Projekty 2021


 

  • „Miasto – Moda – Maszyna. Przemysł włókienniczy w Łodzi oraz przemysł odzieżowy w Polsce” - wystawa stała CMWŁ”

Projekt obejmuje organizację wystawy stałej “Miasto – Moda – Maszyna” na 3 kondygnacjach najstarszego – zachodniego skrzydła Białej Fabryki, zmodernizowanego dzięki środkom UE. Wraz z otwartą w 2020 r. ekspozycją stałą pt. “Łódzkie mikrohistorie. Ludzkie mikrohistorie” stanowić będzie trzon oferty wystawienniczej muzeum. Celem projektu jest poprawa dostępu do dziedzictwa historycznego poprzez popularyzację zagadnień związanych z miastotwórczą rolą przemysłu włókienniczego, który w XIX i XX w. kształtował oblicze Łodzi, wpływał na jej sytuację gospodarczą, społeczną i kulturową a także stymulował rozwój przemysłu odzieżowego w Polsce.

Ekspozycja skonstruowana jest wokół trzech tematów: maszyny i techniki włókiennicze, historia Łodzi, wzornictwo i moda. Dzięki temu zwiedzający będą mogli prześledzić cały proces produkcyjny, poczynając od naturalnych surowców a kończąc na gotowych wyrobach przemysłu tekstylnego – tkaninach i ubiorach. Wystawa zostanie uzupełniona filmami, materiałami dźwiękowymi czy animacjami z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych oraz wzbogacona programem towarzyszącym: oprowadzaniami kuratorskimi, wykładami i warsztatami.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – w ramach programu „Wspieranie działań muzealnych 2021”.

 

  • „Wystawa multimedialna i materiały edukacyjne dostępne online o Helenie Bohle-Szackiej”

Projekt obejmuje organizację wystawy pt. „Helena Bohle-Szacka. Przenikanie”, udostępnienie materiałów edukacyjnych on-line oraz warsztaty towarzyszące ekspozycji. Punkt wyjścia wystawy stanowi biografia i twórczość Heleny Bohle-Szackiej – artystki związanej z Łodzią, projektantki mody i graficzki, więźniarki obozów Ravensbrück i Helmbrechts, Polki pochodzenia niemiecko-żydowskiego.

Na ekspozycji udostępnione zostaną artefakty i archiwa z kolekcja Galerii Slendzińskich w Białymstoku – głównego partnera projektu, wywiad z Heleną Bohle-Szacką poświęcony m.in. jej doświadczeniom w obozach Ravensbrück i Helmbrechts podczas II wojny światowej, a także dzieła współczesnych artystów, którzy w ramach prezentacji pt. „Walka z zapomnieniem” stworzą prace inspirowane biografią i twórczością Bohle-Szackiej, odnoszące się do tematu terroru nazistowskiego w czasie II wojny światowej i obecnych form dyskryminacji w Europie.


Dofinansowano ze środków Fundacji "Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość“ (Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“) w ramach programu „Historia lokalna”.

 

 

 

  • „Rozwój kolekcji odzieży Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi – edycja II”

 

Projekt realizowany jest w ramach programu grantowego Rozbudowa zbiorów muzealnych Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów i obejmuje zakup trzech unikatowych kolekcji Arkadiusa: „Realizacji projektów z okresu studiów w Central Saint Martins w Londynie", „Queen of Sheba” oraz „Paulina”, a także kolekcję autorstwa RAD Duet „Wiesia”. Na zakup tych prac CMWŁ otrzymało środki w wysokości 54 600 zł. Zadanie wpisuje się w strategię rozwoju muzeum jako ważnego ośrodka gromadzącego zbiory z dziedziny współczesnej polskiej mody, a wybrane do zakupu kolekcje stanowią przykłady istotnego wkładu polskich projektantów w świat mody.

 

Zakup dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.