Oferta Muzeum dla osób z niepełnosprawnością wzroku


 Nasz Dział Edukacji organizuje oprowadzanie po wystawach dla osób z niepełnosprawnością wzroku, oparte na audiodeskrypcjach oraz zmyśle dotyku. Na zamówienie organizuje również warsztaty, w których kluczową rolę pełni działanie i poznawanie przez dotyk. 

Rekomendujemy skorzystanie z asysty Działu Edukacji, ponieważ nasze wystawy nie są w pełni dostępne dla osób z niepełnosprawnością wzroku. 

Od marca 2022 roku dostępne będą tyflomapki i tyflotablice ułatwiające osobom z dysfunkcją wzroku poruszanie się po naszym muzeum. 

Dostępność wystawy stałej Łódzkie mikrohistorie. Ludzkie mikrohistorie

W każdym mieszkaniu znajdują się obiekty do dotykania. Część materiałów w pokojach kontekstów ma formę dźwiękową. W domku Pani Bennichowej dodatkowo dostępne jest nagranie o koronce klockowej i spis inwentarza Bennicha. Planujemy również opracowanie audiodeskrypcji do wszystkich domów objętych wystawą. 

Dostępność wystawy stałej Mɪᴀsᴛᴏ – Mᴏᴅᴀ – Mᴀsᴢʏɴᴀ ​​​​​

Część wystawy jest dostępna dotykowo (np. repliki detali architektonicznych i obiekty z sekcji Laboratorium), część do słuchania (np. nagrania wywiadów z byłymi pracownicami i pracownikami przemysłu włókienniczego w Łodzi). 

W sprawie oferty edukacyjnej oraz oprowadzania możesz skontaktować się z Działem Edukacji. Adres e-mail: edukacja@cmwl.pl. Telefon komórkowy: +48 500 527 855.
 

Dowiedz się więcej


Dostępność, czyli Muzeum dla wszystkich

Informacje o udogodnieniach i ofercie Muzeum dla osób z niepełnosprawnościami.