Oferta Muzeum dla osób z niepełnosprawnością wzroku


 Nasz Dział Edukacji organizuje oprowadzanie po wystawach dla osób z niepełnosprawnością wzroku, oparte na audiodeskrypcjach oraz zmyśle dotyku. Na zamówienie organizuje również warsztaty, w których kluczową rolę pełni działanie i poznawanie przez dotyk. 

Rekomendujemy skorzystanie z asysty Działu Edukacji, ponieważ nasze wystawy nie są w pełni dostępne dla osób z niepełnosprawnością wzroku. 

Od marca 2022 roku dostępne będą tyflomapki i tyflotablice ułatwiające osobom z dysfunkcją wzroku poruszanie się po naszym muzeum. 

 

Dostępność wystawy stałej Łódzkie mikrohistorie. Ludzkie mikrohistorie

W każdym mieszkaniu znajdują się obiekty do dotykania. Część materiałów w pokojach kontekstów ma formę dźwiękową. W domku Pani Bennichowej dodatkowo dostępne jest nagranie o koronce klockowej i spis inwentarza Bennicha. Planujemy również opracowanie audiodeskrypcji do wszystkich domów objętych wystawą. 

 

Dostępność wystawy stałej Mɪᴀsᴛᴏ – Mᴏᴅᴀ – Mᴀsᴢʏɴᴀ ​​​​​

Do budynku z wystawą prowadzi ścieżka nawigacyjna wyposażona w 5 totupointów z wgranymi komunikatami. Wewnątrz budynku A i w przestrzeni wystawy zainstalowana została ścieżka naprowadzająca, zaopatrzona w punkty uwagi. Stopnie i półstopnie w budynku zostały oznaczone taśmą antypoślizgową i kontrastową. Również poręcze na klatce schodowej zostały dostosowane do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku, co zostało uzupełnione odpowiednim oznakowaniem pięter na poręczach. 

Wystawę zwiedzać można z pomocą audioprzewodnika: do wybranych obiektów i stref tematycznych przygotowano 35 audiodeskrypcji. Wykonano 10 replik obiektów do dotykania, które znaleźć można na wystawie: muralu Pewex, wzoru zaprojektowanego przez Władysława Strzemińskiego, neonu Telimeny, logotypu Domu Sprzedaży wysyłkowej, muralu Eskimo, maszyn: zgrzebiarki i krosna oraz prezentowanych strojów. Udostępniona została także miniatura mapy z granicami Łodzi z różnych lat.Część wystawy jest dostępna dotykowo (np. repliki detali architektonicznych i obiekty z sekcji Laboratorium), część do słuchania (np. nagrania wywiadów z byłymi pracownicami i pracownikami przemysłu włókienniczego w Łodzi). 

Personel muzeum wziął udział w szkoleniach przygotowujących do przyjęcia gości z niepełnosprawnością wzroku.

 

Jak dotrzeć na wystawę stałą Mɪᴀsᴛᴏ – Mᴏᴅᴀ – Mᴀsᴢʏɴᴀ ​​​​:

Ta droga oznakowana jest przez system Totupoint. Wskazówki nawigacyjne znajdują się również w ścieżce audiozwiedzania - audioprzewodniki można pobrać w kasie biletowej.

  • Po wyjściu z kasy należy przejść około 100 metrów wzdłuż budynku po lewej stronie. Kiedy dojdziemy do rogu budynku, skręcamy w lewo.
  • Następnie idziemy około 35 metrów wzdłuż budynku, który wciąż mamy po lewej stronie - aż dojdziemy do podcieni. Podcienia prowadzą na wewnętrzny dziedziniec. Skręcamy w lewo, w podcienia.
  • Idziemy podcieniami i wchodzimy na dziedziniec. Po wejściu na dziedziniec należy skierować się lekko na ukos, w prawą stronę. Na dziedzińcu należy zachować ostrożność ze względu na kamienistą nawierzchnię (tak zwane kocie łby).
  • Za około 40 metrów znajdziemy się przy wejściu do budynku Kotłowni.Wejście do budynku wymaga pokonania dwóch wysokich stopni schodów (około 20 centymetrów każdy). Można skorzystać również z podjazdów dla wózków - z prawej lub lewej strony schodów. Niestety podjazdy wykonane są z kociego bruku, dlatego korzystanie z nich także wymaga ostrożności.
  • Drzwi do budynku rozsuwają się automatycznie.


W sprawie oferty edukacyjnej oraz oprowadzania możesz skontaktować się z Działem Edukacji. Adres e-mail: edukacja@cmwl.pl. Telefon komórkowy: +48 500 527 855.

Dowiedz się więcej


Dostępność, czyli Muzeum dla wszystkich

Informacje o udogodnieniach i ofercie Muzeum dla osób z niepełnosprawnościami.