze zbiorów CMWŁ i partnerów: Państwowego Archiwum w Łodzi i Muzeum Miasta Zgierza - za pośrednictwem uruchomionego w 2018 r. portalu Digitex. Zaprezentowane zostaną wizerunki 100 obiektów wraz z opracowaniami popularnonaukowymi i ciekawostkami nawiązującymi do historii włókienniczej Łodzi - w języku polskim i angielskim. Będą to eksponaty opowiadające o barwnej, wielokulturowej historii regionu, który w XIX w. stał się największym, najdynamiczniej rozwijającym się ośrodkiem przemysłu tekstylnego w tej części Europy.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – w ramach programu „Kultura cyfrowa 2022”. Dofinansowanie MKiDN 50 000 PLN netto. Całkowita wartość zadania 63 390 PLN

 

 • Geyer Music Factory 2022

Geyer Music Factory to letni festiwal muzyczny odbywający się na dziedzińcu XIX-wiecznej Białej Fabryki Ludwika Geyera – w jednym z najpiękniejszych w Polsce zabytków architektury przemysłowej. Od początku festiwalu, tj. od 2009 r. zorganizowano blisko 90 koncertów, m.in. Anny Marii Jopek, Mietka Szcześniaka, Krzysztofa Herdzina, Ani Rusowicz, Kroke czy Motion Trio. Celem zadania jest pogłębienie świadomości muzycznej odbiorców, zwiększenie dostępności do kultury i sztuki oraz aktywizacja kulturalna mieszkańców Łodzi.

W roku 2022 Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi jest partnerem Fundacji Mozart i Ty w zakresie organizacji koncertów Geyer Music Factory w lipcu 2022 r.

Zadanie "Geyer Music Factory 2022"  jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.

 

 • „Wystawa multimedialna i materiały edukacyjne dostępne online o Helenie Bohle-Szackiej”

Projekt obejmuje organizację wystawy pt. „Helena Bohle-Szacka. Przenikanie”, udostępnienie materiałów edukacyjnych on-line oraz warsztaty towarzyszące ekspozycji. Punkt wyjścia wystawy stanowi biografia i twórczość Heleny Bohle-Szackiej – artystki związanej z Łodzią, projektantki mody i graficzki, więźniarki obozów Ravensbrück i Helmbrechts, Polki pochodzenia niemiecko-żydowskiego.

Na ekspozycji udostępnione zostaną artefakty i archiwa z kolekcja Galerii Slendzińskich w Białymstoku – głównego partnera projektu, wywiad z Heleną Bohle-Szacką poświęcony m.in. jej doświadczeniom w obozach Ravensbrück i Helmbrechts podczas II wojny światowej, a także dzieła współczesnych artystów, którzy w ramach prezentacji pt. „Walka z zapomnieniem” stworzą prace inspirowane biografią i twórczością Bohle-Szackiej, odnoszące się do tematu terroru nazistowskiego w czasie II wojny światowej i obecnych form dyskryminacji w Europie.


Dofinansowano ze środków Fundacji "Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość“ (Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“) w ramach programu „Historia lokalna”.

 

 • Rozbudowa kolekcji współczesnej tkaniny artystycznej Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi w 2022 r.

Projekt przewiduje kolejny etap rozwoju kolekcji współczesnej tkaniny artystycznej Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi (CMWŁ) oraz realizację powiązanych z nią programów edukacyjnych, badawczych i promocyjnych podnoszących kompetencje w odbiorze sztuki współczesnej wśród odbiorców. Gromadzona kolekcja powinna zatem stanowić reprezentatywną ilustrację współczesnej tkaniny artystycznej i prezentować w wiarygodny sposób transformację, jaka nastąpiła w jej obrębie na przestrzeni dekad. Wybór prac do kolekcji dokonywany jest w oparciu o stałą pracę badawczą specjalistów zatrudnionych w muzeum oraz założeniom sformułowanym w „Polityce gromadzenia zbiorów”. Do zakupu wytypowano prace uznanych, współczesnych artystów polskich i zagranicznych, których twórczość ma zasadnicze znaczenie dla poszerzania pola znaczeń i kontekstów współczesnej sztuki tkaniny. Projekt dotyczy zakupu prac artystów: Rizti i Petera Jacobich, Lidii Cankovej, Pawła Bownika.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – w ramach programu „Narodowa Kolekcja Sztuki Współczesnej". Dofinansowanie MKiDN 150 000 PLN netto. Całkowita wartość zadania 188 500,14 PLN netto.

 

 • Zakup systemu monitoringu warunków klimatycznych do pomieszczeń wystawienniczych i magazynowych CMWŁ

Przedmiotem projektu jest zakup i instalacja systemu monitoringu parametrów klimatycznych w pomieszczeniach wystawienniczych i magazynowych CMWŁ. Muzeum gromadzi obiekty zabytkowe, archiwalne, jak również artystyczne, wykonane w większości z tworzyw tekstylnych, drewna i papieru. Wymagają one odpowiedniej, możliwie stałej temperatury i wilgotności względnej powietrza. Aktualnie pomiary tych czynników wykonywane są manualnie przez pracowników Działu Konserwacji, przy pomocy przenośnych urządzeń. Praktyka ta odbiega od nowoczesnych standardów w zakresie cyfrowych systemów pomiarowych i wymaga zmiany. Realizacja zadania umożliwi zarówno poprawę ochrony zbiorów CMWŁ przed degradacją, jak również przełoży się na rozwój oferty kulturalnej i wzrost frekwencji zwiedzających, dzięki dostosowaniu Muzeum do standardów międzynarodowych i szerszej prezentacji dzieł z prestiżowych zagranicznych kolekcji tkanin oraz mody.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w ramach programu „Infrastruktura kultury". Dofinansowanie MKiDN 65 000 PLN netto.  Całkowita wartość zadania 81 976 PLN netto

 

 • "W kratkę" - wystawa w willi letniskowej Łódzkiego Parku Kultury Miejskiej CMWŁ

Przedmiotem projektu jest organizacja wystawy pt. „W kratkę” w zabytkowej willi letniskowej Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, zmodernizowanej w ramach środków UE. Trzon ekspozycji zostanie oparty o dzieła współczesnych artystów wizualnych działających w różnych obszarach sztuki: od ilustracji, przez witraż czy film animowany po instalacje. Inspiracją dla tworzonych specjalnie na potrzeby projektu obiektów będą wybrane prace z kolekcji tkaniny przemysłowej Muzeum – chusty robotnicze i tkaniny „w kratkę”. Wystawa będzie mieć multimedialny charakter oraz liczne elementy aktywizujące dzieci i młodzież. Pozwoli na nieskrępowane doświadczenie dzieła sztuki, ukaże w sposób oryginalny związek artefaktów życia codziennego ze sztuką, przyczyni się także do kształtowania wrażliwości estetycznej odbiorcy, kreatywności oraz umiejętności krytycznej percepcji sztuki. Ekspozycja będzie dostosowana do możliwości poznawczych młodych odbiorców, w tym osób niepełnosprawnych, oraz wzbogacona programem edukacyjnym.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury –państwowego funduszu celowego. Dofinansowanie MKiDN: 92 000 zł netto. Całkowita wartość zadania: 153 203 zł netto.

 

 • ZazieleniaMY 

Projekt polega na wykonaniu nasadzeń wokół zabytkowej willi oraz żywopłotu na terenie Łódzkiego Parku Kultury Miejskiej Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi położonego w Parku im. Wł. Reymonta. Ma na celu ochronę już istniejącej historycznej części parku, a także wzbogacenie go o nowe nasadzenia, dostosowane do charakteru muzealnego Łódzkiego Parku Kultury Miejskiej, a także zwiększające różnorodność biologiczną tego obszaru zieleni poprzez zastosowanie krzewów ozdobnych i bylin. Wybrano rośliny stosowane często w tego typu założeniach ogrodowych biorąc pod uwagę panujące tu warunki klimatyczne. Zastosowana zieleń uatrakcyjni otoczenie zabytkowych budowli położonych na terenie parku, jak również umili odwiedzającym przebywanie na jego terenie. Dzięki odpowiedniemu doborowi roślin będą one zdobić park przez cały rok, rośliny kwitnące przez całą wiosnę do jesieni, a zimą – rośliny zimozielone.

 

 • „Miasto – Moda – Maszyna. Przemysł włókienniczy w Łodzi oraz przemysł odzieżowy w Polsce” - wystawa stała CMWŁ”

Projekt obejmuje organizację wystawy stałej “Miasto – Moda – Maszyna” na 3 kondygnacjach najstarszego – zachodniego skrzydła Białej Fabryki, zmodernizowanego dzięki środkom UE. Wraz z otwartą w 2020 r. ekspozycją stałą pt. “Łódzkie mikrohistorie. Ludzkie mikrohistorie” stanowić będzie trzon oferty wystawienniczej muzeum. Celem projektu jest poprawa dostępu do dziedzictwa historycznego poprzez popularyzację zagadnień związanych z miastotwórczą rolą przemysłu włókienniczego, który w XIX i XX w. kształtował oblicze Łodzi, wpływał na jej sytuację gospodarczą, społeczną i kulturową a także stymulował rozwój przemysłu odzieżowego w Polsce.

Ekspozycja skonstruowana jest wokół trzech tematów: maszyny i techniki włókiennicze, historia Łodzi, wzornictwo i moda. Dzięki temu zwiedzający będą mogli prześledzić cały proces produkcyjny, poczynając od naturalnych surowców a kończąc na gotowych wyrobach przemysłu tekstylnego – tkaninach i ubiorach. Wystawa zostanie uzupełniona filmami, materiałami dźwiękowymi czy animacjami z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych oraz wzbogacona programem towarzyszącym: oprowadzaniami kuratorskimi, wykładami i warsztatami.

Wystawę dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w ramach programu „Wspieranie działań muzealnych 2021”. 
Dofinansowanie MKiDN: 165 000 PLN netto. Całkowita wartość zadania: 367 402,29 PLN netto.

Patronat medialny:

 

 • „Wystawa multimedialna i materiały edukacyjne dostępne online o Helenie Bohle-Szackiej”

Projekt obejmuje organizację wystawy pt. „Helena Bohle-Szacka. Przenikanie”, udostępnienie materiałów edukacyjnych on-line oraz warsztaty towarzyszące ekspozycji. Punkt wyjścia wystawy stanowi biografia i twórczość Heleny Bohle-Szackiej – artystki związanej z Łodzią, projektantki mody i graficzki, więźniarki obozów Ravensbrück i Helmbrechts, Polki pochodzenia niemiecko-żydowskiego.

Na ekspozycji udostępnione zostaną artefakty i archiwa z kolekcja Galerii Slendzińskich w Białymstoku – głównego partnera projektu, wywiad z Heleną Bohle-Szacką poświęcony m.in. jej doświadczeniom w obozach Ravensbrück i Helmbrechts podczas II wojny światowej, a także dzieła współczesnych artystów, którzy w ramach prezentacji pt. „Walka z zapomnieniem” stworzą prace inspirowane biografią i twórczością Bohle-Szackiej, odnoszące się do tematu terroru nazistowskiego w czasie II wojny światowej i obecnych form dyskryminacji w Europie.


Dofinansowano ze środków Fundacji "Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość“ (Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“) w ramach programu „Historia lokalna”.

 

 

 • „Rozwój kolekcji odzieży Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi – edycja II”

 

Projekt realizowany jest w ramach programu grantowego Rozbudowa zbiorów muzealnych Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów i obejmuje zakup trzech unikatowych kolekcji Arkadiusa: „Realizacji projektów z okresu studiów w Central Saint Martins w Londynie", „Queen of Sheba” oraz „Paulina”, a także kolekcję autorstwa RAD Duet „Wiesia”. Na zakup tych prac CMWŁ otrzymało środki w wysokości 54 600 zł. Zadanie wpisuje się w strategię rozwoju muzeum jako ważnego ośrodka gromadzącego zbiory z dziedziny współczesnej polskiej mody, a wybrane do zakupu kolekcje stanowią przykłady istotnego wkładu polskich projektantów w świat mody.

Zakup dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz ze środków Miasta Łodzi

 

 • „Modernizacja systemu SSP do budynku C Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi”

Projekt obejmuje dostawę, montaż i konfigurację komponentów oraz urządzeń do systemu SPP do budynku „C” Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.

 

 • "Geyer Music Factory 2021"

Geyer Music Factory (GMF) to wakacyjny festiwal muzyczny organizowany na dziedzińcu XIX-wiecznej Białej Fabryki L. Geyera – w jednym z najpiękniejszych w Polsce zabytków architektury przemysłowej. Podczas 12 edycji GMF wystąpi zespół Grohman Orchestra złożony z 13 instrumentalistów Filharmonii Łódzkiej. Na koncercie pn. „Kochajmy” zespół zaprezentuje słynne utwory polskiej muzyki rozrywkowej w mistrzowskich aranżacjach Krzysztofa Herdzina. Koncertowi towarzyszyć będzie oprowadzanie kuratorskie pt. "Szlakiem muzycznych przebojów" po nowej wystawie stałej CMWŁ "Łódzkie mikrohistorie. Ludzkie mikrohistorie" prezentującej m.in. rekonstrukcje wnętrz mieszkalnych z XX w.

 

 • Rozbudowa kolekcji współczesnej tkaniny artystycznej Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi – etap czwarty

Projekt przewiduje kolejny etap rozbudowy kolekcji współczesnej tkaniny artystycznej CMWŁ oraz realizację powiązanych z nią programów edukacyjnych, badawczych i promocyjnych podnoszących kompetencje w odbiorze sztuki współczesnej wśród odbiorców. Kolekcja, zgodnie z przyjętą polityką gromadzenia zbiorów stanowi reprezentatywny przegląd polskiej tkaniny artystycznej tworzonej po 1945 roku. Zakupione zostaną prace uznanych w tej dziedzinie współczesnych artystów polskich, których twórczość związana jest z trzema wydarzeniami: Międzynarodowym Triennale Tkaniny w Łodzi, 60-leciem Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi oraz 75-leciem Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Dokonano wyboru prac:  Andrzeja Bartczaka „Anamnesis – Bibliotheca” z 1994 r., Dominiki Krogulskiej-Czekalskiej „Pas_s_a_long” z 2020 r., Małgorzaty Markiewicz „Eleonorze” i „Halinie i Annie” obie z 2020, Joanny Zemanek z cyklu „Doll” z 2018.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – w ramach programu „Narodowa Kolekcja Sztuki Współczesnej".

 

 • "Digitex.cmwl.pl - wirtualne zasoby Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi - II edycja"

Celem zadania "Digitex.cmwl.pl - wirtualne zasoby Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi - II edycja" realizowanego w roku 2020 było szerokie udostępnienie i popularyzacja zasobów CMWŁ za pośrednictwem uruchomionego w 2018 r. portalu Digitex.cmwl.pl. W ramach projektu katalog zasobów CMWŁ wzbogacił się on o cyfrowe wizerunki 400 obiektów wraz z opisami popularnonaukowymi a także dwie nowe wystawy cyfrowe. Zasoby przeznaczone do digitalizacji i udostępnienia w ramach części katalogowej portalu objęły cenne i zróżnicowane zbiory ze wszystkich 9 kolekcji Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Pracownia fotograficzna wyposażona została w nowoczesny sprzęt do digitalizacji i archiwizacji zasobów muzeum.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura cyfrowa 2020”.

   

 

 • „Zakup wyposażenia do Pracowni Konserwacji Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi - II etap”

W ramach projektu zrealizowano kolejny etap doposażenia pracowni konserwacji CMWŁ, specjalizującej się w pracach przy obiektach tekstylnych oraz papierowych. Zakupy objęły sprzęt do zabiegów konserwatorskich, profilaktyki i poprawy warunków pracy przy obiektach. Realizacja projektu umożliwia rozwój działalności statutowej CMWŁ związanej z powiększaniem kolekcji, zwiększa jego udział w ruchu muzealiów oraz przyczynia się do podniesienia jakości oferty wystawienniczej. Pozwala także w najbliższym czasie na sprawne i prawidłowe przygotowanie grupy obiektów z kolekcji CMWŁ do prezentacji na organizowanych przez instytucję nowych wystawach stałych, powstających w wyniku projektu finansowanego ze środków UE.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Wspieranie działań muzealnych 2020”.

   

 

 • Wystawa stała "Łódzkie mikrohistorie. Ludzkie mikrohistorie"

Potęgę włókienniczej Łodzi przez kolejne dekady tworzyli ludzie – od XIX-wiecznych fabrykantów i tkaczy, poprzez międzywojennych kupców i robotników, aż po rzemieślników czy urzędników z czasów PRL. To właśnie oni i ich autentyczne losy stały się kanwą nowej wystawy stałej Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, pt. „Łódzkie mikrohistorie. Ludzkie mikrohistorie”, która zagościła w pięciu domach Łódzkiego Parku Kultury Miejskiej.

We wnętrzach zwiedzający mogą prześledzić narrację o rozwoju przemysłu włókienniczego w Łodzi, będącego główną siłą napędową transformacji miasta, a pokazaną nie przez pryzmat wielkiej historii i słynnych fabrykantów, lecz zwykłych mieszkańców, ich domów, warunków pracy oraz indywidualnych losów.

Pozyskane na wystawę „Łódzkie mikrohistorie. Ludzkie mikrohistorie” fundusze przeznaczone zostały m.in. na opracowanie scenariusza oraz projekt aranżacji, przygotowanie ścieżek zwiedzania, pozyskanie materiałów archiwalnych, nagranie i montaż słuchowisk, a także konserwację obiektów służących do rekonstrukcji wnętrz czy wykonanie elementów aranżacyjnych, np. replik zabawek. 

Wystawa „Łódzkie mikrohistorie. Ludzkie mikrohistorie” została zrealizowana dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Wspieranie działań muzealnych” oraz dzięki dotacji z budżetu miasta (z MKiDN – 303 900 zł oraz z UMŁ 83 319 zł)

   


 

 • Punkty Widzenia. Młodzi o Triennale – projekt artystyczno-animacyjny

Przedmiotem projektu, realizowanego w latach 2019-2020,był cykl warsztatów przygotowujących grupę dzieci do roli przewodników po 16. Międzynarodowym Triennale Tkaniny (16. MTT) oraz kuratorów autorskiej wystawy inspirowanej 16. MTT. W rezultacie uczestnicy projektu w roku 2019 poprowadzili dwa oprowadzania kuratorskie po 16. MTT skierowane do szerokiej publiczności oraz stworzyli MiniKatalogi 16. MTT dostępne w przestrzeni wystawy. W roku 2020 uczestnicy wcielili się w rolę jurorów i aranżerów wystawy "Ziemia (P)oddana". Projekt realizował ideę muzeum partycypacyjnego, w którym dochodzi do zatarcia granicy między instytucją jako nadawcą, a gościem jako odbiorcą. Poprzez wykorzystanie aktywizujących metod dydaktycznych, ukazanie pracy muzeum „od kuchni”, atrakcyjną dla dzieci tematykę (wcielenie się w różne role społeczne) projekt ma na celu oswojenie odbiorcy „od małego” z językiem sztuki, kształtowanie kreatywności i zdolności świadomej percepcji sztuki, a także zwiększenie społecznej roli muzeum.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z programu „Edukacja kulturalna 2019” z Funduszu Promocji Kultury.

 

   

 

 • Renowacja kościoła pw. św. Andrzeja Boboli w Skansenie Łódzkiej Architektury Drewnianej

Celem głównym projektu była ochrona materialnego dziedzictwa historycznego a także rozwój zasobów kultury regionu łódzkiego poprzez renowację oraz udostępnienie na potrzeby muzealne i sakralne unikalnego kościoła drewnianego z I poł. XIX w., pw. św. Andrzeja Boboli. Przedmiotem zadania było zabezpieczenie obiektu przed postępującą degradacją oraz rewaloryzacja historycznej tkanki budynku. Zadanie pn. "Łódź, kościół pw. św. Andrzeja Boboli w Skansenie Łódzkiej Architektury Drewnianej (I poł. XIX w.): prace konserwatorskie" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Ochrona zabytków 2020".

   

 

 • Włókiennicze tkanki Łodzi – e-przewodnik CMWŁ

Przedmiotem projektu było stworzenie e-przewodnika po zabytkowych obiektach Białej Fabryki i pobliskich budynkach będących częścią dawnego imperium „króla bawełny”, fabrykanta L. Geyera. Strona jest także źródłem wiedzy o położonych na terenie Parku Reymonta obiektach Łódzkiego Parku Kultury Miejskiej, stanowiących przykład dawnej unikatowej zabudowy robotniczej. Za pomocą zdjęć, opisów i nagrań dźwiękowych e-przewodnik przybliża dzieje i architekturę kilkunastu historycznych obiektów Łodzi – miasta, które w niedługim czasie z rolniczej osady stało się światową potęgą przemysłu włókienniczego.

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "Kultura w sieci".

 

 

 

 

 

 

 

 • Rozbudowa kolekcji współczesnej tkaniny artystycznej Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi – etap trzeci

W ramach projektu rozbudowano kolekcję współczesnej tkaniny artystycznej CMWŁ oraz zrealizowano powiązane z nią programy edukacyjne i badawcze. Dzięki przyjętej strategii rozwoju zbiór stanowi reprezentatywną ilustrację współczesnej tkaniny artystycznej i ukazuje jej transformację w ostatnich latach. Znaczący wkład w kształtowanie kolekcji ma, organizowane przez instytucję od prawie 50 lat, Międzynarodowe Triennale Tkaniny ukazujące najnowsze trendy w sztuce tkaniny. Wytypowane do zakupu w tej edycji projektu prace zaprezentowane zostały w ramach 16 edycji wystawy – zainaugurowanej w 2019 r.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z programu Narodowe kolekcje sztuki współczesnej.

   

 

 • Tkanie ruchu – cykl warsztatów

Projekt zrealizowany był w ramach Programu wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej dla Łodzi i miał na celu propagowanie nowoczesnych form edukacji. 
„Tkanie ruchu" realizowane było jako cykl warsztatów z tańca i improwizacji ruchowej adresowanych do osób dorosłych polegających na interpretacji – za pośrednictwem ruchu ciała wybranych dzieł z kolekcji Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Celem warsztatów było przybliżenie uczestnikom różnorodnych zjawisk sztuki, rozwój wyobraźni i kreatywności, a także wzmocnienie świadomości własnego ciała.

 

 • "Antoni Starczewski. Transpozycje"

Projekt zakładał udostępnienie szerokiej publiczności prezentacji cyfrowej oraz katalogu w formie e-booka poświęconego Antoniemu Starczewskiemu – artyście związanemu z Łodzią, który śmiało eksplorował różnorakie obszary sztuk wizualnych (wykorzystując szeroki wachlarz mediów, m. in.: tkaninę, ceramikę, grafikę), muzyki czy języka, często zacierając granice między nimi, i którego koncepcja sztuki stanowi ważny wkład w rozwój sztuki europejskiej. Wirtualna ekspozycja przybliża sylwetkę artysty oraz wybór jego najciekawszych prac ze zbiorów CMWŁ i Fundacji Signum – w postaci wysokiej jakości cyfrowych odwzorowań ilustrujących oryginalną i
wielowątkową twórczość A. Starczewskiego. Dwujęzyczny e-katalog zawierający teksty krytyczne cenionych historyków sztuki oraz badaczy ukazuje dorobek artysty poprzez dwa przenikające się w jego działaniach wątki: rytm muzyczny oraz mise-en-scene – działania reżyserowane.

Zadanie pn. "Antoni Starczewski – artysta totalny – wystawa cyfrowa wraz z katalogiem" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Sztuki wizualne”.

 

   

 

 

 • „Rozwój kolekcji odzieży Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi”

  Projekt zrealizowany został w ramach programu grantowego Rozbudowa zbiorów muzealnych Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów i obejmował zakup dwóch unikatowych kolekcji Arkadiusa: „Virgin Mary Wears The Trousers” oraz „United States of Mind”. Na zakup 39 prac słynnego projektanta CMWŁ otrzymało środki w wysokości 30 500 zł. Zadanie wpisuje się w strategię rozwoju muzeum jako ważnego ośrodka gromadzącego zbiory z dziedziny współczesnej polskiej mody.

  Zakup dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.
   
 

 

 • 16. Międzynarodowe Triennale Tkaniny

  Przedmiotem projektu, realizowanego w latach 2019-2020, była organizacja 16. Międzynarodowego Triennale Tkaniny – festiwalu odbywającego się nieprzerwanie od prawie 50 lat, który w ciągu swego istnienia wyrósł na najpoważniejszy i najbardziej reprezentatywny, specjalistyczny przegląd poświęcony medium tkaniny w kontekście współczesnych trendów w sztuce (porównywalne imprezy w Lozannie i Kioto zakończyły działalność w latach 90. XX w.), w którym dotychczas wzięło udział ponad 2000 twórców z ponad 70 krajów. W ramach festiwalu przygotowane zostały trzy wystawy: międzynarodowa, pokonkursowa wystawa główna, ogólnopolska wystawa tkaniny unikatowej oraz ogólnopolska wystawa miniatury tkackiej wraz z towarzyszącymi im katalogami i informatorami. 16 MTT miała charakter przełomowy, ponieważ po prawie 5 dekadach jego istnienia Rada Programowa zdecydowała się wprowadzić w jego formule istotne zmiany, które pozwalają na pełniejsze dostosowanie go do współczesnych oczekiwań artystów i odbiorców.

  Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Sztuki wizualne 2019”.
 

    

 • Rozbudowa kolekcji współczesnej tkaniny artystycznej Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi – etap drugi


W ramach rojektu rozbudowano kolekcję współczesnej tkaniny artystycznej CMWŁ oraz zrealizowano powiązane z nią programy edukacyjne, badawcze i promocyjne podnoszące kompetencje w odbiorze sztuki współczesnej wśród odbiorców. Kolekcja, dzięki przyjętej strategii rozwoju, stanowić ma reprezentatywną ilustrację współczesnej polskiej tkaniny artystycznej tworzonej po 1945 roku i prezentować w wiarygodny sposób transformację, jaka nastąpiła w obrębie medium tkaniny w ostatnich dekadach. Wybór prac do kolekcji dokonywany jest w oparciu o stałą pracę badawczą specjalistów zatrudnionych w muzeum oraz współpracujących z nim i wynika z konieczności ciągłego rewidowania tego, co dzieje się w obszarze tego medium. Do zakupu wytypowano prace uznanych w tej dziedzinie współczesnych artystów polskich, reprezentujących różne pokolenia i postawy twórcze: Lidii Choczaj, Doroty Grynczel, Konrada Zych, Zbigniewa Sałaja, Anny Buczkowskiej, Kosmos Project: Ewy Bochen i Macieja Jelskiego.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z programu Regionalne kolekcje sztuki współczesnej  

 

                        

 

 • Zakup i montaż wentylacji mechanicznej w budynku "D" Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi


Przedmiotem projektu był zakup i montaż wentylacji mechanicznej w salach wystawowych budynku „D” Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Dotychczasowy system wentylacji był niewystarczający dla potrzeb instytucji prezentującej dzieła wymagające specjalnych warunków. Zaplanowane zadanie podniosło standard prowadzonej przez CMWŁ działalności, zoptymalizowało warunki klimatyczne sal wystawienniczych, co pozwala na dłuższą prezentację bardziej wrażliwych obiektów, zwiększa bezpieczeństwo wystawianych prac, szerokiej grupie odbiorców daje możliwość zapoznania się z pracami, które z racji wymogów klimatycznych były prezentowane rzadko i przez krótki czas. Przyczyniło się także do podniesienia komfortu osób zwiedzających instytucje.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z programu Infrastruktura kultury.

 

 

 

 • DIGITEX.cmwl.pl wirtualne zasoby Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

Celem projektu "DIGITEX.cmwl.pl – wirtualne zasoby Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi" jest digitalizacja i prezentacja –  za pośrednictwem nowoczesnego portalu – obiektów pochodzących ze zbiorów Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi oraz partnerów – Archiwum Państwowego w Łodzi i Muzeum Miasta Łodzi. Oprócz cyfrowych zasobów kolekcji CMWŁ na portalu udostępniane są wirtualne wystawy "Made in Łódź" i "Stworzone w odrodzonej Polsce", a także interaktywne zadania edukacyjne tj. quizy i puzzle dla dzieci oraz aplikacja do projektowania tkaniny żakardowej.

 

 

 • Jak osiągnąć sukces w branży modowej? Analiza znaczenia gospodarczego, dróg kariery i czynników sukcesu

ROZWÓJ SEKTORÓW KREATYWNYCH 2018

Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi zrealizowało w 2017 r. w ramach programu MKiDN Rozwój sektorów kreatywnych badanie branży modowej, którym objęci zostali klienci oraz projektanci i marki modowe z kategorii basic, premium i luksusowe. Rozkład próby projektantów proporcjonalny do liczebności każdej z trzech grup spowodował, że większość badanych reprezentowało modę z sektora basic, co dało dość pesymistyczny obraz tej branży, niedostatecznie mocno wybrzmiały sukcesy i przykłady efektownych karier. Tegoroczne badanie ma stanowić uzupełnienie poprzedniego i koncentrować się przede wszystkim na markach luksusowych i markach premium z potencjałem rozwojowym w kierunku najwyższej półki projektowania ubiorów. Dzięki temu uzyskamy informacje na temat dobrych praktyk i spróbujemy przygotować receptę na sukces w świecie mody. W efekcie badania rozpoznane zostaną trajektorie kariery projektantów, zdiagnozowane czynniki sukcesu polskich projektantów, zebrane i opracowane dobre praktyki.

RAPORT Z BADAŃ

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Wszystkie materiały wytworzone w projekcie zostały udostępnione na podstawie licencji otwartej Creative Commons.

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.

 

 • DIGITEX.cmwl.pl wirtualne zasoby Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

KULTURA CYFROWA 2017-2019

Celem zadania jest szerokie udostępnienie zdigitalizowanych zasobów Centralnego Muzeum Włókiennictwa oraz partnerów Archiwum Państwowego w Łodzi oraz Muzeum Miasta Łodzi za pośrednictwem nowoczesnego portalu pod roboczą nazwą Cyfrowe Muzeum Włókiennictwa, stworzonego w ramach projektu. Portal będzie intensywnie promowany poprzez stronę główną CMWŁ i działania media relations. Składał się będzie z 3 głównych komponentów: 1. prezentacji cyfrowych zasobów z kolekcji muzeum, 2. wirtualnych wystaw nawiązujących do wersji rzeczywistych ekspozycji oraz prezentacji tworzonych specjalnie na potrzeby portalu oraz 3. ciekawych, interaktywnych zasobów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 15 lat.

 

 

 • Jerzy Antkowiak. Moda Polska

SZTUKI WIZUALNE 2018

Projekt przybliży postać i twórczość J. Antkowiaka, jednego z najbardziej charyzmatycznych i utalentowanych projektantów mody w Polsce. Jego postać i prezentowane kolekcje staną się punktem wyjścia do rozważań na temat uniwersalnych mechanizmów kształtujących zjawisko mody, jak również sposobów prezentowania ubiorów w muzeach, a co za tym idzie także problemów związanych z funkcjonowanie ubioru jako dzieła sztuki mieszczącego się w obszarze sztuk