Organizatorzy


 Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie to najstarsza polska uczelnia plastyczna. Została utworzona na mocy statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego z października 1818 roku. ASP kształci przyszłych artystów, twórców sztuk pięknych, sztuk projektowych oraz konserwatorów i restauratorów dzieł sztuki. Szkoła Doktorska obejmuje sześciosemestralne studia stacjonarne prowadzące do uzyskania doktoratu w dyscyplinie „sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki”. Uczelnia ma na swoim koncie realizację licznych kulturalnych projektów międzynarodowych, m.in.: wystawę Daleki Wschód – bliskie spojrzenie w Galerii ASP w Krakowie (2019) zorganizowaną we współpracy z Centralną Akademią Sztuk Pięknych w Pekinie (CAFA).

Wydział Sztuk Pięknych, Muzyki i Wzornictwa na Uniwersytecie w Bergen ma swoje korzenie w edukacji artystycznej z 1772 roku. Współczesny wydział, utworzony w 2017 roku, obejmuje trzy kierunki, które mają wspólną administrację. Łącznie wydział liczy około 600 studentów i 130 pracowników. KMD prowadzi badania artystyczne i naukowe oraz współpracuje z wiodącymi instytucjami na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym w ramach wielu kontynuowanych międzynarodowych projektów kulturalnych. Jednym z nich jest artystyczny projekt badawczy pn. Akustyka społeczna: dźwięk, ucieleśnienie, społeczność (2019–2023) dotyczący relacyjnych, materialnych i artystycznych właściwości dźwięku ujmowanego jako twórcze medium pielęgnowania współpracy oraz kwestionowania modeli wiedzy i sprawczości odwołujących się do tego, co oczywiste, czytelne i policzalne.
 

       
 

Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi jest miejską instytucją kultury prowadzącą działania o charakterze naukowobadawczym, kulturalnym i edukacyjnym. Zgromadzone w muzeum zbiory to blisko 33 500 obiektów związanych z historią włókiennictwa, włókienniczym procesem produkcyjnym, zabytkową i współczesną tkaniną artystyczną, tkaniną ludową, odzieżą i wzornictwem przemysłowym. Siedzibą Muzeum jest Biała Fabryka – kompleks klasycystycznych budynków, wybudowanych w latach 1835–1839 przez Ludwika Geyera, jeden z najpiękniejszych w Polsce zabytków architektury przemysłowej. Na terenie Muzeum mieści się Łódzki Park Kultury Miejskiej z ośmioma historycznymi obiektami, typowymi dla zabudowy Łodzi w XIX i na pocz. XX wieku. Wystawiennicza działalność Muzeum obejmuje ekspozycje kolekcji oraz wystawy sztuki współczesnej, dla których punktem wyjścia lub inspiracją jest tkanina interpretowana w rozmaitych perspektywach badawczych.

    

Dowiedz się więcej