Projekty


 

 • ZazieleniaMY 

Projekt polega na wykonaniu nasadzeń wokół zabytkowej willi oraz żywopłotu na terenie Łódzkiego Parku Kultury Miejskiej Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi położonego w Parku im. Wł. Reymonta. Ma na celu ochronę już istniejącej historycznej części parku, a także wzbogacenie go o nowe nasadzenia, dostosowane do charakteru muzealnego Łódzkiego Parku Kultury Miejskiej, a także zwiększające różnorodność biologiczną tego obszaru zieleni poprzez zastosowanie krzewów ozdobnych i bylin. Wybrano rośliny stosowane często w tego typu założeniach ogrodowych biorąc pod uwagę panujące tu warunki klimatyczne. Zastosowana zieleń uatrakcyjni otoczenie zabytkowych budowli położonych na terenie parku, jak również umili odwiedzającym przebywanie na jego terenie. Dzięki odpowiedniemu doborowi roślin będą one zdobić park przez cały rok, rośliny kwitnące przez całą wiosnę do jesieni, a zimą – rośliny zimozielone.

 

 • „Miasto – Moda – Maszyna. Przemysł włókienniczy w Łodzi oraz przemysł odzieżowy w Polsce” - wystawa stała CMWŁ”

Projekt obejmuje organizację wystawy stałej “Miasto – Moda – Maszyna” na 3 kondygnacjach najstarszego – zachodniego skrzydła Białej Fabryki, zmodernizowanego dzięki środkom UE. Wraz z otwartą w 2020 r. ekspozycją stałą pt. “Łódzkie mikrohistorie. Ludzkie mikrohistorie” stanowić będzie trzon oferty wystawienniczej muzeum. Celem projektu jest poprawa dostępu do dziedzictwa historycznego poprzez popularyzację zagadnień związanych z miastotwórczą rolą przemysłu włókienniczego, który w XIX i XX w. kształtował oblicze Łodzi, wpływał na jej sytuację gospodarczą, społeczną i kulturową a także stymulował rozwój przemysłu odzieżowego w Polsce.

Ekspozycja skonstruowana jest wokół trzech tematów: maszyny i techniki włókiennicze, historia Łodzi, wzornictwo i moda. Dzięki temu zwiedzający będą mogli prześledzić cały proces produkcyjny, poczynając od naturalnych surowców a kończąc na gotowych wyrobach przemysłu tekstylnego – tkaninach i ubiorach. Wystawa zostanie uzupełniona filmami, materiałami dźwiękowymi czy animacjami z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych oraz wzbogacona programem towarzyszącym: oprowadzaniami kuratorskimi, wykładami i warsztatami.

Wystawę dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w ramach programu „Wspieranie działań muzealnych 2021”. 
Dofinansowanie MKiDN: 165 000 PLN netto. Całkowita wartość zadania: 367 402,29 PLN netto.

Patronat medialny:

 

 • „Wystawa multimedialna i materiały edukacyjne dostępne online o Helenie Bohle-Szackiej”

Projekt obejmuje organizację wystawy pt. „Helena Bohle-Szacka. Przenikanie”, udostępnienie materiałów edukacyjnych on-line oraz warsztaty towarzyszące ekspozycji. Punkt wyjścia wystawy stanowi biografia i twórczość Heleny Bohle-Szackiej – artystki związanej z Łodzią, projektantki mody i graficzki, więźniarki obozów Ravensbrück i Helmbrechts, Polki pochodzenia niemiecko-żydowskiego.

Na ekspozycji udostępnione zostaną artefakty i archiwa z kolekcja Galerii Slendzińskich w Białymstoku – głównego partnera projektu, wywiad z Heleną Bohle-Szacką poświęcony m.in. jej doświadczeniom w obozach Ravensbrück i Helmbrechts podczas II wojny światowej, a także dzieła współczesnych artystów, którzy w ramach prezentacji pt. „Walka z zapomnieniem” stworzą prace inspirowane biografią i twórczością Bohle-Szackiej, odnoszące się do tematu terroru nazistowskiego w czasie II wojny światowej i obecnych form dyskryminacji w Europie.


Dofinansowano ze środków Fundacji "Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość“ (Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“) w ramach programu „Historia lokalna”.

 

 

 • „Rozwój kolekcji odzieży Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi – edycja II”

 

Projekt realizowany jest w ramach programu grantowego Rozbudowa zbiorów muzealnych Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów i obejmuje zakup trzech unikatowych kolekcji Arkadiusa: „Realizacji projektów z okresu studiów w Central Saint Martins w Londynie", „Queen of Sheba” oraz „Paulina”, a także kolekcję autorstwa RAD Duet „Wiesia”. Na zakup tych prac CMWŁ otrzymało środki w wysokości 54 600 zł. Zadanie wpisuje się w strategię rozwoju muzeum jako ważnego ośrodka gromadzącego zbiory z dziedziny współczesnej polskiej mody, a wybrane do zakupu kolekcje stanowią przykłady istotnego wkładu polskich projektantów w świat mody.

Zakup dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz ze środków Miasta Łodzi

 

 • „Modernizacja systemu SSP do budynku C Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi”

Projekt obejmuje dostawę, montaż i konfigurację komponentów oraz urządzeń do systemu SPP do budynku „C” Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.

 

 • "Geyer Music Factory 2021"

Geyer Music Factory (GMF) to wakacyjny festiwal muzyczny organizowany na dziedzińcu XIX-wiecznej Białej Fabryki L. Geyera – w jednym z najpiękniejszych w Polsce zabytków architektury przemysłowej. Podczas 12 edycji GMF wystąpi zespół Grohman Orchestra złożony z 13 instrumentalistów Filharmonii Łódzkiej. Na koncercie pn. „Kochajmy” zespół zaprezentuje słynne utwory polskiej muzyki rozrywkowej w mistrzowskich aranżacjach Krzysztofa Herdzina. Koncertowi towarzyszyć będzie oprowadzanie kuratorskie pt. "Szlakiem muzycznych przebojów" po nowej wystawie stałej CMWŁ "Łódzkie mikrohistorie. Ludzkie mikrohistorie" prezentującej m.in. rekonstrukcje wnętrz mieszkalnych z XX w.

 

 • Rozbudowa kolekcji współczesnej tkaniny artystycznej Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi – etap czwarty

Projekt przewiduje kolejny etap rozbudowy kolekcji współczesnej tkaniny artystycznej CMWŁ oraz realizację powiązanych z nią programów edukacyjnych, badawczych i promocyjnych podnoszących kompetencje w odbiorze sztuki współczesnej wśród odbiorców. Kolekcja, zgodnie z przyjętą polityką gromadzenia zbiorów stanowi reprezentatywny przegląd polskiej tkaniny artystycznej tworzonej po 1945 roku. Zakupione zostaną prace uznanych w tej dziedzinie współczesnych artystów polskich, których twórczość związana jest z trzema wydarzeniami: Międzynarodowym Triennale Tkaniny w Łodzi, 60-leciem Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi oraz 75-leciem Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Dokonano wyboru prac:  Andrzeja Bartczaka „Anamnesis – Bibliotheca” z 1994 r., Dominiki Krogulskiej-Czekalskiej „Pas_s_a_long” z 2020 r., Małgorzaty Markiewicz „Eleonorze” i „Halinie i Annie” obie z 2020, Joanny Zemanek z cyklu „Doll” z 2018.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – w ramach programu „Narodowa Kolekcja Sztuki Współczesnej".

 

 • "Digitex.cmwl.pl - wirtualne zasoby Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi - II edycja"

Celem zadania "Digitex.cmwl.pl - wirtualne zasoby Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi - II edycja" realizowanego w roku 2020 było szerokie udostępnienie i popularyzacja zasobów CMWŁ za pośrednictwem uruchomionego w 2018 r. portalu Digitex.cmwl.pl. W ramach projektu katalog zasobów CMWŁ wzbogacił się on o cyfrowe wizerunki 400 obiektów wraz z opisami popularnonaukowymi a także dwie nowe wystawy cyfrowe. Zasoby przeznaczone do digitalizacji i udostępnienia w ramach części katalogowej portalu objęły cenne i zróżnicowane zbiory ze wszystkich 9 kolekcji Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Pracownia fotograficzna wyposażona została w nowoczesny sprzęt do digitalizacji i archiwizacji zasobów muzeum.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura cyfrowa 2020”.

   

 

 • „Zakup wyposażenia do Pracowni Konserwacji Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi - II etap”

W ramach projektu zrealizowano kolejny etap doposażenia pracowni konserwacji CMWŁ, specjalizującej się w pracach przy obiektach tekstylnych oraz papierowych. Zakupy objęły sprzęt do zabiegów konserwatorskich, profilaktyki i poprawy warunków pracy przy obiektach. Realizacja projektu umożliwia rozwój działalności statutowej CMWŁ związanej z powiększaniem kolekcji, zwiększa jego udział w ruchu muzealiów oraz przyczynia się do podniesienia jakości oferty wystawienniczej. Pozwala także w najbliższym czasie na sprawne i prawidłowe przygotowanie grupy obiektów z kolekcji CMWŁ do prezentacji na organizowanych przez instytucję nowych wystawach stałych, powstających w wyniku projektu finansowanego ze środków UE.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Wspieranie działań muzealnych 2020”.

   

 

 • Wystawa stała "Łódzkie mikrohistorie. Ludzkie mikrohistorie"

Potęgę włókienniczej Łodzi przez kolejne dekady tworzyli ludzie – od XIX-wiecznych fabrykantów i tkaczy, poprzez międzywojennych kupców i robotników, aż po rzemieślników czy urzędników z czasów PRL. To właśnie oni i ich autentyczne losy stały się kanwą nowej wystawy stałej Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, pt. „Łódzkie mikrohistorie. Ludzkie mikrohistorie”, która zagościła w pięciu domach Łódzkiego Parku Kultury Miejskiej.

We wnętrzach zwiedzający mogą prześledzić narrację o rozwoju przemysłu włókienniczego w Łodzi, będącego główną siłą napędową transformacji miasta, a pokazaną nie przez pryzmat wielkiej historii i słynnych fabrykantów, lecz zwykłych mieszkańców, ich domów, warunków pracy oraz indywidualnych losów.

Pozyskane na wystawę „Łódzkie mikrohistorie. Ludzkie mikrohistorie” fundusze przeznaczone zostały m.in. na opracowanie scenariusza oraz projekt aranżacji, przygotowanie ścieżek zwiedzania, pozyskanie materiałów archiwalnych, nagranie i montaż słuchowisk, a także konserwację obiektów służących do rekonstrukcji wnętrz czy wykonanie elementów aranżacyjnych, np. replik zabawek. 

Wystawa „Łódzkie mikrohistorie. Ludzkie mikrohistorie” została zrealizowana dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Wspieranie działań muzealnych” oraz dzięki dotacji z budżetu miasta (z MKiDN – 303 900 zł oraz z UMŁ 83 319 zł)

   


 

 • Punkty Widzenia. Młodzi o Triennale – projekt artystyczno-animacyjny

Przedmiotem projektu, realizowanego w latach 2019-2020,był cykl warsztatów przygotowujących grupę dzieci do roli przewodników po 16. Międzynarodowym Triennale Tkaniny (16. MTT) oraz kuratorów autorskiej wystawy inspirowanej 16. MTT. W rezultacie uczestnicy projektu w roku 2019 poprowadzili dwa oprowadzania kuratorskie po 16. MTT skierowane do szerokiej publiczności oraz stworzyli MiniKatalogi 16. MTT dostępne w przestrzeni wystawy. W roku 2020 uczestnicy wcielili się w rolę jurorów i aranżerów wystawy "Ziemia (P)oddana". Projekt realizował ideę muzeum partycypacyjnego, w którym dochodzi do zatarcia granicy między instytucją jako nadawcą, a gościem jako odbiorcą. Poprzez wykorzystanie aktywizujących metod dydaktycznych, ukazanie pracy muzeum „od kuchni”, atrakcyjną dla dzieci tematykę (wcielenie się w różne role społeczne) projekt ma na celu oswojenie odbiorcy „od małego” z językiem sztuki, kształtowanie kreatywności i zdolności świadomej percepcji sztuki, a także zwiększenie społecznej roli muzeum.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z programu „Edukacja kulturalna 2019” z Funduszu Promocji Kultury.

 

   

 

 • Renowacja kościoła pw. św. Andrzeja Boboli w Skansenie Łódzkiej Architektury Drewnianej

Celem głównym projektu była ochrona materialnego dziedzictwa historycznego a także rozwój zasobów kultury regionu łódzkiego poprzez renowację oraz udostępnienie na potrzeby muzealne i sakralne unikalnego kościoła drewnianego z I poł. XIX w., pw. św. Andrzeja Boboli. Przedmiotem zadania było zabezpieczenie obiektu przed postępującą degradacją oraz rewaloryzacja historycznej tkanki budynku. Zadanie pn. "Łódź, kościół pw. św. Andrzeja Boboli w Skansenie Łódzkiej Architektury Drewnianej (I poł. XIX w.): prace konserwatorskie" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Ochrona zabytków 2020".

   

 

 • Włókiennicze tkanki Łodzi – e-przewodnik CMWŁ

Przedmiotem projektu było stworzenie e-przewodnika po zabytkowych obiektach Białej Fabryki i pobliskich budynkach będących częścią dawnego imperium „króla bawełny”, fabrykanta L. Geyera. Strona jest także źródłem wiedzy o położonych na terenie Parku Reymonta obiektach Łódzkiego Parku Kultury Miejskiej, stanowiących przykład dawnej unikatowej zabudowy robotniczej. Za pomocą zdjęć, opisów i nagrań dźwiękowych e-przewodnik przybliża dzieje i architekturę kilkunastu historycznych obiektów Łodzi – miasta, które w niedługim czasie z rolniczej osady stało się światową potęgą przemysłu włókienniczego.

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "Kultura w sieci".

 

 

 

 

 

 

 

 • Rozbudowa kolekcji współczesnej tkaniny artystycznej Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi – etap trzeci

W ramach projektu rozbudowano kolekcję współczesnej tkaniny artystycznej CMWŁ oraz zrealizowano powiązane z nią programy edukacyjne i badawcze. Dzięki przyjętej strategii rozwoju zbiór stanowi reprezentatywną ilustrację współczesnej tkaniny artystycznej i ukazuje jej transformację w ostatnich latach. Znaczący wkład w kształtowanie kolekcji ma, organizowane przez instytucję od prawie 50 lat, Międzynarodowe Triennale Tkaniny ukazujące najnowsze trendy w sztuce tkaniny. Wytypowane do zakupu w tej edycji projektu prace zaprezentowane zostały w ramach 16 edycji wystawy – zainaugurowanej w 2019 r.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z programu Narodowe kolekcje sztuki współczesnej.

   

 

 • Tkanie ruchu – cykl warsztatów

Projekt zrealizowany był w ramach Programu wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej dla Łodzi i miał na celu propagowanie nowoczesnych form edukacji. 
„Tkanie ruchu" realizowane było jako cykl warsztatów z tańca i improwizacji ruchowej adresowanych do osób dorosłych polegających na interpretacji – za pośrednictwem ruchu ciała wybranych dzieł z kolekcji Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Celem warsztatów było przybliżenie uczestnikom różnorodnych zjawisk sztuki, rozwój wyobraźni i kreatywności, a także wzmocnienie świadomości własnego ciała.

 

 • "Antoni Starczewski. Transpozycje"

Projekt zakładał udostępnienie szerokiej publiczności prezentacji cyfrowej oraz katalogu w formie e-booka poświęconego Antoniemu Starczewskiemu – artyście związanemu z Łodzią, który śmiało eksplorował różnorakie obszary sztuk wizualnych (wykorzystując szeroki wachlarz mediów, m. in.: tkaninę, ceramikę, grafikę), muzyki czy języka, często zacierając granice między nimi, i którego koncepcja sztuki stanowi ważny wkład w rozwój sztuki europejskiej. Wirtualna ekspozycja przybliża sylwetkę artysty oraz wybór jego najciekawszych prac ze zbiorów CMWŁ i Fundacji Signum – w postaci wysokiej jakości cyfrowych odwzorowań ilustrujących oryginalną i
wielowątkową twórczość A. Starczewskiego. Dwujęzyczny e-katalog zawierający teksty krytyczne cenionych historyków sztuki oraz badaczy ukazuje dorobek artysty poprzez dwa przenikające się w jego działaniach wątki: rytm muzyczny oraz mise-en-scene – działania reżyserowane.

Zadanie pn. "Antoni Starczewski – artysta totalny – wystawa cyfrowa wraz z katalogiem" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Sztuki wizualne”.

 

   

 

 

 • „Rozwój kolekcji odzieży Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi”

  Projekt zrealizowany został w ramach programu grantowego Rozbudowa zbiorów muzealnych Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów i obejmował zakup dwóch unikatowych kolekcji Arkadiusa: „Virgin Mary Wears The Trousers” oraz „United States of Mind”. Na zakup 39 prac słynnego projektanta CMWŁ otrzymało środki w wysokości 30 500 zł. Zadanie wpisuje się w strategię rozwoju muzeum jako ważnego ośrodka gromadzącego zbiory z dziedziny współczesnej polskiej mody.

  Zakup dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.
   
 

 

 • 16. Międzynarodowe Triennale Tkaniny

  Przedmiotem projektu, realizowanego w latach 2019-2020, była organizacja 16. Międzynarodowego Triennale Tkaniny – festiwalu odbywającego się nieprzerwanie od prawie 50 lat, który w ciągu swego istnienia wyrósł na najpoważniejszy i najbardziej reprezentatywny, specjalistyczny przegląd poświęcony medium tkaniny w kontekście współczesnych trendów w sztuce (porównywalne imprezy w Lozannie i Kioto zakończyły działalność w latach 90. XX w.), w którym dotychczas wzięło udział ponad 2000 twórców z ponad 70 krajów. W ramach festiwalu przygotowane zostały trzy wystawy: międzynarodowa, pokonkursowa wystawa główna, ogólnopolska wystawa tkaniny unikatowej oraz ogólnopolska wystawa miniatury tkackiej wraz z towarzyszącymi im katalogami i informatorami. 16 MTT miała charakter przełomowy, ponieważ po prawie 5 dekadach jego istnienia Rada Programowa zdecydowała się wprowadzić w jego formule istotne zmiany, które pozwalają na pełniejsze dostosowanie go do współczesnych oczekiwań artystów i odbiorców.

  Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Sztuki wizualne 2019”.
 

    

 • Rozbudowa kolekcji współczesnej tkaniny artystycznej Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi – etap drugi


W ramach rojektu rozbudowano kolekcję współczesnej tkaniny artystycznej CMWŁ oraz zrealizowano powiązane z nią programy edukacyjne, badawcze i promocyjne podnoszące kompetencje w odbiorze sztuki współczesnej wśród odbiorców. Kolekcja, dzięki przyjętej strategii rozwoju, stanowić ma reprezentatywną ilustrację współczesnej polskiej tkaniny artystycznej tworzonej po 1945 roku i prezentować w wiarygodny sposób transformację, jaka nastąpiła w obrębie medium tkaniny w ostatnich dekadach. Wybór prac do kolekcji dokonywany jest w oparciu o stałą pracę badawczą specjalistów zatrudnionych w muzeum oraz współpracujących z nim i wynika z konieczności ciągłego rewidowania tego, co dzieje się w obszarze tego medium. Do zakupu wytypowano prace uznanych w tej dziedzinie współczesnych artystów polskich, reprezentujących różne pokolenia i postawy twórcze: Lidii Choczaj, Doroty Grynczel, Konrada Zych, Zbigniewa Sałaja, Anny Buczkowskiej, Kosmos Project: Ewy Bochen i Macieja Jelskiego.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z programu Regionalne kolekcje sztuki współczesnej  

 

                        

 

 • Zakup i montaż wentylacji mechanicznej w budynku "D" Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi


Przedmiotem projektu był zakup i montaż wentylacji mechanicznej w salach wystawowych budynku „D” Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Dotychczasowy system wentylacji był niewystarczający dla potrzeb instytucji prezentującej dzieła wymagające specjalnych warunków. Zaplanowane zadanie podniosło standard prowadzonej przez CMWŁ działalności, zoptymalizowało warunki klimatyczne sal wystawienniczych, co pozwala na dłuższą prezentację bardziej wrażliwych obiektów, zwiększa bezpieczeństwo wystawianych prac, szerokiej grupie odbiorców daje możliwość zapoznania się z pracami, które z racji wymogów klimatycznych były prezentowane rzadko i przez krótki czas. Przyczyniło się także do podniesienia komfortu osób zwiedzających instytucje.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z programu Infrastruktura kultury.

 

 

 

 • DIGITEX.cmwl.pl wirtualne zasoby Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

Celem projektu "DIGITEX.cmwl.pl – wirtualne zasoby Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi" jest digitalizacja i prezentacja –  za pośrednictwem nowoczesnego portalu – obiektów pochodzących ze zbiorów Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi oraz partnerów – Archiwum Państwowego w Łodzi i Muzeum Miasta Łodzi. Oprócz cyfrowych zasobów kolekcji CMWŁ na portalu udostępniane są wirtualne wystawy "Made in Łódź" i "Stworzone w odrodzonej Polsce", a także interaktywne zadania edukacyjne tj. quizy i puzzle dla dzieci oraz aplikacja do projektowania tkaniny żakardowej.

 

 

 • Jak osiągnąć sukces w branży modowej? Analiza znaczenia gospodarczego, dróg kariery i czynników sukcesu

ROZWÓJ SEKTORÓW KREATYWNYCH 2018

Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi zrealizowało w 2017 r. w ramach programu MKiDN Rozwój sektorów kreatywnych badanie branży modowej, którym objęci zostali klienci oraz projektanci i marki modowe z kategorii basic, premium i luksusowe. Rozkład próby projektantów proporcjonalny do liczebności każdej z trzech grup spowodował, że większość badanych reprezentowało modę z sektora basic, co dało dość pesymistyczny obraz tej branży, niedostatecznie mocno wybrzmiały sukcesy i przykłady efektownych karier. Tegoroczne badanie ma stanowić uzupełnienie poprzedniego i koncentrować się przede wszystkim na markach luksusowych i markach premium z potencjałem rozwojowym w kierunku najwyższej półki projektowania ubiorów. Dzięki temu uzyskamy informacje na temat dobrych praktyk i spróbujemy przygotować receptę na sukces w świecie mody. W efekcie badania rozpoznane zostaną trajektorie kariery projektantów, zdiagnozowane czynniki sukcesu polskich projektantów, zebrane i opracowane dobre praktyki.

RAPORT Z BADAŃ

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Wszystkie materiały wytworzone w projekcie zostały udostępnione na podstawie licencji otwartej Creative Commons.

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.

 

 • DIGITEX.cmwl.pl wirtualne zasoby Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

KULTURA CYFROWA 2017-2019

Celem zadania jest szerokie udostępnienie zdigitalizowanych zasobów Centralnego Muzeum Włókiennictwa oraz partnerów Archiwum Państwowego w Łodzi oraz Muzeum Miasta Łodzi za pośrednictwem nowoczesnego portalu pod roboczą nazwą Cyfrowe Muzeum Włókiennictwa, stworzonego w ramach projektu. Portal będzie intensywnie promowany poprzez stronę główną CMWŁ i działania media relations. Składał się będzie z 3 głównych komponentów: 1. prezentacji cyfrowych zasobów z kolekcji muzeum, 2. wirtualnych wystaw nawiązujących do wersji rzeczywistych ekspozycji oraz prezentacji tworzonych specjalnie na potrzeby portalu oraz 3. ciekawych, interaktywnych zasobów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 15 lat.

 

 

 • Jerzy Antkowiak. Moda Polska

SZTUKI WIZUALNE 2018

Projekt przybliży postać i twórczość J. Antkowiaka, jednego z najbardziej charyzmatycznych i utalentowanych projektantów mody w Polsce. Jego postać i prezentowane kolekcje staną się punktem wyjścia do rozważań na temat uniwersalnych mechanizmów kształtujących zjawisko mody, jak również sposobów prezentowania ubiorów w muzeach, a co za tym idzie także problemów związanych z funkcjonowanie ubioru jako dzieła sztuki mieszczącego się w obszarze sztuk wizualnych. Bogaty materiał wizualny prezentowany na wystawie zgrupowany zostanie wokół antonimicznych par pojęć, takich jak: idea – materia, wolność – zniewolenie, odmienność – powtarzalność, inwencja – konwencja, norma - wyłom i opatrzony cytatami projektanta celnie podsumowującymi dwubiegunowość świata mody. Dzięki temu rozwiązaniu widzowi zostanie zaproponowana narracja, która pozwoli skupić się na rozpoznawaniu nie tyle historycznych powiązań pomiędzy prezentowanymi obiektami, ile uniwersalnych mechanizmów wpływających na zjawisko mody.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 • Metamorfizm II. Wystawa Magdaleny Abakanowicz w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

WSPIERANIE DZIAŁAŃ MUZEALNYCH 2018

W kwietniu 2017 roku odeszła jedna z najważniejszych artystek XX w., M. Abakanowicz. Wystawa „Metamorfizm II” skupia się wokół zagadnień jej twórczości, które najwyraźniej pokazywały rewolucyjne zmiany w języku sztuki wprowadzone przez artystkę l. 60. i 70. XX w. Działając w obrębie tkaniny artystycznej, zdobywała międzynarodową sławę i uznanie. Jej światowa kariera rozpoczęła się na forum prestiżowego lozańskiego Biennale Tkaniny. Tam właśnie zadziwiła świat artystyczny prezentując odważne rozwiązania, które były drogą do wprowadzenia tkaniny w poczet sztuk wyzwolonych. Wystawa zaprezentuje nigdy w Polsce nie pokazywane prace będące częścią kolekcji szwajcarskiej Fundacji Toms Pauli. Mało znane tkaniny będące efektem szeregu eksperymentów i śmiałych decyzji artystycznych ukażą proces zmian i stopniowego nawarstwiania struktur, linię rozwoju jej języka formalnego. Wystawie towarzyszyć będzie publikacja z tekstami międzynarodowych ekspertów Giselle Eberhard Cotton i Mary Jane Jacob.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 • Zakup wyposażenia do Pracowni Konserwacji Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

WSPIERANIE DZIAŁAŃ MUZEALNYCH  2018

Projekt przewiduje zakup sprzętu koniecznego do realizacji zaawansowanych prac konserwatorskich w pracowni konserwacji Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Planowany zakup obejmuje sprzęt do zabiegów konserwatorskich, profilaktyki konserwatorskiej, dokumentacji konserwatorskich i do poprawy warunków pracy przy obiektach. Pracownia konserwatorska działająca w CMWŁ od roku 1960 specjalizuje się w pracach przy obiektach tekstylnych oraz papierowych. W mniejszym zakresie wykonywane są również konserwacje przy obiektach innego rodzaju (np. metalowych). Dotychczasowe wyposażenie pracowni jest przestarzałe, niekompletne, niespełniające standardów nowoczesnej, profesjonalnej pracowni. Najpoważniejszym problemem jest brak zaplecza technicznego do monitorowania warunków klimatycznych i oświetleniowych pracowni. Planowany do zakupu sprzęt usprawni prace konserwatorskie, rozszerzy zakres możliwości pracowni, podniesie jej standardy, zwiększy bezpieczeństwo obiektów i poprawi warunki pracy.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 • Niemapa Łódź – interaktywna przestrzeń sztuki w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

WYDARZENIA ARTYSTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 2018

Przedmiotem projektu jest wystawa interaktywna prezentująca miasto Łódź jako przestrzeń sztuki, skierowana do dzieci i młodzieży. Poprzez wykorzystanie metod aktywizujących wystawa ma na celu m.in. zwiększenie wiedzy nt. sztuki w mieście i unikalnej tożsamości kulturowej Łodzi. Podstawową praktyką wystawy zarówno na poziomie projektowania, jak i jej odbioru będzie proces ko-kreacji dzieła realizowany przez interdyscyplinarny zespół (kuratorzy, ilustratorzy, architekci, animatorzy, artyści i aktywiści miejscy) wraz z reprezentacją ze strony grupy odbiorców. Na jego bazie powstanie instalacja przestrzenna wyrażona nowoczesną ilustracją z narracją kuratorską dopasowana do możliwości percepcyjnych docelowej grupy odbiorców. Zarówno instalacja wystawowa będąca niepowtarzalnym dziełem artystycznym, jak i bogaty program wydarzeń towarzyszących wykorzystywać będą nowoczesne technologie, nowatorskie metody edukacyjne i wysokiej jakości komunikację wizualną opartą na sztuce ilustracji.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 • Geyer Music Factory 2018 – 10. jubileuszowa edycja festiwalu

KULTURA INTERWENCJE 2018

GEYER MUSIC FACTORY (GMF) to cykl letnich koncertów plenerowych odbywających się na terenie Białej Fabryki Ludwika Geyera (siedziby CMWŁ) – jednym z najpiękniejszych w Polsce zabytków architektury przemysłowej. Na rok 2018 przypada dziesiąta – jubileuszowa edycja festiwalu. W piątkowe letnie wieczory od 29.06.2018 do 31.08.2018 wewnętrzny dziedziniec muzeum zamieni się w scenę muzyczną, na której wystąpią znani i cenieni polscy muzycy. Różnorodność prezentowanych stylów muzycznych, niska cena biletu w porównaniu z innymi wydarzeniami muzycznymi tej rangi oraz wysoki poziom artystyczny składają się na niezwykle atrakcyjną ofertę kulturalną dla szerokiego grona odbiorców. Wybrane koncerty będą poprzedzone zwiedzaniem CMWŁ – jedynego w swoim rodzaju muzeum w Polsce łączącego prezentację zabytkowych maszyn, dokonań twórców wzornictwa przemysłowego, mody, rękodzieła i tkaniny artystycznej. Zwiedzanie wystaw zostanie umożliwione odbiorcom w ramach biletu wstępu na koncerty GMF.

 • Rozbudowa kolekcji współczesnej tkaniny artystycznej Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

REGIONALNE KOLEKCJE SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ 2018

Projekt zakłada rozbudowę kolekcji współczesnej tkaniny artystycznej CMWŁ. Stanowi ona reprezentatywną ilustrację historii polskiej tkaniny artystycznej tworzonej po 1945 r i dzięki przyjętej strategii rozwoju prezentuje w wiarygodny sposób transformację, jaka nastąpiła w obrębie tekstylnego medium w ostatnich dekadach. Wybór prac do kolekcji dokonywany jest w oparciu o stałą pracę badawczą oraz konieczność ciągłego rewidowania tego co dzieje się w obszarze tekstylnego medium. Do zakupu wytypowano: cykl malowanych jedwabi W. Sadleya - "Całuny" - ze względu na rzadką technikę, wysoką wartość artystyczną prac oraz ugruntowaną renomę artysty; tkaninę A. Bielawskiej - "Kiedy rzeczy znajdą swoje miejsce (zielony koc)", która uzupełnieni podkolekcję 217 unikatowych żakardów, o dzieła autorstwa obecnie tworzących artystów; zestaw strojów z performensu "Matka Ziemia Siostra Księżyc" J. Malinowskiej i CT Jaspera, które obrazują najnowsze kierunki w jakich również zmierza tkanina artystyczna.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

 • Rzemiosła dawnej Łodzi. Pracownia haftu maszynowego w Skansenie Łódzkiej Architektury Drewnianej CMWŁ

MUZEUM HISTORII POLSKI
PATRIOTYZM JUTRA

Celem głównym projektu jest promowanie wiedzy o historii i rozwoju rzemiosła hafciarskiego w Łodzi, od początków XIX w. po czasy powojenne, przy pomocy wystawy ukazującej wnętrze dawnej pracowni oraz losy jej właścicieli, multimediów i licznych działań edukacyjno-animacyjnych. Cele szczegółowe obejmują pogłębienie wiedzy młodych odbiorców o historii Łodzi, wzrost identyfikacji mieszkańców ze swoją małą ojczyzną i korzeniami kulturowymi, pogłębienie postawy patriotyzmu lokalnego, zainteresowania własnym dziedzictwem kulturowym, integracji międzypokoleniowej. Projekt ukazuje także haft szerzej - jako ważny element dziedzictwa kulturowego - dzięki warsztatom edukacyjnym poświęconym dawnym technikom, wzorom i zastosowaniom haftu, ilustrowanym zabytkowymi obiektami z kolekcji CMWŁ.

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu "Patriotyzm Jutra"

Informacja o wystawie

Program wydarzeń towarzyszących

Tekst kuratorski

Plakat

Ulotka

Scenariusz filmu

Teaser do filmu

Film

Gra terenowa

Scenariusz warsztatów "Sztandarowo niestandardowo" 

Link do zdjęć

 

Wszystkie materiały wytworzone w projekcie zostały udostępnione na podstawie licencji otwartej Creative Commons

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.

 

 • Zakup wyposażenia do działalności wystawienniczej, edukacyjnej i naukowej Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

INFRASTRUKTURA KULTURY 2017

Przedmiotem projektu jest modernizacja oświetlenia w salach ekspozycyjnych oraz doposażenie instytucji w podstawowy sprzęt istotny z punktu widzenia realizacji zadań statutowych. Zaplanowane zadania pozwolą na podniesienie standardu prowadzonej przez CMWŁ działalności i wyjdą naprzeciw oczekiwaniom współczesnych odbiorców. Zaplanowana modernizacja oświetlenia jest najpilniejszą inwestycją, warunkującą otwarcie kluczowych wystaw czasowych planowanych w roku 2017. Plan modernizacji oświetlenia zakłada wymianę oświetlenia na 3 piętrach budynku Białej Fabryki na system spełniający wymogi bezpieczeństwa i ochrony zbiorów. Elementem projektu jest doposażenie działów merytorycznych, w Biblioteki w nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny do prowadzenia rozbudowanej działalności kulturalnej, naukowej i popularyzatorskiej

 • Branża modowa – znaczenie gospodarcze, analiza czynników sukcesu i dalszych możliwości rozwoju

ROZWÓJ SEKTORÓW KREATYWNYCH 2017

Projektowanie mody to jeden z głównych, świetnie rozwijających się, sektorów kreatywnych. Ubrania od projektantów znajdują coraz więcej entuzjastek i entuzjastów w polskim społeczeństwie. Moda XX i XXI wieku, a szczególnie dzieła polskich projektantów i wytwory rodzimych wytwórców odzieży znajdują się w zakresie zainteresowań kolekcjonerskich i popularyzatorskich Centralnego Muzeum Włókiennictwa. Muzeum sukcesywnie rozwija kolekcję ubiorów i akcesoriów mody oraz organizuje wystawy poświęcone temu tematowi, a także prowadzi działalność badawczą na tym polu. Branża modowa rozwija się i różnicuje wewnętrznie w sposób niezwykle dynamiczny, posiada ona również istotne znaczenie kulturotwórcze, kreuje określony styl życia, związany z preferowaniem polskich produktów. W kontekście tak dynamicznego rozwoju, dla CMWŁ, jako instytucji zajmującej się m.in. gromadzeniem wiedzy na temat ubiorów, zasadnym wydaje się zbadanie tego sektora kreatywnego, oszacowanie jego znaczenia gospodarczego.

Raport badawczy do pobrania na zasadach wolnej licencji 

 

 

 • Bunt materii. 15 edycji Międzynarodowego Triennale Tkaniny w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

SZTUKI WIZUALNE 2017

Projekt stanowi podsumowanie piętnastu edycji najstarszego, największego i najbardziej prestiżowego międzynarodowego wydarzenia, promującego współczesną sztukę włókna na świecie tj. Międzynarodowego Triennale Tkaniny, którego organizacja pozostawiła trwały ślad w kolekcji tkaniny współczesnej Centralnego Muzeum Włókiennictwa. W latach 1972-2016 zgromadzony został zbiór ponad 200 prac, pozyskanych drogą kupna, darowizn, przekazów od uczestników triennale. Kolekcja ta jest najpoważniejszym, niezmiernie różnorodnym i reprezentatywnym zbiorem sztuki włókna na świecie i to ona właśnie leży w centrum zainteresowania wystawy "Bunt materii" oraz szeregu wydarzeń towarzyszących z udziałem młodych i uznanych artystów tkaniny tworzących w Polsce i zagranicą.

 • Nostalgia za Kresami. Ludowa tkanina wileńska, poleska i huculska

KULTURA LUDOWA I TRADYCYJNA 2017

Przedmiotem projektu jest wystawa prezentująca tkaniny pochodzące z obszaru dawnej Rzeczpospolitej – wieloetnicznej Polski kresowej oraz towarzysząca jej publikacja popularnonaukowa. Przybliżenie szerokiej publiczności unikatowych, zanikających technik tkackich oraz pokazanie różnorodności rozwiązań artystycznych, uzyskiwanych dzięki tym technikom, przyczynia się do popularyzacji i pielęgnowania dziedzictwa kultur tradycyjnych. Dodatkowo na wystawie prezentowane są zdjęcia archiwalne o tematyce etnograficznej wykonane w latach 30. XX wieku na terenie Polesia – swoistego rodzaju speculum memor – dzięki którym tamta rzeczywistość staje się publiczności bliższa. Wystawie towarzyszy publikacja popularnonaukowa pozwalająca na poznanie takich zagadnień jak: ludowe surowce włókiennicze, struktura tkanin i ich technika, charakterystyczne motywy zdobnicze. Bogato ilustrowana publikacja zawiera słowniczek wyrażeń gwarowych oraz określeń technicznych.

 • WYSTAWA PRAC MAGDALENY ABAKANOWICZ W CENTRALNYM MUZEUM WŁÓKIENNICTWA W ŁODZI

Wystawa ma na celu uhonorowanie jednej z największych postaci polskiej sztuki - Magdaleny Abakanowicz. Jej śmierć wyznacza cezurę w annałach życia artystycznego w Polsce, bowiem odeszła osoba, która nie tylko na arenie światowej dowodziła wielkości naszej sztuki, ale też w skali międzynarodowej wyznaczała trendy artystyczne, którymi podążały po niej całe pokolenia twórców. Jest symbolem rewolucjonizmu w sztuce oraz tego, że w tej dziedzinie granice (nie tylko w sensie geograficznym) nie istnieją. Wystawa ukazywać będzie przekrojowo twórczość Magdaleny Abakanowicz, kładąc nacisk na realizacje tkaninowe w kontekście jej późniejszych dokonań spoza tej dziedziny.

 • AE. ASIA – EUROPE III. INTERNATIONAL TOURING EXHIBITION

ASIA – EUROPE to wieloletni projekt, zapoczątkowany w 2009 roku, który ma na celu prowadzenie dyskursu międzykulturowego między artystami z europejskiego obszaru sztuki a ich kolegami z Dalekiego Wschodu. Relacje te trwają i rozwijają się, a wystawa w CMWŁ stwarza okazję do przyjrzenia się ich implikacjom. Wystawa ma prawdziwie międzynarodowy charakter, skupia w jednym miejscu prace artystów z krajów Azji i Europy: Japonii i Korei oraz Francji, Belgii, Polski, Węgier, Hiszpanii, Luxemburga, Czech, Finlandii, Łotwy, Litwy, Holandii, Niemiec i Włoch. Zaprezentowane dzieła zrealizowane zostały w różnorodnych technikach pokazujących bogactwo formalne szeroko pojętej sztuki włókna.

 • TKANINA UNIKATOWA WŁODZIMIERZA CYGANA

Celem projektu jest przygotowanie wystawy łódzkiego artysty, wykładowcy i cenionego w świecie znawcy sztuki włókna, laureata wielu prestiżowych nagród i członka prestiżowych gremiów artystycznych - prof. dr hab. Włodzimierza Cygana. Ekspozycja wpisuje się w cykl wystawienniczy Centralnego Muzeum Włókiennictwa, poświęcony najwybitniejszym postaciom polskiej sztuki tkaniny, uznanym zarówno w kraju, jak i w świecie. Centralne Muzeum Włókiennictwa zaprezentuje prace pochodzące z ostatnich 20 lat pracy twórczej autora. Pokazane zostaną eksponaty o niezwykłych strukturach, manifestujące artystyczne możliwości tkwiące w konstrukcji tkaniny, część z nich dodatkowo wykorzystuje włókno transmitujące światło (tzw. światłowód).

 • MIASTO POSTINDUSTRIALNE I JEGO DZIEDZICTWO W XXI WIEKU. OCHRONA-KONSERWACJA-REWITALIZACJA – KONFERENCJA GRUPY ROBOCZEJ NIEMIECKICH I POLSKICH HISTORYKÓW SZTUKI I KONSERWATORÓW

Projekt zakłada zorganizowanie konferencji poświęconej badaniom polskich i niemieckich historyków sztuki oraz konserwatorów obiektów zabytkowych, dotyczącym szeroko rozumianej tematyki postindustrialnego dziedzictwa miast ukształtowanych w XIX wieku w wyniku rewolucji przemysłowej. Konferencja Grupy Roboczej Niemieckich i Polskich Historyków Sztuki i Konserwatorów jest przedsięwzięciem cyklicznym goszczącym za każdym razem w innym, wybranym polskim lub niemieckim mieście. Gospodarzem konferencji w 2017 roku jest Łódź, a Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi podjęło się roli organizatora konferencji, we współpracy ze Stowarzyszeniem Historyków Sztuki i Katedry Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego oraz Europejskim Uniwersytetem Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Konferencja odbyła się w dniach 12-13.10. 2017. 

Sprawozdanie