Oprowadzania tematyczne


 Oprowadzania tematyczne z edukatorem to możliwość zwiedzania wystaw stałych i czasowych wybraną ścieżką. Podczas oprowadzania uczestnicy mają szansę zgłębiać konkretne zagadnienia.

 

 

Dowiedz się więcej