Za Wolność


 „W imię Boga za naszą i waszą wolność” to jedno z nieoficjalnych polskich mott narodowych. Jego autorstwo przypisuje się Joachimowi Lelewelowi, a w trakcie powstania listopadowego wypisywano je dwustronnie, ze znakiem czerwonego krzyża na białych sztandarach w języku polskim i rosyjskim. Wystawa Za Wolność otwiera się dla publiczności w Dzień Niepodległości, dzień, który jak mało innych w naszym kalendarzu nie pozwala zapomnieć, że wolność wymaga aktywnego udziału. Pytanie o stosunek do wolności jest nie tylko kluczowe w twórczości artystycznej, ale i w określeniu tożsamości. W kontekście rosnących w Europie i na świecie nastrojów nacjonalistycznych wystawa odwołuje się do motto, wiedząc, że nie ma wolności bez solidarności.

Wolność i przynależność były punktem wyjścia w pracy studentów przygotowujących swoje projekty w pracowniach Dominiki Krogulskiej-Czekalskiej i Jakuba Stępnia Hakobo, a wystawa, która w swej początkowej fazie pomyślana była jako prezentacja rezultatu poszukiwań, zapoczątkowała dyskusję, która wymogła otwarcie na szerszą publiczność. Pytanie postawione 11 listopada, w fabryce, w muzeum, w przestrzeni publicznej i o subiektywne uczucie o to, czym jest wolność, nie ma jednej odpowiedzi. Te, zgromadzone w ramach wystawy, pokazują, że to co osobiste jest polityczne, a rzeczywistość jest wypadkową intersubiektywnej wymiany. Prace przygotowane na wystawę przyjmują formę tkanin użytkowych, kocy i szali. Rezygnując z dystansu między widzem a dziełem, zastanawiamy się nad stosunkiem wartości funkcjonalnej, wymiennej, symbolicznej do znaku. Przestrzeń wystawy jest pomyślana jako miejsce spotkań, gotowe przyjąć publiczność, która - podobnie jak pierwsi zwiedzający Galerii Narodowej przy Trafalgar Square, która otworzyła drzwi w tym samym roku, w którym pierwsze włókniarki przekroczyły próg Białej Fabryki - potraktuje muzeum jako przedłużenie przestrzeni publicznej. 

W świetle nadchodzącej osobliwości, przyglądając się roli kobiet, a także zmianom kulturowym ostatnich 180 lat (od otwarcia Białej Fabryki do dziś) pytamy o trafność wczesnej krytyki ery industrialnej i rolę pracy artystycznej dziś i w dobie automatyzacji. 

Patrycja Adamczyk, Emilia Biernacka, Róża Biłko, Halyna Boyko, Lou Cantor, Anna Dauenhauer, Julia Dutkiewicz, Ewelina Figarska, Tomasz Frasoński, Katarzyna Grzonka, Paulina Grzybowska, Marta Jankowska, Aga Kalińska, Dominika Krogulska-Czekalska, Karolina Kuźmińska, Adam Lipman, Aleksandra Milewska, Zuzanna Milewska, Magda Miszczak, Lisa Palm, Slavs and Tatars, Jakub Stępień Hakobo, Michalina Sumińska, Anna Szalak, Igor Szwach, Weronika Walisiewicz, Marlena Wiśniewska, YGRG (Dorota Gawęka i Egle Kulbokaite) 

*lista artystów będzie rozszerzać się w czasie trwania wystawy

Wystawa „Za wolność”
Wernisaż: 11 listopada 2018 r., godz. 15.00
Budynek D, I piętro

W trakcie wernisażu o godz. 15.45 odbędzie się performens Kolektywu Elipsa (na parterze Budynku D).

OD/DO. Poszukujemy granicy. Zamknięci w granicach. Przekraczamy cezury czasu i zadajemy pytanie: gdzie się znajdujemy jako ludzie wolni? Czy od 1918 do 2018, od 6.00 do 22.00, od pierwszego do pierwszego – to o nas? W działaniu performatywnym otwieramy się na styki znaczeń i zatarcie granic, by stworzyć nową definicję. Wolność. Naszą osobistą – OD przymusu, DO wyboru, lecz także kolektywną, ujawniającą się we wspólnym działaniu, byciu tego dnia. Razem.

Kolektyw Elipsa – grupa artystów wywodząca się z łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych. Obszarem ich zainteresowań jest performans, w tym gest o określonej symbolice, wskrzeszający doświadczenie wspólnoty. Sytuacje stwarzane przez artystów są czyste w intencji, odwołują się do pierwotnej ludzkiej potrzeby bycia razem. Najciekawsze jest zawsze to, co wydarza się pomiędzy.

Wystwa będzie czynna do 31 marca 2019 r.

Dowiedz się więcej