Projekty 2021


 

  • ZazieleniaMY 

Projekt polega na wykonaniu nasadzeń wokół zabytkowej willi oraz żywopłotu na terenie Łódzkiego Parku Kultury Miejskiej Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi położonego w Parku im. Wł. Reymonta. Ma na celu ochronę już istniejącej historycznej części parku, a także wzbogacenie go o nowe nasadzenia, dostosowane do charakteru muzealnego Łódzkiego Parku Kultury Miejskiej, a także zwiększające różnorodność biologiczną tego obszaru zieleni poprzez zastosowanie krzewów ozdobnych i bylin. Wybrano rośliny stosowane często w tego typu założeniach ogrodowych biorąc pod uwagę panujące tu warunki klimatyczne. Zastosowana zieleń uatrakcyjni otoczenie zabytkowych budowli położonych na terenie parku, jak również umili odwiedzającym przebywanie na jego terenie. Dzięki odpowiedniemu doborowi roślin będą one zdobić park przez cały rok, rośliny kwitnące przez całą wiosnę do jesieni, a zimą – rośliny zimozielone.

 

  • „Miasto – Moda – Maszyna. Przemysł włókienniczy w Łodzi oraz przemysł odzieżowy w Polsce” - wystawa stała CMWŁ”

Projekt obejmuje organizację wystawy stałej “Miasto – Moda – Maszyna” na 3 kondygnacjach najstarszego – zachodniego skrzydła Białej Fabryki, zmodernizowanego dzięki środkom UE. Wraz z otwartą w 2020 r. ekspozycją stałą pt. “Łódzkie mikrohistorie. Ludzkie mikrohistorie” stanowić będzie trzon oferty wystawienniczej muzeum. Celem projektu jest poprawa dostępu do dziedzictwa historycznego poprzez popularyzację zagadnień związanych z miastotwórczą rolą przemysłu włókienniczego, który w XIX i XX w. kształtował oblicze Łodzi, wpływał na jej sytuację gospodarczą, społeczną i kulturową a także stymulował rozwój przemysłu odzieżowego w Polsce.

Ekspozycja skonstruowana jest wokół trzech tematów: maszyny i techniki włókiennicze, historia Łodzi, wzornictwo i moda. Dzięki temu zwiedzający będą mogli prześledzić cały proces produkcyjny, poczynając od naturalnych surowców a kończąc na gotowych wyrobach przemysłu tekstylnego – tkaninach i ubiorach. Wystawa zostanie uzupełniona filmami, materiałami dźwiękowymi czy animacjami z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych oraz wzbogacona programem towarzyszącym: oprowadzaniami kuratorskimi, wykładami i warsztatami.

Wystawę dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w ramach programu „Wspieranie działań muzealnych 2021”. 
Dofinansowanie MKiDN: 165 000 PLN netto. Całkowita wartość zadania: 367 402,29 PLN netto.

Patronat medialny:

  • „Wystawa multimedialna i materiały edukacyjne dostępne online o Helenie Bohle-Szackiej”

Projekt obejmuje organizację wystawy pt. „Helena Bohle-Szacka. Przenikanie”, udostępnienie materiałów edukacyjnych on-line oraz warsztaty towarzyszące ekspozycji. Punkt wyjścia wystawy stanowi biografia i twórczość Heleny Bohle-Szackiej – artystki związanej z Łodzią, projektantki mody i graficzki, więźniarki obozów Ravensbrück i Helmbrechts, Polki pochodzenia niemiecko-żydowskiego.

Na ekspozycji udostępnione zostaną artefakty i archiwa z kolekcja Galerii Slendzińskich w Białymstoku – głównego partnera projektu, wywiad z Heleną Bohle-Szacką poświęcony m.in. jej doświadczeniom w obozach Ravensbrück i Helmbrechts podczas II wojny światowej, a także dzieła współczesnych artystów, którzy w ramach prezentacji pt. „Walka z zapomnieniem” stworzą prace inspirowane biografią i twórczością Bohle-Szackiej, odnoszące się do tematu terroru nazistowskiego w czasie II wojny światowej i obecnych form dyskryminacji w Europie.


Dofinansowano ze środków Fundacji "Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość“ (Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“) w ramach programu „Historia lokalna”.

 

 

  • „Rozwój kolekcji odzieży Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi – edycja II”

 

Projekt realizowany jest w ramach programu grantowego Rozbudowa zbiorów muzealnych Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów i obejmuje zakup trzech unikatowych kolekcji Arkadiusa: „Realizacji projektów z okresu studiów w Central Saint Martins w Londynie", „Queen of Sheba” oraz „Paulina”, a także kolekcję autorstwa RAD Duet „Wiesia”. Na zakup tych prac CMWŁ otrzymało środki w wysokości 54 600 zł. Zadanie wpisuje się w strategię rozwoju muzeum jako ważnego ośrodka gromadzącego zbiory z dziedziny współczesnej polskiej mody, a wybrane do zakupu kolekcje stanowią przykłady istotnego wkładu polskich projektantów w świat mody.

 

Zakup dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz ze środków Miasta Łodzi

 

  • „Modernizacja systemu SSP do budynku C Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi”

Projekt obejmuje dostawę, montaż i konfigurację komponentów oraz urządzeń do systemu SPP do budynku „C” Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.

 

  • "Geyer Music Factory 2021"

Geyer Music Factory (GMF) to wakacyjny festiwal muzyczny organizowany na dziedzińcu XIX-wiecznej Białej Fabryki L. Geyera – w jednym z najpiękniejszych w Polsce zabytków architektury przemysłowej. Podczas 12 edycji GMF wystąpi zespół Grohman Orchestra złożony z 13 instrumentalistów Filharmonii Łódzkiej. Na koncercie pn. „Kochajmy” zespół zaprezentuje słynne utwory polskiej muzyki rozrywkowej w mistrzowskich aranżacjach Krzysztofa Herdzina. Koncertowi towarzyszyć będzie oprowadzanie kuratorskie pt. "Szlakiem muzycznych przebojów" po nowej wystawie stałej CMWŁ "Łódzkie mikrohistorie. Ludzkie mikrohistorie" prezentującej m.in. rekonstrukcje wnętrz mieszkalnych z XX w.

 

  • Rozbudowa kolekcji współczesnej tkaniny artystycznej Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi – etap czwarty

Projekt przewiduje kolejny etap rozbudowy kolekcji współczesnej tkaniny artystycznej CMWŁ oraz realizację powiązanych z nią programów edukacyjnych, badawczych i promocyjnych podnoszących kompetencje w odbiorze sztuki współczesnej wśród odbiorców. Kolekcja, zgodnie z przyjętą polityką gromadzenia zbiorów stanowi reprezentatywny przegląd polskiej tkaniny artystycznej tworzonej po 1945 roku. Zakupione zostaną prace uznanych w tej dziedzinie współczesnych artystów polskich, których twórczość związana jest z trzema wydarzeniami: Międzynarodowym Triennale Tkaniny w Łodzi, 60-leciem Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi oraz 75-leciem Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Dokonano wyboru prac:  Andrzeja Bartczaka „Anamnesis – Bibliotheca” z 1994 r., Dominiki Krogulskiej-Czekalskiej „Pas_s_a_long” z 2020 r., Małgorzaty Markiewicz „Eleonorze” i „Halinie i Annie” obie z 2020, Joanny Zemanek z cyklu „Doll” z 2018.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – w ramach programu „Narodowa Kolekcja Sztuki Współczesnej".