Projekty 2023


 

 • 17 Międzynarodowe Triennale Tkaniny w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

Przedmiotem projektu jest organizacja 17. Międzynarodowego Triennale Tkaniny (17. MTT) – wydarzenia odbywającego się nieprzerwanie od 50 lat, które wyrosło na najpoważniejszy i najbardziej reprezentatywny, specjalistyczny przegląd poświęcony medium tkaniny w kontekście współczesnych trendów w sztuce i w którym dotychczas wzięło udział ponad 1000 twórców z ponad 70 krajów. W ramach imprezy przygotowane zostaną dwie wystawy wraz z towarzyszącym im katalogiem: międzynarodowa, pokonkursowa wystawa główna oraz ogólnopolska wystawa tkaniny unikatowej.

Celem głównym projektu jest popularyzacja wśród różnorodnej publiczności, zarówno polskiej, jak i zagranicznej, najnowszych dokonań w dziedzinie światowej tkaniny artystycznej.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. Dofinansowanie MKiDN: 358 505 PLN netto. Całkowita wartość zadania: 602 042 PLN netto

 

 

 • Struktury przeplatania: tkanina jako materiał, metoda, nośnik

Projekt pn. “Struktury przeplatania: tkanina jako materiał, metoda, nośnik” realizowany będzie we współpracy Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi (CMWŁ) z Uniwersytetem w Bergen w Norwegii (UB) oraz Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie (ASPK) w okresie 2022-03-01 - 2024-02-29. Jego zakres tematyczny skupiony jest wokół sztuki tkaniny, która prezentowana jest po pierwsze, jako część dziedzictwa sztuk wizualnych - artystyczny komentarz autorów dotyczący ważnych, aktualnych zjawisk i zagadnień. Po drugie, jako nośnik znaczeń kulturowych, składnik rytuałów i dokument historyczny. Projekt uwzględnia również potrzeby w zakresie włączania w szerszy nurt kultury i sztuki tradycji twórczych mniejszości etnicznej Saamów z północy Norwegii czy też ginących technik tkackich społeczności lokalnych regionu Podlasia.

W ramach zadania zakłada się współorganizację międzynarodowych wystaw sztuki tkaniny, seminariów z udziałem studentów i doktorantów uczelni artystycznych i ekspertów z Polski i Norwegii, rezydencji badawczych, międzynarodowego sympozjum, a także współpracę przy tworzeniu publikacji naukowej, platformy internetowej oraz materiałów promocyjnych projektu.

Głównym celem projektu jest rozwój ponadnarodowej integracji i współpracy środowisk kulturalnych i naukowych z Polski i Norwegii.

 

 

 

 • Realizacja modelu dostępności wystawy "Miasto-Moda--Maszyna" dla osób niewidomych i słabowidzących

Celem zadania jest poprawa dostępności nowo otwartej wystawy stałej w CMWŁ „Miasto-Moda-Maszyna” dla odbiorców z niepełnosprawnościami wzroku. Wystawa ukazuje historię i rolę przemysłu włókienniczego, który w XIX i XX w. kształtował oblicze Łodzi oraz wpływał na rozwój przemysłu odzieżowego w kraju. Ekspozycja stanowi angażującą emocje i zmysły opowieść zapraszającą do słuchania, odbioru wrażeń dotykowych, czuciowych, zapachowych, bogatą w materiały multimedialne: filmy, aplikacje, materiały dźwiękowe. W ramach zadania w latach 2022-2023 zrealizowany zostanie model dostępności obejmujący m.in. zwiedzanie z audioprzewodnikiem. Ścieżkę podróży odbiorcy oraz materiały przeznaczone do udostępnienia opracowane będą wspólnie z przedstawicielami grupy docelowej. Część projektu stanowią warsztaty i oprowadzania dla szerokiego grona odbiorców – odwołujące się do wrażeń pozawizualnych.

Projekt dofinansowany w ramach programu „Kultura bez barier”.

 

 

 • Zakup wyposażenia do Pracowni Konserwacji Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi – III etap

Projekt przewiduje kolejny etap doposażenia Pracowni Konserwacji CMWŁ specjalizującej się w tekstyliach i papierze. W ramach zadania planowany jest zakup sprzętu poprawiający warunki pracy konserwatorów przy obiektach podawanych kwarantannie, wymagających dezynfekcji i oczyszczenia. Wyposażenie to przeznaczone zostanie do przywróconego na potrzeby Pracowni pomieszczenia tzw. „sali kwarantanny”. Realizacja projektu pozwoli rozwiązać obecnie najbardziej palący problem w obszarze konserwacji w muzeum, mianowicie brak stałego i bezpiecznego zarówno dla zbiorów jak i konserwatorów miejsca, gdzie obiekty mogą być podawane obserwacji i ewentualnej kwarantannie przed umieszczeniem ich w magazynach lub salach ekspozycyjnych. W rezultacie projekt znacznie podniesie standardy przechowywania i zabezpieczenia zbiorów w muzeum.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. Dofinansowanie MKiDN: 61 837 PLN netto.

 

 

 

 • Geyer Music Factory 2023 "Filmowe partytury"

Geyer Music Factory to letni festiwal muzyczny odbywający się na dziedzińcu XIX-wiecznej Białej Fabryki Ludwika Geyera – w jednym z najpiękniejszych w Polsce zabytków architektury przemysłowej. Od początku festiwalu, tj. od 2009 r. zorganizowano ponad 90 koncertów, m.in. Anny Marii Jopek, Mietka Szcześniaka, Krzysztofa Herdzina, Ani Rusowicz, Kroke czy Motion Trio. Celem zadania jest pogłębienie świadomości muzycznej odbiorców dotyczącej szerokiego spektrum twórczości kompozytorów, aranżerów i wykonawców muzyki filmowej, zwiększenie wiedzy na temat filmowego dziedzictwa włókienniczej i wielokulturowej Łodzi, a także zwiększenie dostępności odbiorców do kultury i sztuki.

W roku 2023 Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi jest partnerem Fundacji Mozart i Ty - organizatora 14. edycji festiwalu.
Zadanie Geyer Music Factory 2023 "Filmowe partytury" jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.

 

 

 • Zakup kolekcji ubiorów unikatowych Lidii Cankovej i Sylwetki Kryształowej autorstwa Rad Duet

Celem zadania jest rozbudowa kolekcji odzieży poprzez zakup Sylwetki Kryształowej autorstwa Rad Duet i Kolekcji ubiorów unikatowych z lat 1981-1994 autorstwa Lidii Cankovej. Wytypowana do zakupu przez Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi sylwetka autorstwa Rad Duet, pochodząca z kolekcji „Irena” z 2022 roku stanowi przykład wysokiego krawiectwa i jest centralnym punktem całej kolekcji. Suknia kryształowa została wykonana z niezwykłą precyzją i starannością, jaką cechują się kolekcje haute couture. Duży indywidualizm w wykonaniu cechuje także ubiory artystki Lidii Cankovej, która przez lata związana była z łódzkim środowiskiem artystycznym. Obok tkaniny unikatowej w spektrum jej zainteresowań są również ubiory unikatowe, będące wyrazem jej twórczych poszukiwań. W przeciwieństwie jednak do tkaniny, która jest przykładem artystycznej twórczości, ubiór ma charakter czysto użytkowy. Kwota dofinansowania: 27 992,00 zł

 

 • Rozbudowa kolekcji współczesnej tkaniny artystycznej Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

Projekt zakłada kontynuację planu rozbudowy kolekcji współczesnej tkaniny artystycznej w oparciu o przyjętą na pięć lat w 2019 r. „Politykę gromadzenia zbiorów w CMWŁ”. Kolekcja, zgodnie z zapisami polityki stanowić ma reprezentatywną ilustrację współczesnej tkaniny artystycznej i prezentować transformacje, jakie następowały w jej obrębie na przestrzeni dekad w Polsce i na świecie. Wybór prac do kolekcji dokonywany jest w oparciu o stałą pracę badawczą specjalistów i wynika z konieczności ciągłego rewidowania tego, co dzieje się w obszarze tego medium. Ważnym impulsem uwzględnionym w polityce, który ma wpływ na poszerzanie kolekcji jest organizowane przez instytucję od ponad 50 lat Międzynarodowe Triennale Tkaniny (17 edycja odbyła się w 2022 r.), ukazujące najnowsze trendy w sztuce tkaniny. Wytypowane do zakupu prace: Moumity Basak „Bez tytułu”, Melani Toma, „Wirhina” i  Katariny Weslien, „Namiot nocny” zyskały uznanie w oczach międzynarodowego jury i zostały zaprezentowane w ramach tego wydarzenia oraz zarekomendowane do zakupu przez wybitnych zewnętrznych ekspertów.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. Dofinansowanie MKiDN: 140 000 PLN

 

 

 

 • Publikacja katalogu do wystawy stałej "Miasto - Moda - Maszyna"

Katalog towarzyszyć ma wystawie stałej “Miasto-Moda-Maszyna”. Zakres merytoryczny publikacji to m.in. historia Łodzi włókienniczej i miastotwórcza rola przemysłu, warunki pracy w fabrykach włókienniczych, proces produkcji tkanin, wpływ przemysłu odzieżowego na modowe gusta łodzianek i łodzian. Katalog będzie dostosowany do specyfiki wystawy (“wielkopowierzchniowość”, wielotematyczność i tożsamościowy wymiar ekspozycji oraz bardzo szeroka grupa docelowa obejmująca również odbiorców na co dzień nie chodzących do muzeów). Z jednej strony ma ułatwić percepcję licznych i zróżnicowanych treści przedstawionych na wystawie, tak by tworzyły jedną, spójną opowieść i czyniły ją dostępną dla osób z mniejszą wiedzą historyczną lub nie znających miasta. A z drugiej strony pogłębić tematy poruszane na wystawie - w eksperckich tekstach przeznaczonych do lektury w domu, już po zwiedzeniu ekspozycji oraz w odsyłaczach do materiałów archiwalnych i źródłowych.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. Dofinansowanie MKiDN: 77 850,00 PLN netto.

 

 

 

 • Modernizacja Pracowni Fotograficznej oraz zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do ewidencji zbiorów CMWŁ

Przedmiotem projektu jest modernizacja Pracowni Fotograficznej CMWŁ wraz z doposażeniem w infrastrukturę sieciową oraz komputer, a także zakup komputerów do działów merytorycznych wraz z zakupem nowoczesnego oprogramowania do ewidencjonowania i opracowywania zbiorów. Realizacja zadania wpłynie na poprawę jakości wykonywanych zdjęć zbiorów muzealnych, usprawnienie procesu ich obróbki i archiwizacji, zabezpieczenie archiwum fotograficznego przed degradacją, a także podwyższenie standardów działalności kulturalnej, naukowej i popularyzatorskiej prowadzonej przez CMWŁ. Wdrożenie programu do ewidencji zbiorów pozwoli na znaczące usprawnienie pracy kustoszy z liczącymi ponad 24 tys. obiektów kolekcjami CMWŁ, wspólne, zdalne opracowywanie metadanych, zdjęć i opisów merytorycznych, efektywne przygotowywanie wystaw, udostępnianie danych na potrzeby kwerend i wypożyczeń innym instytucjom, upowszechnianie kolekcji CMWŁ poprzez katalog zbiorów na stronie www muzeum.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. Dofinansowanie MKiDN: 155 000 PLN netto.

 

 

 

 • Zakup ubiorów i akcesoriów projektu Ani Kuczyńskiej oraz ubiorów projektu Mikołaja Żurka

Celem zadania jest rozbudowa kolekcji odzieży poprzez zakup ubiorów i akcesoriów projektu Ani Kuczyńskiej oraz ubiorów projektu Mikołaja Żurka. Ania Kuczyńska to twórczyni pierwszego po 1989 roku polskiego domu mody, który reprezentując nowoczesny minimalizm zdobył uznanie w kraju i dostrzeżony został w Europie Zachodniej i USA. Kuczyńska to jedna z najciekawszych interpretatorek nowoczesnego i dawnego polskiego dziedzictwa, z którego czerpią zawarte we wniosku projekty – kolekcje „Sole” i „Aria” 2023. Mikołaj Żurek to najciekawszy początkujący polski projektant, który wykorzystuje tradycje typowe dla polskiej tkaniny do stworzenia nowoczesnych, unikatowych kolekcji ubioru. Kolekcja „Inwokacja” (2021), nagrodzona w konkursie Złota Nitka 2021, inspirowana jest polską szkołą szkła okresu PRL oraz tradycyjnym ubiorem ludowym, m.in. górali śląskich. Wszystkie sylwetki wytypowane do zakupu uszyte zostały z PRL-owskich narzut imitujących tkaniny dwuosnowowe. Dobór materiałów przełożył się na unikatowość każdej sylwetki.

Zakup dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach programu własnego Narodowego Instytutu Muzeum "Rozbudowa zbiorów muzealnych".  Kwota dofinansowania 30 464,92 zł

 

 

 • Naprawa dachu budynku nr 3 w Łódzkim Parku Kultury Miejskiej Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

Przedmiotem projektu jest naprawa dachu budynku nr 3 w Łódzkim Parku Kultury Miejskiej Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące prace: zdjęcie starej papy i ułożenie warstwy podkładowej, ułożenie nowej papy wierzchniej, naprawa kominów, utylizacja zdjętej papy, naprawa rynny. 

Kwota dofinansowania: 62 960,00 zł