Projekty 2024


 

  • Struktury przeplatania: tkanina jako materiał, metoda, nośnik

Projekt pn. “Struktury przeplatania: tkanina jako materiał, metoda, nośnik” realizowany będzie we współpracy Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi (CMWŁ) z Uniwersytetem w Bergen w Norwegii (UB) oraz Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie (ASPK) w okresie 2022-03-01 - 2024-02-29. Jego zakres tematyczny skupiony jest wokół sztuki tkaniny, która prezentowana jest po pierwsze, jako część dziedzictwa sztuk wizualnych - artystyczny komentarz autorów dotyczący ważnych, aktualnych zjawisk i zagadnień. Po drugie, jako nośnik znaczeń kulturowych, składnik rytuałów i dokument historyczny. Projekt uwzględnia również potrzeby w zakresie włączania w szerszy nurt kultury i sztuki tradycji twórczych mniejszości etnicznej Saamów z północy Norwegii czy też ginących technik tkackich społeczności lokalnych regionu Podlasia.

W ramach zadania zakłada się współorganizację międzynarodowych wystaw sztuki tkaniny, seminariów z udziałem studentów i doktorantów uczelni artystycznych i ekspertów z Polski i Norwegii, rezydencji badawczych, międzynarodowego sympozjum, a także współpracę przy tworzeniu publikacji naukowej, platformy internetowej oraz materiałów promocyjnych projektu.

Głównym celem projektu jest rozwój ponadnarodowej integracji i współpracy środowisk kulturalnych i naukowych z Polski i Norwegii.

 

  • "Arkadius. Wielkie namietności. Konfrontacje” – wystawa w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

SZTUKI WIZUALNE 2024

„Arkadius. Wielkie namiętności. Konfrontacje” to pierwsza w historii wystawa dorobku tego najsłynniejszego polskiego projektanta i zarazem pierwsza w dziejach polskiego muzealnictwa tak obszerna ekspozycja poświęcona modzie przełomu XX i XXI w. prezentująca to zjawisko w szerszym kontekście sztuk wizualnych. Na początku nowego milenium Arkadiusz Weremczuk, porównywany do McQueena czy Galliano, stał się jedną z najsłynniejszych osobowości światowej awangardy mody. Jego nowatorska w formie wizualnej i wyrazie twórczość, czerpiąca z kultury, sztuki, literatury, nawiązująca do polskiej ludowości i tradycji, zaangażowana w komentowanie zjawisk społecznych i politycznych na stałe wpisała się do kanonu współczesnej światowej i polskiej mody. Na wystawie obiekty reprezentujące 14 kolekcji Arkadiusa, zakupione przez CMWŁ dzięki środkom MKiDN, skonfrontowane zostaną z pracami wybitnych współczesnych artystów.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. Dofinansowanie MKiDN: 94 740 PLN netto. 

 

 

  • Ostatnie lato. Wystawa stała w willi letniskowej w Łódzkim Parku Kultury Miejskiej

WSPIERANIE DZIAŁAŃ MUZEALNYCH 2024

Wystawa stała w zabytkowej willi letniskowej będzie opowiadała o wypoczynku w latach przedwojennych. Moment, który uchwyci, to ostatnie lato przed wybuchem wojny (1939). Połączy historię konkretnego budynku z rekonstrukcją typowych wnętrz. Osią narracyjną będzie opowieść o hipotetycznej rodzinie zamożnych łodzian związanych z przemysłem włókienniczym. W willi będzie można np. siadać, przeglądać prasę, czytać książki, grać na pianinie, haftować na tamborku, naszkicować obraz lub zagrać w szachy czy serso. Dlatego obok obiektów z kolekcji CMWŁ na wystawie znajdą się repliki, rekonstrukcje i oryginalne przedmioty z epoki nie będące obiektami inwentarzowymi. Zrekonstruujemy m.in.: jadalnię, bawialnię, pokój karciany, pokój dla pań, werandy, pokój muzyczny i tym samym przywrócimy willi jej pierwotną funkcję (spędzanie czasu wolnego). Będzie też "pokój współczesny", w którym szerzej przedstawimy zagadnienia i konteksty związane z czasem wolnym.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. Dofinansowanie MKiDN: 283 000 PLN netto. 

 

  • "Fenomen polskiego kilimu" - wystawa w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

KULTURA LUDOWA I TRADYCYJNA 2024

Przedmiotem projektu jest organizacja wystawy czasowej poświęconej polskiemu kilimowi. Obiekty, które zostaną na niej zaprezentowane pochodzą ze zbiorów CMWŁ oraz prywatnej kolekcji prof. Piotra Korduby. To zestawienie pozwoli zobrazować odpowiedzi na dwa zasadnicze pytania, które stawia wystawa, mianowicie na czym polega fenomen kilimu w naszym kraju oraz jaki jest jego kod kulturowy. Ekspozycja zbudowana zostanie wokół czterech głównych sekcji tematycznych zatytułowanych: wielowątkowość, polsko-ukraińska strona kilimu, interpretacja tradycji oraz eksperyment. Celem projektu jest przybliżenie odbiorcom tradycyjnej techniki tkactwa – kilimkarstwa jako wciąż żywego obszaru współczesnej kultury materialnej. Ekspozycja będzie częścią Łódź Design Festival, towarzyszyć jej będą spotkania ze specjalistami - historykami sztuki, designu i antropologami kultury oraz bogaty program edukacyjnym skierowany do odbiorców indywidualnych i grup zorganizowanych.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. Dofinansowanie MKiDN: 45 000 PLN netto. 

 

 

  • Rozbudowa kolekcji współczesnej tkaniny artystycznej Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, 2024

NARODOWA KOLEKCJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ 2024

Projekt jest kolejnym etapem rozbudowy kolekcji współczesnej tkaniny artystycznej i związanej z nią dokumentacji w oparciu o przyjętą w 2019 r. „Politykę gromadzenie zbiorów w Centralnym Muzeum Włókiennictwa”. Ma ona, zgodnie z zapisami dokumentu, być reprezentatywną ilustracją rozwoju tkaniny współczesnej i obrazować transformacje, jakie następowały w jej obrębie w Polsce i na świecie po 1945 r. Projekt to także realizacja powiązanych z rozwojem kolekcji edukacyjnych, wystawienniczych i promocyjnych działań upowszechniających podnoszących kompetencje odbiorców w zakresie percepcji sztuki współczesnej. Wybór prac wytypowanych do zakupu w ramach projektu poprzedzony został pracą badawczą i analizą specjalistów CMWŁ oraz ekspertów zewnętrznych z nimi współpracujących. W roku 2024 muzeum planuje zakupić prace następujących artystów: Przemka Branasa, Oksany Briukhovetskiej, Moniki Drożyńskiej, Magdy Moskwy i Jolanty Owidzkiej.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. Dofinansowanie MKiDN: 195 000 PLN netto. 

 

  • Inkluzja w ruchu – spektakl z udziałem osób niepełnosprawnych

KULTURA WRAŻLIWA

Projekt „Inkluzja w ruchu” obejmuje stworzenie unikalnego spektaklu tanecznego z udziałem artystów z niepełnosprawnością ruchową oraz artystów pełnosprawnych. Tematem poszukiwań twórczych będzie walka o widzialność – badanie zależności pomiędzy byciem niewidocznym i byciem hiperwidocznym dla społeczeństwa. Osią spektaklu stanie się poszukiwanie akceptacji poprzez odkrywanie swoich możliwości. Za pośrednictwem tańca artyści opowiedzą o akceptacji siebie, swojego ciała i drugiego człowieka. Artyści i twórcy w procesie budowania spektaklu będą inspirowali się m.in. wystawami tkanin artystycznych znajdujących się w muzeum. 

Projekt dofinansowany w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Kultura wrażliwa". Dofinansowanie: 214 500 PLN netto. 

 

 

  • Geyer Music Factory 15 lat "Ale to już było"

Geyer Music Factory to letni festiwal muzyczny odbywający się na dziedzińcu XIX-wiecznej Białej Fabryki Ludwika Geyera – w jednym z najpiękniejszych w Polsce zabytków architektury przemysłowej. Od początku festiwalu, tj. od 2009 r. zorganizowano prawie 100 koncertów, m.in. Anny Marii Jopek, Mietka Szcześniaka, Krzysztofa Herdzina, Ani Rusowicz czy Kroke. Koncertom w ramach 15. jubileuszowej edycji festiwalu towarzyszyć będą oprowadzania po wystawach CMWŁ "Łódzkie mikrohistorie. Ludzkie mikrohistorie", "Miasto-Moda-Maszyna" oraz „Fenomen polskiego kilimu".

Celem zadania jest pogłębienie świadomości muzycznej odbiorców dotyczącej szerokiego spektrum twórczości kompozytorów, aranżerów i wykonawców, a także zwiększenie dostępności odbiorców do kultury i sztuki.

W roku 2024 Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi jest partnerem Fundacji Mozart i Ty - organizatora 15. edycji festiwalu.

Zadanie Geyer Music Factory 15 lat "Ale to już było" jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.

 

 

  • Zakup kolekcji ubiorów i akcesoriów marki MARIOS DIK z grafikami Karola Radziszewskiego

Przedmiotem projektu jest zakup kolekcji ubiorów i akcesoriów marki MARIOS DIK z grafikami Karola Radziszewskiego. Powstała w 2008 r. kolekcja Marios Dik jest efektem współpracy Karola Radziszewskiego i wydawanego przez niego magazynu DIK Fagazine z projektantami MARIOS - Leszkiem Chmielewskim i Mariosem Loizou. W wyniku tej kooperacji powstała marka Marios Dik. Jej realizacja przypada na okres największej świetności mediolańskiej firmy Marios, nowatorskiego domu mody powstałego w 2001 roku w Mediolanie.

Karol Radziszewski to wybitny polski artysta, malarz, performer, publicysta, autor instalacji, akcji, fotografii i filmów wideo pokolenia tworzącego po 1989 r. W kolekcji Marios Dik znajdują się ubrania ze wzorami powstałymi według charakterystycznych, linearnych rysunków Karola Radziszewskiego, z motywami centaurów, kryształów oraz roślin. Neutralna kolorystyka ubrań koresponduje z kolorem płócien, na których artysta maluje swoje prace. Kolekcja jest znakomitym przykładem połączenia sztuki z rynkiem mody. Projekty artysty z dzieł prezentowanych w galeriach stały się towarami użytkowymi sprzedawanymi w sklepach. Marios Dik to także pierwsza w historii polskiej mody designerska, autorska kolekcja streetwearowa odznaczająca się wysoką jakością wykonania oraz oryginalnym wzornictwem.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach programu własnego Narodowego Instytutu Muzeum "Rozbudowa zbiorów muzealnych".  Dofinansowanie: 30 273,00 PLN netto