Modernizacja budynków Białej Fabryki


 Projekt pn. „Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia”, który otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zakładał m.in. odnowienie elewacji oraz wnętrz najstarszego skrzydła zabytkowej fabryki – budynku A

W ramach projektu przeprowadzone zostały prace na zachodniej, południowej i północnej elewacji budynku. Zmodernizowano ponad 2 200 melewacji podczas pracochłonnego, wieloetapowego procesu. Co ważne, historyczna struktura fasady zabytkowego budynku została zachowana. Pierwszym krokiem były umycie wysokociśnieniowe całej elewacji, co miało na celu usunięcie zanieczyszczeń, w tym patyny. Następnie pogłębiono pęknięcia oraz rysy i odkuto tzw. elementy głuche, czyli strukturalnie osłabione. Po kolejnym myciu, usuwającym pył, elewację zagruntowano, naprawiono uszkodzone elementy, wypełniono rysy i zszyto pęknięcia konstrukcyjne. Następną czynnością było uzupełnienie wierzchniej wyprawy oraz scalenie jej z oryginalną strukturą. Po zagruntowaniu preparatem, wyrównującym chłonność podłoża, cała elewacja została pomalowana farbą krzemianową w kolorze starej bieli. Ostatnim zabiegiem było nałożenie powłoki antygrafitti, odpornej chemicznie i łatwo zmywalnej.

Pierwszym etapem prac we wnętrzu budynku A było mechaniczne oczyszczenie drewnianych stropów i słupów. Drewniane konstrukcje, pokryte grubą warstwa farby należało wypiaskować. Użyto do tego specjalistycznych, sterowanych ręcznie urządzeń. Ze względu na zapylenie, prace te wykonywano w strefie oddzielonej kotarami przy zastosowaniu specjalnych środków ostrożności. Po oczyszczeniu konstrukcji drewnianych na wszystkich czterech kondygnacjach, nastąpiło uzupełnienie ubytków i zabezpieczenie wszystkich drewnianych elementów wysokiej klasy przeciwpożarowymi materiałami, co odbyło się w porozumieniu z konserwatorem zabytków.

Dzięki archiwalnej kwerendzie odnaleziono zdjęcie wnętrz budynku z 1938 roku, na podstawie którego odtworzono schemat kolorystyczny: po gruntowanym oczyszczeniu charakterystyczne drewniane konstrukcje stropów zostały zaimpregnowane oraz pomalowane farbą w kolorze rozbielonej szarości. Dzięki temu przestrzenie fabryki są bardzo zbliżone do pierwotnego, historycznego wyglądu.

W budynku zainstalowano nowe instalacje elektryczne oraz teletechniczne: w tym system sygnalizacji pożaru SSP, system sygnalizacji włamania i napadu SSWIN oraz instalację kontroli dostępu KD. Sale ekspozycyjne wyposażone zostały także w nową, przeciwpożarową stolarkę aluminiową.

Kolejnym etapem prac była renowacja parkietów: szlifowanie, cyklinowanie i olejowanie. Podczas tych działań zdemontowano i oddano do przeformatowania 100 000 drewnianych klepek. Do ponownego wykorzystania można było użyć 2/3 oryginalnego parkietu.

Ponad tysiąc lamp zostało zamontowane w celu stworzenia nowego, innowacyjnego oświetlenia technicznego i ekspozycyjnego. Nowoczesne i energooszczędne oświetlenie oparte na technologii LED, z systemem sterowania DALI, pozwoli na dowolne sterowanie oprawami, a co za tym idzie umożliwi dostosowywanie kierunku oraz natężenie światła indywidualnie do potrzeb każdej ze stref planowanych wystaw.

 

Projekt pod nazwą „Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia” otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jego całkowita wartość wynosi 15 470 925, 23 zł. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 8 963 559, 18 zł. Wkład własny Miasta Łódź to 6 397 376, 63 zł.

Dowiedz się więcej


Inwestycje

Opis inwestycji przeprowadzonych w CMWŁ