WYSTAWY PLANOWANE


 

W 2020 r. czeka nas otwarcie 3 wystaw: "Łódzkie mikrohistorie. Ludzkie mikrohistorie" – wystawy stałej w Skansenie Łódzkiej Architektury Drewnianej, jubileuszowej wystawy "Działy otwarte / Działy zamknięte" oraz wystawy "Ziemia (p)oddana" realizowanej z młodymi uczestnikami projektu "Punkty widzenia. Młodzi o Triennale". 

 

  • ŁÓDZKIE MIKROHISTORIE. LUDZKIE MIKROHISTORIE

Wystawa przybliży historię wielokulturowej, włókienniczej Łodzi od 1820 do 1989 roku z perspektywy codziennego życia jej mieszkańców.

Narracja prezentować będzie mikrohistorie łodzian oparte na badaniach archiwalnych. Szczególnie dokładnie zbadane zostały dzieje rodzin, których historie stały się inspiracją dla poszczególnych fragmentów ekspozycji. Kuratorki wystawy przeprowadziły także wywiady, które są zapisem historii mówionych najstarszych mieszkańców Łodzi. Wywiady indywidualne dotyczą zarówno sfery zawodowej, jak i prywatnej – głównie warunków życia, mieszkalnictwa, przedmiotów codziennego użytku, ale też wspomnień związanych z samym miastem jako przestrzenią życia jego mieszkańców. W każdym domu – obok rekonstrukcji wnętrz mieszkalnych i rzemieślniczych z danego okresu – znajdą się pomieszczenia kontekstu, wypełnione materiałami archiwalnymi i eksponatami, odnoszące ukazane mikrohistorie do szerszych realiów historycznych, społecznych i kulturowych.

Mikrohistorie nie doczekały się jeszcze jednoznacznej naukowej definicji, ale z pewnością są ważnym opisem niewielkich przestrzeni terytorialnych i czasowych, skoncentrowanym na zagadnieniach: życia codziennego, świadomości, przekonań, obyczajów członków społeczności lokalnych.

Mikrohistorie dają szansę na głębsze zrozumienie własnej tożsamości, pozwalają zaprezentować to, co w głównym nurcie nauki i edukacji często jest pomijane – życie społeczne, rodzinne, codzienne. Dla publiczności są zaś atrakcyjnym rozwinięciem historii regionu, pozwalają widzom odwołać się do własnych i rodzinnych wspomnień, lokalnej tożsamości. Dla społeczności łódzkiej, od lat 20-tych XIX wieku osią tej tożsamości jest przemysł włókienniczy i wszystko, co z nim związane.

Skansen Łódzkiej Architektury Drewnianej powstał w 2008 roku, dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. Obecnie, w ramach finansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktury, trwa termomodernizacja pięciu domów zgromadzonych w skansenie. Po jej zakończeniu Muzeum zyska przestrzenie na ekspozycję tematycznie związaną z historią poszczególnych domów i nawiązującą do historii ich mieszkańców. Dla zwiedzających te mikrohistorie są jak wehikuł czasu – pozwalają współuczestniczyć w dawnej rzeczywistości, doświadczyć małych światów „innych ludzi”.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz środków Urzędu Miasta Łodzi.

Wystawa zostanie otwarta dla zwiedzających w 2020 roku, po zakończeniu rewitalizacji Skansenu. Projekt jest realizowany w ramach inwestycji współfinansowanej ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 15 458 994,85 zł. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 8 963 559, 18 zł. Wkład własny Miasta Łódź to 6 397 376,63 zł.

     

 

Dowiedz się więcej