Kolekcja tkaniny przemysłowej


 W naszych zbiorach znajduje się największa wśród polskich muzeów i jedna z największych na świecie kolekcja tkanin przemysłowych – ponad 6,5 tys. pozycji inwentarzowych. Zasadniczą i najważniejszą jej część stanowią katalogi fabryczne i handlowe wszystkich znaczących zakładów włókienniczych okręgu łódzkiego oraz innych ośrodków polskich. W mniejszym zakresie reprezentowane są próbniki pochodzące z zachodnioeuropejskich centrów tekstylnych. Do szczególnie ważnych i cennych zaliczyć możemy zespoły dokumentujące produkcję i zmiany zachodzące w zakresie techniki, technologii i wzornictwa tkanin na przestrzeni kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu lat.

Drugą po katalogach, znaczącą grupę eksponatów stanowią tkaniny metrażowe oraz wyroby gotowe, spośród których na uwagę zasługuje unikatowy zespół jedwabnych szali i chustek z Centralnej Doświadczalnej Stacji Jedwabniczej w Milanówku, pluszowe i żakardowe nakrycia na stoły i łóżka oraz bielizna stołowa i pościelowa. Unikalną grupę tworzą kolekcje autorskie wybitnych artystów, wieloletnich projektantów tkanin, m.in.: kolekcja Cecylii Siółkowskiej-Królikowskiej zawierająca fragmenty firanek i koronek oraz Krystyny Nadratowskiej-Górskiej obejmująca ręczniki i tkaniny kąpielowe.

W naszym muzeum obok dawnych, gromadzone są także tekstylia współczesne pozyskiwane od działających polskich i zagranicznych firm oraz przejmowane po likwidowanych zakładach tekstylnych. Ilustrują najnowsze technologie i trendy w zdobnictwie tkanin i dzianin i stanowią ważny materiał do historii wzornictwa odzieżowego. Dzięki współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi, możemy się także pochwalić imponującym zbiorem tkanin projektowanych przez studentów (począwszy od lat 50. XX w.) w pracowniach Lucjana Kintopfa, Leszka Kunki, Hanny Orzechowskiej, Janiny Tworek-Pierzgalskiej, Teresy Tyszkiewicz, Bolesława Tomaszkiewicza.

Kolekcję tkanin i próbników uzupełnia pododdział Dokumentacja, w którym gromadzone są materiały archiwalne dokumentacyjno-artystyczne – księgi wzorów, szkice, projekty, kartony i rysunki techniczne tkanin, a także fotografie.

Dowiedz się więcej


Kolekcja

Muzeum techniki i przemysłu, sztuki, designu, mody, historii regionu, etnograficzne… Dzięki niezwykle bogatym i zróżnicowanym zbiorom Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi jest po trosze każdą z tych instytucji